Мени Трее оф Цлиент Админ

Извор: iDempiere sr
Иди на навигацију Иди на претрагу


Администрација система

Icon mOpen.png Администрација система
Icon mOpen.png Општа правила
Icon mOpen.png Системска правила' - Главна системска правила
Icon mProcess.png Синхронизовање док. превода - Синхронизовање док. превода
Icon mWindow.png Мени - Одржавање менија
Icon mWindow.png Стабло - Одржавање дефиниције стабла
Icon mWindow.png Одржавање стабла - Одржавање стабла
Icon mWindow.png Задатак - Одржавање задатака
Icon mWindow.png Слике у програму - Одржавање слика и икона
Icon mWindow.png Порука грешке - Прикажи поруке грешака
Icon mWindow.png Белешка - Преглед системских бележака
Icon mWindow.png Земља и град - Одржавање земаља и градова
Icon mWindow.png Подешивач система
Icon mOpen.png Безбедност
Icon mWindow.png Корисник - Одржавање корисника система
Icon mWindow.png My Profile - My user information
Icon mWindow.png Reset Password - Reset Password
Icon mProcess.png Reset Locked Account - Reset Locked Account for User
Icon mWindow.png Улога - Одржавање корисничких права
Icon mProcess.png Ажурирање права приступа улога - Ажурирање права приступа групе или група клијента
Icon mProcess.png Копирање улоге - Копирање улоге
Icon mWindow.png Улога - приступ подацима - Одржавање приступа подацима улоге
Icon mWindow.png ToolBar Button Restrict
Icon mWindow.png Ревизија приступа - Ревизија приступа подацима или ресурсима
Icon mWindow.png Ревизија сесије - Ревизија корисничких сесија
Icon mWindow.png Процесирање ревизије - Audit process use
Icon mWindow.png Ревизија промена - Ревизија промена података
Icon mWindow.png Прегледач архива - View automatically archived Documents
Icon mOpen.png Сервер' - Адемпјер одржавање сервера
Icon mWindow.png Распоред - Maintain Schedule Processes and Logs
Icon mWindow.png Процесор захтева - Дефинисање захтева процесора
Icon mWindow.png Обрађивач аларма - Одржавање параметара аларма сервера и дневника догађаја
Icon mWindow.png Процесор радних токова - Maintain Workflow Processor and Logs
Icon mWindow.png Рачуноводствени процесор - Одржавање процесора радних токова и дневника догађаја
Icon mProcess.png Захтевај имејл процесор
Icon mOpen.png Радни ток' - Адемпјер радниток
Icon mWindow.png Одговоран за радни ток - Лице одговорно за извршавање радног тока
Icon mWindow.png Радни ток - Одржавање радних токова
Icon mWindow.png Уређиваћ радног тока - Ажурирање радног тока
Icon mProcess.png Радни ток за клијента - Move custom workflow elements to the current client
Icon mWindow.png Активности радног тока (све) - Прати све активности радног тока
Icon mWindow.png Активности радног тока - Моје активности радног тока
Icon mWindow.png Процес радног тока - Праћење процеса радног тока
Icon mOpen.png Штампање' - Дефиниција штампе
Icon mWindow.png Папир штампања - Одржавање папира штампе
Icon mWindow.png Боја штампања - Одржавање боје штампе
Icon mWindow.png Фонт штампе - Одржавање фонта штампе
Icon mWindow.png Штампа - формат табеле - Дефиниши формат табеле за извештај
Icon mWindow.png Формат штампања - Одржавање формата штампе
Icon mReport.png Формат штампе детаљи - Print Format Detail Report
Icon mWindow.png Образац за штампу - Одржавање кориштеног обрасца за штампу (фактуре, чекови)
Icon mWindow.png Штампач налепница - Одржавање дефиниције штамапча налепница
Icon mWindow.png Штампа налепнице - Штампа формата налепнице
Icon mOpen.png КолаборацијаКолаборација и управљање садржајем
Icon mWindow.png Врста чета - Maintain Chat Types
