Tabeller och kolumner (Fönster ID-100)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Tabeller och kolumner

Beskrivning: Underhåll av tabeller och kolumner

Hjälp: Tabell och kolumnfönstret definierar alla tabeller och deras kolumner.TAB: Tabell

Beskrivning: Tabelldefinitioner


Hjälp Definitioner av tabell(huvud)


Fil:Tabeller och kolumner - Tabell - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
DB Table Name DB Tabellnamn Namnet på tabellen i databasen DB Tabellnamn är namnet på tabellen i databasen TableName
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
View Vy Vy (till skillnad från tabell) Vy innebär att detta snarare är en vy än en tabell. En vy är alltid skrivskyddad i systemet IsView
character(1) NOT NULL
Yes-No
Data Access Level Åtkomstnivå för information Åtkomstnivåkrav Visar åtkomstnivåkrav för information för denna post eller Process AccessLevel
character(1) NOT NULL
List
Maintain Change Log Underhåll ändringsloggfil Underhåll en loggfil över ändringar En loggfil över ändringar skapas om detta val väljs. IsChangeLog
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replication Type Replikeringstyp Typ av datareplikering Typen av datareplikering bestämmer riktningen på datareplikeringen.

Med referens avses att datan i systemet endast är för läsning (Read only) ->
Med lokal avses att data i systemet inte replikeras till andra system -
Med förena avses att data i systemet synkroniseras med annat system <->

ReplicationType
character(1) NOT NULL
List
Window Fönster Inmatnings- eller visningsfönster Pekar ut ett unikt fönster i systemet AD_Window_ID
numeric(10)
Table Direct
PO Window Inköpsorderfönster Fönster för inköpsorder Fönster för närmare granskning av inköpsorder. PO_Window_ID
numeric(10)
Table
Records deletable Poster får raderas Poster får raderas från databasen Styr om en post får raderas från databasen eller inte. Om posten inte får raderas, får man bara välja kryssrutan aktiv. IsDeleteable
character(1) NOT NULL
Yes-No
High Volume Intensivt utnyttjad Använd sök istället för plocklista Innebär att sökskärm visas istället för plocklista för att välja poster från denna tabell. IsHighVolume
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Create Columns from DB Skapa databas kolumner Skapar tabellkolumner i Datadictionary. Om du har lagt till kolumner i databasen för den här tabellen, så skapar den här proceduren kolumnerna i Datadictionary. Observera att de kan tas bort vid uppdateringar om entitetstypen inte är satt till "User". ImportTable
character(1)
Button
Copy Columns from Table Copy Columns from Table Create Dictionary Columns for a Table taking another as base null CopyColumnsFromTable
character varying(1)
Button
Centrally maintained Underhålls centralt Information underhålls i systemelementtabell Kryssruta underhålls centralt styr om namn, beskrivning och hjälp underhålls centralt i systemelementtabell eller i fönstertabell eller inte alls. IsCentrallyMaintained
character(1)
Yes-No
TAB: Table Translation

Beskrivning: Table Translation


Hjälp Note that many Table names will be overwritten / translated automatically


Fil:Tabeller och kolumner - Table Translation - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Kolumn

Beskrivning: Definitioner av tabellkolumner


Hjälp Definierar tabellkolumner.


