Fönster, flik och fält (Fönster ID-102)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Fönster, flik och fält

Beskrivning: Underhåll fönster, flikar och fält.

Hjälp: Fönstret för fönster, flikar och fält definierar presentationen av tabeller och kolumner i respektive fönster.TAB: Fönster

Beskrivning: Definitioner av fönsterrubriker


Hjälp Fönsterfliken definierar alla fönster i systemet. Standardflaggan anger att fönstret skall användas som standardfönster vid inzoomning för tabellerna i fönstret.


Fil:Fönster, flik och fält - Fönster - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beta Functionality Beta Functionality This functionality is considered Beta Beta functionality is not fully tested or completed. IsBetaFunctionality
character(1) NOT NULL
Yes-No
WindowType Fönstertyp Typ eller klass av ett fönster Fönstertyp är typen eller klassen av fönster som definieras (t.ex. underhåll, transaktion eller urval) WindowType
character(1)
List
Sales Transaction Försäljningstransaktion Detta är en försäljningstransaktion/kundorder Visar om detta är en försäljningstransaktion, kundorder. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
System Color Färg Färg till bakgrund eller indikator null AD_Color_ID
numeric(10)
Table Direct
Image Bild Systembild null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Window Width Window Width null null WinWidth
numeric(10)
Integer
Window Height Window Height null null WinHeight
numeric(10)
Integer
Copy Window Tabs Kopiera flikar null Kopiera alla flikar och fält från givet fönster. Processing
character(1)
Button
TAB: Översättning av fönster

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Fönster, flik och fält - Översättning av fönster - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Fönster Inmatnings- eller visningsfönster Pekar ut ett unikt fönster i systemet AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
TAB: Behörighet

Beskrivning: Fönsterbehörighet


Hjälp Fliken Fönsterbehörighet anger vilka roller som har behörighet för fönstret.


Fil:Fönster, flik och fält - Behörighet - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Fönster Inmatnings- eller visningsfönster Pekar ut ett unikt fönster i systemet AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Läsa/skriva Fältet kan läsas och uppdateras Läsa/skriva innebär att fältet kan läsas och uppdateras. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Flik

Beskrivning: Flikdefininitioner inom fönster med fält


Hjälp Flik definierar alla flikar i ett fönster. Varje flik innehåller ett bestämt antal fält.


Fil:Fönster, flik och fält - Flik - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Fönster Inmatnings- eller visningsfönster Pekar ut ett unikt fönster i systemet AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Tab Level Fliknivå Flik hierarki nivå (0 = topp) Hierarki nivå för fliken. Om nivån är noll är fliken en topp enhet. Nivå 1 flikar är beroende av nivå 0, o.s.v. TabLevel
numeric(10) NOT NULL
Integer
Single Row Layout Visningsläge enkelrad Standardvisningsläge för detta fönster, antingen enkelrad eller flera rader Kryssruta visningsläge enkelrad visar standardvisningsläge för detta fönster, antingen enkelradsläge eller flerradsläge. IsSingleRow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Advanced Tab Advanced Tab This Tab contains advanced Functionality The tab with advanced functionality is only displayed, if enabled in Tools>Preference. IsAdvancedTab
character(1) NOT NULL
Yes-No
Has Tree Har trädstruktur Fönstret har trädstruktur Fönstret har trädstruktur och då visas en trädsymbol. HasTree
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accounting Tab Kontoflik Denna flik innehåller bokföringsinformation Visar om denna flik innehåller bokföringsinformation eller inte. IsInfoTab
character(1)
Yes-No
Order Tab Sorteringsflik Fliken anger sorteringsordning null IsSortTab
character(1) NOT NULL
Yes-No
TranslationTab Översättningsflik Fliken innehåller översättningsinformation Ett kryss i rutan för Översättningsflik anger att en flik innehåller översättningsinformation. IsTranslationTab
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Column Sorteringskolumn Kolumn som bestämmer sorteringsordning Kolumn i tabellen som bestämmer sorteringsordning (display, sort, ..) AD_ColumnSortOrder_ID
numeric(10)
Table
Included Column Inkluderad kolumn Kolumn som bestämmer om en annan kolumn inkluderas i sorteringsordningen. Kolumn som bestämmer om en annan kolumn inkluderas i sorteringsordningen. Annars är det så att sorteringskolumn har en värde av ett eller större. AD_ColumnSortYesNo_ID
numeric(10)
Table
Link Column Länkad kolumn Column for Multi-Key The Primary Column indicates which column is the primary key for those situations where there is more than one key. AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Parent Column Parent Column The link column on the parent tab. null Parent_Column_ID
numeric(10)
Table
Process Process Process eller utskrift Processsfältet pekar ut en unik Process eller utskrift i systemet. AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Display Logic Visningslogik Om fältet är valt att visas, bestämmer fältets resultat om fältet faktiskt ska visas eller ej. >|<&> kontext := en global eller fönsterkontextvärde := strängar logikuttryck := AND (och) eller OR (eller) med föregående resultat från vänster till höger t ex '@AD_Table_ID@=14 | @Language@!'GERGER' Det är alltid en strängjämförelse, strängparametrarna är valfria, men bra att ha inför framtidskompatibilitet. DisplayLogic
character varying(2000)
String
Read Only Skrivskyddat Fältet är skrivskyddat Kryssrutan skrivskyddat visar att detta fält bara kan läsas. Det kan inte användas för att uppdatera databasen IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Insert Record Insert Record The user can insert a new Record If not selected, the user cannot create a new Record. This is automatically disabled, if the Tab is Read Only. IsInsertRecord
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Logic Skrivskydd logik Logiken som bestämmer om fältet är skrivskyddat (gäller enbart om fältet kan läsas/skrivas) null ReadOnlyLogic
character varying(2000)
String
Commit Warning Varning Varning/information som visas när dokumentet sparas Varning eller information som visas när posten förbinds/åtas. CommitWarning
character varying(2000)
Text
Sql WHERE SQL Where sats Sats i SQL språket som visar urval av poster efter specificerade villkor. SQL Where sats är en sats i SQL språket som visar urval av poster efter specificerade villkor. WhereClause
character varying(2000)
String
Sql ORDER BY SQL-sorteringssats SQL-sorteringssats SQL-sorteringssats avser den sats i SQL-språkformat som används för sorteringsordning av poster. OrderByClause
character varying(2000)
String
Image Bild Systembild null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Create Fields Skapa fält Skapa fält från tabell Baserat på specificerad tabell för denna flik, så skapar den här proceduren de saknade fälten. ImportFields
character(1)
Button
Copy Tab Fields Kopiera flikar null Kopiera fält till flik. Processing
character(1)
Button
TAB: Översättning av flikar