Icon mWindow.png Погледај чет - View discussions / chats
Icon mProcess.png Ресетовање кеша - Ресетује кеш система ** Затворити све прозоре пре наставка **
Icon mOpen.png Правила за клијента' - Одржавање правила клијента
Icon mWorkFlow.png Провера иницијалне поставке клијента - Провера нивоа системске поставке новог клијента
Icon mWindow.png Setup Wizard
Icon mWindow.png Клијент - Одржавање клијента
Icon mWindow.png Web продавница - Дефинишите веб продавницу
Icon mWindow.png Спајање ентитета - Споји од ентитета ка ентитету - обриши од
Icon mWindow.png АСП претплаћени модули
Icon mOpen.png Организациона правила
Icon mWindow.png Организација - Одржавање организација
Icon mWindow.png Уређивање садржаја огласне табле
Icon mWindow.png Dashboard Preference
Icon mWindow.png Банка - Одржавање банке
Icon mWindow.png Payment Processor
Icon mWindow.png Уклапање извода - Algorithm to match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments
Icon mWindow.png Благајна - Одржавање благајне
Icon mWindow.png Враћајући - Враћајући документ
Icon mOpen.png Подаци' - Одржавање података
Icon mOpen.png Помоћни програми
Icon mWindow.png Прилог - Одржавање прилога
Icon mWindow.png Локација - Одржавање адреса локација
Icon mWindow.png Преференције - Одржавање системског клијента организације и корисничких подешавања
Icon mWindow.png My Unprocessed Documents - My Unprocessed Documents
Icon mWindow.png Unprocessed Documents (All) - Unprocessed Documents (All)
Icon mOpen.png Увоз података
Icon mWindow.png Увези формат учитавача - Одржавање увоза учитавача формата
Icon mWindow.png Увоз учитавач датотека - Учитавање текстуелних датотека у табеле за увоз
Icon mWindow.png Увоз пословног партнера - Увоз пословног партнера
Icon mWindow.png Увоз - производ - Увези производе
Icon mWindow.png Import Price List - Import Price Lists
Icon mWindow.png Увези конто - Увези вредности природних конта
Icon mWindow.png Увези сет ставки извештаја - Увези сет ставки извештаја
Icon mWindow.png Увоз залиха - Увоз трансакција залиха
Icon mWindow.png Import Inventory Move - This window allow import Inventory Move transaction
Icon mWindow.png Увези наруџбеницу - Увези наруџбенице
Icon mWindow.png Увези фактуре - Увези фактуре
Icon mWindow.png Увези потврде - Import Receipt/Shipment Confirmation Lines
Icon mWindow.png Увези курсну листу - Увези курсну листу
Icon mWindow.png Import Payroll Movement - Import Payroll Movement
Icon mWindow.png Увези дневник главне књиге - Увези дневник главне књиге
Icon mWindow.png Увези плаћања - Увиз уплата
Icon mProcess.png Учитавање извода из банке - Учитавање извода из банке
Icon mWindow.png Увоз извода из банке - Увоз извода из банака
Icon mProcess.png Обрисати увоз - Обрисати све податке у табели увоза
Icon mOpen.png Replication Data
Icon mWorkFlow.png Setup Replication - Подешавање репликационих података
Icon mWindow.png Стратегија репликације - Одржавање стратегије репликације
Icon mWindow.png Export Format
Icon mProcess.png Генератор извозних формата - Креирање вишеструких извозних формата који се налазе у прозору
Icon mProcess.png Test Export Model - Test Export of XML files
Icon mProcess.png Test Import Model - Test Import of XML files
Icon mWindow.png Export Processor
Icon mWindow.png Export Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor
Icon mWindow.png Relation Type
Icon mWindow.png Извештај о проблемима система - Аутоматски креирани или ручно унешени извештаји проблема системаРечник апликације