Fil:Tabeller och kolumner - Kolumn - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
DB Column Name Databaskolumnnamn Namn på kolumnen i databasen Databaskolumnnamn är namn på kolumnen som det står i databasen. ColumnName
character varying(30) NOT NULL
String
Column SQL Use_Invoice_Price null null ColumnSQL
character varying(2000)
String
System Element Element Systemelement gör det möjligt att centralt underhålla kolumnbeskrivning och hjälp Systemelement gör det möjligt att centralt underhålla kolumnbeskrivning, hjälp och terminologi för en databaskolumn. AD_Element_ID
numeric(10)
Search
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Version Version Version av tabellens definition Version är versionen av tabellens definition Version
numeric NOT NULL
Amount
Length Längd Kolumnens längd i databasen Längd indikerar kolumnens längd som den definierats i databasen. FieldLength
numeric(10)
Integer
Reference Referens Systemreferens (plocklista) Referensen visar typ av referensfält. AD_Reference_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Dynamic Validation Valideringsregel Valideringsregel Pekar ut en unik validitetsregel. Regeln bestämmer om en inmatning är giltig eller inte. AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Value Format Värdeformat Formatet av värdet ; Får innehålla fasta element, variabler: "_lLoOaAcCa09" Validerings element:
 	(mellanslag) valfri bokstav

_ mellanslag (fast mellanslag) l valfri bokstav a..Z inga mellanslag L valfri bokstav a..Z inga mellanslag omvandlat till stora bokstäver o valfri bokstav a..Z eller mellanslag O valfri bokstav a..Z eller mellanslag omvandlat till stora bokstäver a valfri bokstäver & siffror inga mellanslag A valfri bokstäver & siffror inga mellanslag omvandlat till stora bokstäver c valfri bokstäver & siffror eller mellanslag C valfri bokstäver & siffror eller mellanslag omvandlat till stora bokstäver 0 siffror 0..9 inga mellanslag 9 siffror 0..9 eller mellanslag

Exempel av format "(000)_000-0000"

VFormat
character varying(60)
String
Autocomplete Autocomplete Automatic completion for textfields The autocompletion uses all existing values (from the same client and organization) of the field. IsAutocomplete
character(1) NOT NULL
Yes-No
Format Pattern Format Pattern The pattern used to format a number or date. A string complying with either Java SimpleDateFormat or DecimalFormat pattern syntax used to override the default presentation format of a date or number type field. FormatPattern
character varying(22)
String
Process Process Process eller utskrift Processsfältet pekar ut en unik Process eller utskrift i systemet. AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Reference Key Referensvärde Obligatoriskt för att specificera om datatypen är en tabell eller lista Visar var referensvärdena lagras. Obligatoriskt för att specificera om datatypen är en tabell eller lista. AD_Reference_Value_ID
numeric(10)
Table
Info Factory Class Info Factory Class Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface. This can be use to provide custom Info class for column. InfoFactoryClass
character varying(255)
String
Min. Value Minimivärde Det minsta tillåtna värdet i ett fält Det minsta tillåtna värdet i ett fält. ValueMin
character varying(20)
String
Max. Value Maxvärde Maxvärde för ett fält Det högsta tillåtna värdet i fältet. ValueMax
character varying(20)
String
Default Logic Standardlogik Standardvärdehierarki, åtskilda med ; Standardvärden utvärderas i definitionsordning. Det första ickenollvärde blir standardvärde för kolumnen. Värden åtskiljs med kommatecken eller semikolon. a) Bokstavligt:. 'Text' eller 123 b) Variabler - i format @Variabel@ - Inloggning t ex #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Bokföringsschema: t ex $C_AcctSchema_ID, $C_Kalender_ID - Globala värden: t ex Datumformat - Fönstervärden (alla plock, kryssrutor, radioknappar och dokumentdatum/kontodatum) c) SQL kod med tag: @SQL=SELECT något AS standardvärde FROM ... SQL satsen kan innehålla variabler. Det får inte finnas något annat värde än SQL-satsen. Standarden beräknas enbart om inget annat användardefinierat standardvärde definieras. Standarddefinitioner bortses ifrån för postkolumner som nyckel, föräldrar, klient och knappar. DefaultValue
character varying(2000)
Text
Key column Nyckelkolumn Denna kolumn är nyckel i denna tabell Nyckelkolumnen måste ha sekvens noll (0) i fältdefinitionen och är kanske gömd. IsKey
character(1) NOT NULL
Yes-No
Parent link column Ursprungslänkkolumn Denna kolumn är en länk till ursprungstabellen Kryssrutan visar om denna kolumn är en länk till ursprungstabellen. IsParent
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Obligatorisk Obligatoriskt fält, inmatning krävs för detta fält Detta är ett obligatoriskt fält, vilket innebär att inmatning krävs för att posten ska kunna sparas i databasen. IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Updatable Kan uppdateras Kan fältet uppdateras Kryssrutan för Kan uppdateras anger huruvida fältet kan uppdateras av användaren. IsUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
Column Encryption Column Encryption Test and enable Column Encryption To enable storage encryption or remove encryption is dangerous as you may loose data. You need to verify that the column is big enough to hold the encrypted value. You can provide your own encryption method, but cannot change it once enabled.

