Element (Fönster ID-151)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Element

Beskrivning: Underhåll fältelement

Hjälp: Systemelementsfönstret är centralt förråd för fältnamnsbeskrivningar och Hjälp/Kommentarer.TAB: Element

Beskrivning: Element


Hjälp Elementfliken definierar alla systemnivåelement.


Fil:Element - Element - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
System Element Element Systemelement gör det möjligt att centralt underhålla kolumnbeskrivning och hjälp Systemelement gör det möjligt att centralt underhålla kolumnbeskrivning, hjälp och terminologi för en databaskolumn. AD_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
DB Column Name Databaskolumnnamn Namn på kolumnen i databasen Databaskolumnnamn är namn på kolumnen som det står i databasen. ColumnName
character varying(30) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Utskriftstext Beteckning att skriva ut på dokument eller korrespondens Utskriftsbeteckning är beteckningen att skriva ut på dokument eller korrespondens. Max längden är 2000 tecken. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
PO Name Inköpsordernamn Namn på skärmbilder över inköpsordrar null PO_Name
character varying(60)
String
PO Print name Utskriftsnamn inköpsorder Utskriftsnamn på skärmbilder och rapporter över en inköpsorder Utskriftsnamn på skärmbilder och rapporter över en inköpsorder. PO_PrintName
character varying(60)
String
PO Description Inköpsorderbeskrivning Skärmbildsbeskrivning för inköpsorder Den beskrivning som visas på skärmbilden över en inköpsorder. PO_Description
character varying(255)
String
PO Help Inköpsorderhjälp Hjälp för skärmbilder över inköpsordrar null PO_Help
character varying(2000)
Text
TAB: Översättning

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Element - Översättning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
System Element Element Systemelement gör det möjligt att centralt underhålla kolumnbeskrivning och hjälp Systemelement gör det möjligt att centralt underhålla kolumnbeskrivning, hjälp och terminologi för en databaskolumn. AD_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Utskriftstext Beteckning att skriva ut på dokument eller korrespondens Utskriftsbeteckning är beteckningen att skriva ut på dokument eller korrespondens. Max längden är 2000 tecken. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
PO Name Inköpsordernamn Namn på skärmbilder över inköpsordrar null PO_Name
character varying(60)
String
PO Print name Utskriftsnamn inköpsorder Utskriftsnamn på skärmbilder och rapporter över en inköpsorder Utskriftsnamn på skärmbilder och rapporter över en inköpsorder. PO_PrintName
character varying(60)
String
PO Description Inköpsorderbeskrivning Skärmbildsbeskrivning för inköpsorder Den beskrivning som visas på skärmbilden över en inköpsorder. PO_Description
character varying(255)
String
PO Help Inköpsorderhjälp Hjälp för skärmbilder över inköpsordrar null PO_Help
character varying(2000)
String
TAB: Används i kolumn

Beskrivning: Används i kolumn


Hjälp Fliken Används i kolumn definierar vilken tabell och kolumn som detta element hör hemma i.


Fil:Element - Används i kolumn - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Column Kolumn Kolumn i tabellen Länk till databaskolumnen i tabellen AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
DB Column Name Databaskolumnnamn Namn på kolumnen i databasen Databaskolumnnamn är namn på kolumnen som det står i databasen. ColumnName
character varying(30) NOT NULL
String
TAB: Used in Process Parameter

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Element - Used in Process Parameter - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Process Process Process eller utskrift Processsfältet pekar ut en unik Process eller utskrift i systemet. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Parameter Processsparameter null null AD_Process_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
DB Column Name Databaskolumnnamn Namn på kolumnen i databasen Databaskolumnnamn är namn på kolumnen som det står i databasen. ColumnName
character varying(30) NOT NULL
String


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.