Rapportvy (Fönster ID-180)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Rapportvy

Beskrivning: Underhåll raportvyer

Hjälp: Rapportvy fönstret definierar de vyer som används när man genererar rapporter. Endast för systemadministration.TAB: Rapportvy

Beskrivning: Definiera rapportvy


Hjälp Här definieras de vyer som används vid generering av rapporter.


Fil:Rapportvy - Rapportvy - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Report View Rapportfönster Fönster som skapar rapporten Rapportfönster visar fönster som skapar rapporten. AD_ReportView_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sql WHERE SQL Where sats Sats i SQL språket som visar urval av poster efter specificerade villkor. SQL Where sats är en sats i SQL språket som visar urval av poster efter specificerade villkor. WhereClause
character varying(2000)
String
Sql ORDER BY SQL-sorteringssats SQL-sorteringssats SQL-sorteringssats avser den sats i SQL-språkformat som används för sorteringsordning av poster. OrderByClause
character varying(2000)
String
TAB: Kolumn i rapportvy

Beskrivning: Kolumn i rapportvy


Hjälp Fliken Kolumn i rapportvy definierar alla kolumner som kommer att ignoreras när SQL-urvalssatsen genereras.


Fil:Rapportvy - Kolumn i rapportvy - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Report view Column Rapportvykolumn null null AD_ReportView_Col_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report View Rapportfönster Fönster som skapar rapporten Rapportfönster visar fönster som skapar rapporten. AD_ReportView_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Column Kolumn Kolumn i tabellen Länk till databaskolumnen i tabellen AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Function Column Funktionskolumn Skriva över kolumn med funktion Funktionskolumn visar att kolumnen blir överskriven av en funktion. FunctionColumn
character varying(60) NOT NULL
String
SQL Group Function SQL gruppfunktion Denna funktion skapar en Group By Clause Styr om denna funktion skapar en Group By Clause i SQL-satsen eller inte. IsGroupFunction
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.