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Fönster, flik och fält - Översättning av flikar - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tab Flik Flik i ett fönster Flik som visas i ett fönster. AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Commit Warning Varning Varning/information som visas när dokumentet sparas Varning eller information som visas när posten förbinds/åtas. CommitWarning
character varying(2000)
String
TAB: Fältsekvens

Beskrivning: Fältens ordningsföljd på en flik


Hjälp null


Fil:Fönster, flik och fält - Fältsekvens - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
TAB: Grid Sequence

Beskrivning: Defined field order for grid layout


Hjälp null


Fil:Fönster, flik och fält - Grid Sequence - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
TAB: Fält

Beskrivning: Fältdefinitioner i fönsterflikar


Hjälp Fältfliken definierar fälten som visas på en flik. Ändringar som görs på fältfliken slår igenom först efter omstart (eftersom cacheminnet används).


Fil:Fönster, flik och fält - Fält - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tab Flik Flik i ett fönster Flik som visas i ett fönster. AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Included Tab Included Tab Included Tab in this Tab (Master Detail) You can include a Tab in a Tab. If displayed in single row record, the included tab is displayed as multi-row table. Included_Tab_ID
numeric(10)
Table
Column Kolumn Kolumn i tabellen Länk till databaskolumnen i tabellen AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Field Group Fältgrupp Logisk gruppering av fält Visar den logiska gruppen som detta fält tillhör (historik, belopp, mängd). AD_FieldGroup_ID
numeric(10)
Table Direct
Centrally maintained Underhålls centralt Information underhålls i systemelementtabell Kryssruta underhålls centralt styr om namn, beskrivning och hjälp underhålls centralt i systemelementtabell eller i fönstertabell eller inte alls. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Displayed Visas Ska fältet visas Logiken till fältet bestämmer om fältet verkligen visas under körning eller inte. IsDisplayed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Show in Grid Show in Grid null null IsDisplayedGrid
character(1)
Yes-No
Read Only Skrivskyddat Fältet är skrivskyddat Kryssrutan skrivskyddat visar att detta fält bara kan läsas. Det kan inte användas för att uppdatera databasen IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Display Logic Visningslogik Om fältet är valt att visas, bestämmer fältets resultat om fältet faktiskt ska visas eller ej. >|<&> kontext := en global eller fönsterkontextvärde := strängar logikuttryck := AND (och) eller OR (eller) med föregående resultat från vänster till höger t ex '@AD_Table_ID@=14 | @Language@!'GERGER' Det är alltid en strängjämförelse, strängparametrarna är valfria, men bra att ha inför framtidskompatibilitet. DisplayLogic
character varying(2000)
Text
Encrypted Krypterat Visa krypterat med '*' - oberoende av datalagringskrypteringen Visa krypterat betyder att alla bokstäver ersätts med '*' oberoende av datalagringskrypteringen. Datalagringskrypteringen bestäms i kolumndefinitionen och det innebär att vanliga rapporteringsverktyg inte kommer att kunna visa fältet. IsEncrypted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10)
Integer
Grid Sequence No Grid Sequence No null null SeqNoGrid
numeric(10)
Integer
Record Sort No Sorteringsordning Vilken sorteringsordning posterna ska visas i Sorteringsordning talar om vilken sorteringsordning posterna visas i. SortNo
numeric(10)
Number
Obscure Dölj Hur data döljs (begränsad visning) null ObscureType
character(3)
List
