Search Definition (Fönster ID-53069)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Search Definition

Beskrivning: Define transactioncodes for the QuickSearch bar

Hjälp: nullTAB: Searches

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Search Definition - Searches - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Code Transaction Code The transaction code represents the search definition null TransactionCode
character varying(8)
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Search Type Search Type Which kind of search is used (Query or Table) null SearchType
character varying(1) NOT NULL
String
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Column Kolumn Kolumn i tabellen Länk till databaskolumnen i tabellen AD_Column_ID
numeric(10)
Table
Query Query SQL null Query
character varying(2000)
Text
Data Type Datatyp Typ av data null DataType
character varying(1) NOT NULL
String
Window Fönster Inmatnings- eller visningsfönster Pekar ut ett unikt fönster i systemet AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
PO Window Inköpsorderfönster Fönster för inköpsorder Fönster för närmare granskning av inköpsorder. PO_Window_ID
numeric(10)
Table


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.