The default implementation supports US ASCII String conversion (not Unicode, Numbers, Dates)
Note that support is restricted to setup and test, but not data recovery.

IsEncrypted
character(1) NOT NULL
Button
Always Updateable Always Updateable The column is always updateable, even if the record is not active or processed If selected and if the winow / tab is not read only, you can always update the column. This might be useful for comments, etc. IsAlwaysUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Logic Skrivskydd logik Logiken som bestämmer om fältet är skrivskyddat (gäller enbart om fältet kan läsas/skrivas) null ReadOnlyLogic
character varying(2000)
Text
Mandatory Logic Mandatory Logic null null MandatoryLogic
character varying(2000)
Text
Identifier Identifierare Denna kolumn är en del av postnyckeln Visar att kolumnen är en del av nyckeln eller nyckel för denna tabell. IsIdentifier
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10)
Integer
Callout Callout Fully qualified class names and method - separated by semicolons Externa funktioner avskild med semikolon; SE_/SL_/UE_/UL_ - 1:a: System/Användare; 2:a: Kom/gå; 3:a: _ Underscore, - sedan Function Namn

A Callout allow you to create Java extensions to perform certain tasks always after a value changed. Callouts should not be used for validation but consquences of a user selecting a certain value. The callout is a Java class implementing org.compiere.model.Callout and a method name to call. Example: "org.compiere.model.CalloutRequest.copyText" instanciates the class "CalloutRequest" and calls the method "copyText". You can have multiple callouts by separating them via a semicolon.

Callout
character varying(255)
String
Selection Column Urvalskolumn Används den här kolumnen för att hitta rader i fönster Om kryssrutan är vald visas kolumnen i det första sök-fönstret och i urvalsdelen av fönstret. IsSelectionColumn
character(1) NOT NULL
Yes-No
Selection Column Sequence Selection Column Sequence Selection Column Sequence For ordering sequence of selection column SeqNoSelection
numeric(10)
Integer
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Allow Logging Allow Logging Determine if a column must be recorded into the change log null IsAllowLogging
character(1)
Yes-No
Allow Copy Allow Copy Determine if a column must be copied when pushing the button to copy record null IsAllowCopy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Synchronize Column Synkronisera kolumn Ändra databastabelldefinition baserat på application dictionary Efter val av kolumn, uppdateras denna baserat på den information du angivit i kolumndefinitionen i Application dictionary. IsSyncDatabase
character(1)
Button
TAB: Column Translation

Beskrivning: Column Translation


Hjälp Do not translate - overwritten / translated automatically


Fil:Tabeller och kolumner - Column Translation - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Column Kolumn Kolumn i tabellen Länk till databaskolumnen i tabellen AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Used in Field

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Tabeller och kolumner - Used in Field - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Tab Flik Flik i ett fönster Flik som visas i ett fönster. AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Field Fält Fält i en databastabell Pekar ut ett fält i en databastabell. AD_Field_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
TAB: Table Script Validator

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Tabeller och kolumner - Table Script Validator - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Event Model Validator Event Model Validator null null EventModelValidator
character varying(4) NOT NULL
List
Rule Rule null null AD_Rule_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.