Heading only Enbart huvud Fält utan kolumn - enbart etikettnamn visas Styr om enbart etikettnamn visas eller inte. IsHeading
character(1) NOT NULL
Yes-No
Field Only Enbart fält Etiketten visas inte Betyder att fältet visas utan etikettnamn. IsFieldOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Reference Overwrite Reference Overwrite System Reference - optional Overwrite You can overwrite the Display Type, but only use this if you aware of the consequences. AD_Reference_ID
numeric(10)
Table
Dynamic Validation Valideringsregel Valideringsregel Pekar ut en unik validitetsregel. Regeln bestämmer om en inmatning är giltig eller inte. AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Reference Key Referensvärde Obligatoriskt för att specificera om datatypen är en tabell eller lista Visar var referensvärdena lagras. Obligatoriskt för att specificera om datatypen är en tabell eller lista. AD_Reference_Value_ID
numeric(10)
Table
Mandatory Overwrite Mandatory Overwrite Overwrite Field Mandatory status The field must have a value for the record to be saved to the database. IsMandatory
character(1)
List
Allow Copy Allow Copy Determine if a column must be copied when pushing the button to copy record null IsAllowCopy
character(1)
List
Default Logic Standardlogik Standardvärdehierarki, åtskilda med ; Standardvärden utvärderas i definitionsordning. Det första ickenollvärde blir standardvärde för kolumnen. Värden åtskiljs med kommatecken eller semikolon. a) Bokstavligt:. 'Text' eller 123 b) Variabler - i format @Variabel@ - Inloggning t ex #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Bokföringsschema: t ex $C_AcctSchema_ID, $C_Kalender_ID - Globala värden: t ex Datumformat - Fönstervärden (alla plock, kryssrutor, radioknappar och dokumentdatum/kontodatum) c) SQL kod med tag: @SQL=SELECT något AS standardvärde FROM ... SQL satsen kan innehålla variabler. Det får inte finnas något annat värde än SQL-satsen. Standarden beräknas enbart om inget annat användardefinierat standardvärde definieras. Standarddefinitioner bortses ifrån för postkolumner som nyckel, föräldrar, klient och knappar. DefaultValue
character varying(2000)
Text
Info Factory Class Info Factory Class Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface. This can be use to provide custom Info class for column. InfoFactoryClass
character varying(255)
String
Display Length Visningslängd Visningslängd i bokstäver Visningslängd gäller huvudsakligen för strängfält. Längd påverkar ingenting om datatypen för fältet är integer, nummer, summa (längd definieras i systemet) Ja/Nej (checkbox) Lista, tabell, tabellkatalog (combo boxarnas längd bestäms av deras innehåll vid körning). DisplayLength
numeric(10)
Integer
Same Line Samma rad Visas på samma rad som det föregående fältet Kryssruta samma rad innebär att fältet visas på samma rad som det föregående fältet. IsSameLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
X Position X-position Absolut X (vågrät) position i 1/72 tum Absolut X (vågrät) position i 1/72 tum. XPosition
numeric(10)
Integer
Column Span Column Span Number of column for a box of field null ColumnSpan
numeric(10)
Integer
Number of Lines Number of Lines Number of lines for a field Number of lines for a field NumLines
numeric(10)
Integer
TAB: Översättning av fält

Beskrivning: Översättning av menyer - Kan ej behöva översättas


Hjälp Fält översätts automatiskt om dom är centralt underhållna. Du behöver bara översätta ej centralt underhållna fält.


Fil:Fönster, flik och fält - Översättning av fält - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Field Fält Fält i en databastabell Pekar ut ett fält i en databastabell. AD_Field_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.