Schedule (Fönster ID-200012)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Schedule

Beskrivning: Times for the scheduler

Hjälp: nullTAB: Schedule

Beskrivning: Schedule


Hjälp null


Fil:Schedule - Schedule - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(225)
String
Schedule Type Schedule Type Type of schedule Define the method how the next occurance is calculated ScheduleType
character(1)
List
Frequency Type Frekvenstyp Frekvens för processen Frekvenstyp används för att räkna ut datum för nästa process av händelse. FrequencyType
character(1)
List
Cron Scheduling Pattern Cron Scheduling Pattern Cron pattern to define when the process should be invoked. Cron pattern to define when the process should be invoked. See http://www.sauronsoftware.it/projects/cron4j/api/it/sauronsoftware/cron4j/SchedulingPattern.html CronPattern
character varying(255)
String
Frequency Frekvens Frekvens för att bearbeta händelser Frekvens används tillsammans med frekvenstyp för att räkna ut när händelser ska bearbetas. Om frekvenstyp exempelvis är satt till "veckovis" och frekvensen är 2, betyder det varannan vecka. Frequency
numeric(10)
Integer
Run only on IP Run only on IP null null RunOnlyOnIP
character varying(60)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character varying(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.