ToolBar Button (Fönster ID-200000)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: ToolBar Button

Beskrivning: null

Hjälp: nullTAB: ToolBar Button

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:ToolBar Button - ToolBar Button - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Classname Klassnamn Java klassnamn Klassnamn är namnet på en Javaklass som används i denna rapport eller process. Classname
character varying(255) NOT NULL
String
Component Name Component Name null null ComponentName
character varying(255) NOT NULL
String
Customization Valuta null null IsCustomization
character(1) NOT NULL
Yes-No
Action Class Name Action Class Name The class name that implements the interface for toolbar actions null ActionClassName
character varying(255)
String
Action Name Action Name Action name on the toolbar Used to get the corresponding message and Icon name prefix ActionName
character varying(60)
String
KeyCode KeyCode KeyCode for shortcuts null KeyStroke_KeyCode
numeric(10)
Integer
Keystroke Modifiers Keystroke Modifiers Keystroke Modifiers for shortcuts null KeyStroke_Modifiers
numeric(10)
Integer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.