Icon mOpen.png Речник апликације' - Одржавање речника апликације
Icon mWindow.png Прилагођавање прозора - Дефинисање подешавање прозора за улогу/корисника
Icon mOpen.png Паковање апликације' - Извоз и увоз паковања
Icon mWindow.png PackOut - креирање пакета - Пакет изградња апликације
Icon mWindow.png PackIn - увоз пакета - Увоз пакета
Icon mWindow.png Инсталирани пакети - Списак пакета који су инсталирани
Icon mWindow.png Одржавање пакета - Одржавање историје инсталације пакетаКомитенти

Icon mOpen.png Комитенти' - Односи са купцима и одржавање партнера
Icon mOpen.png Правила комитената
Icon mWorkFlow.png Подешаваља пословних партнера - Подешавања правила везаних за пословне партнера
Icon mWindow.png Група пословних партнера - Одржавање група пословних партнера
Icon mWindow.png Поздрав - Одржавање поздрава
Icon mWindow.png Услови плаћања - Одржавање услова плаћања
Icon mWindow.png Распоред рачуна - Одржавање распореда рачуна
Icon mWindow.png Опомена - Одржавање нивоа опомене
Icon mWindow.png Пословни партнер - Одржавање пословних партнера
Icon mWindow.png Информације о комитенту - Информације документације пословних партнера
Icon mReport.png Детаљи о комитенту - Business Partner Detail Report
Icon mReport.png Незатворено - комитент - Business Partner Open Amount
Icon mProcess.png Провери пословног партнера - Провера конзистетности података пословног партнера
Icon mProcess.png Организација пословног партнера - Постави и верификуј власништво организације пословних партнера
Icon mWindow.png Препознавање прихода - Правила за препознавање прихода
Icon mProcess.png Раскини везу комитента и организације - Раскини везу пословног партнера од организације
Icon mWindow.png Радно место - Одржавање радних места
Icon mWindow.png Категоризација радних места - Одржавање категорија радних места
Icon mOpen.png Услуге' - Управљање услугама
Icon mWindow.png Ресурс - Одржавање ресурса
Icon mWindow.png Врста времена - Одржавање врсте бележења времена
Icon mWindow.png Врста расхода - Одржавање извештаја врста расхода
Icon mWindow.png Извештај расхода - Извештај времена и расхода
Icon mWindow.png Расходи (за фактурисање) - Погледај расходе и трошкове који нису фактурисани купцу
Icon mProcess.png Креирај налоге продаје на основу расхода - Креирај налоге продаје за купце на основу извештаја расхода
Icon mWindow.png Расходи (који нису рефундирани) - Погледај расходе и трошкове који нису рефундирани
Icon mProcess.png Креирај фактуре потраживања расхода - Креирај фактуре потраживања расхода који требају бити плаћени запосленима
Icon mOpen.png Захтеви
Icon mWorkFlow.png Подешавање захтева - Подесите клијента да процесира захтеве
Icon mWindow.png Врста захтева - Одржавање врста захтева
Icon mWindow.png Група захтева - Одржавање групе захтева
Icon mWindow.png Категорија захтева - Одржавање категорије захтева
Icon mWindow.png Захтев за решавање - Одржавање захтева за решавање
Icon mWindow.png Захтев за статус - Maintain Request Status
Icon mWindow.png Захтев стандардног одговора - Maintain Request Standard Response
Icon mWindow.png Захтев (све) - Поглед и рад над свим захтевима
Icon mProcess.png Захтеви за фактурама - Create Invoice for Requests
Icon mProcess.png Поново отвори захтев - Поново отвори затворене захтеве
Icon mWindow.png Област интересовања - Област интересовања или поглавље
Icon mWindow.png Захтеви - Рад на Вашим захтевима
Icon mWindow.png Информације о референту продаје - Информације референта продаје
Icon mWindow.png Шаблони за писма - Одржавање шаблона имејла
Icon mProcess.png Пошаљи имејл текст - Пошаљи имејл ка активним претплатницима у интересној области или групи пословних партнера од изабраног корисникаПродаја

Icon mOpen.png Продаја
Icon mOpen.png Продаја и маркетинг
Icon mWorkFlow.png Подешавање продаје - Подешавање продаје
Icon mWindow.png Продајни регион - Одржавање продајних региона
Icon mWindow.png Провизија - Одржавање провизија и награда
Icon mWindow.png Покретање провизија - Провера и измена провизија
Icon mReport.png Покретање провизије - детаљно - Покретање извештаја о детаљима комисионе продаје
Icon mWindow.png Маркетиншки канал - Одржавање маркетиншких канала
Icon mWindow.png Маркетиншка кампања - Одржавање маркетиншких кампања
Icon mWindow.png Order Source
Icon mWindow.png POS Tender Type
Icon mOpen.png Налози за продају
Icon mWindow.png Налог за продају - Унесите или измените налоге за продају
Icon mReport.png Налог детаљи - Извештај о детаљима налога
Icon mReport.png Отворени налози - Извештај о отвореним налозима
Icon mReport.png Трансакције налога - Извештај о трансакцијама налога
Icon mProcess.png Конвертовање понуде - Конвертовање отворених понуда у налог
Icon mProcess.png Поново уреди цене налога/фактуре - Прерачунај цену базирану на последњој верзији ценовника од отвореног налога или фактуре
Icon mProcess.png Генериши налоге за набавку на основу налога за продају - Креирај налоге за набавку на основу налога за продају
Icon mProcess.png Поново отворити налог - Отворити претходно затворени налог
Icon mProcess.png Пакетна обрада налога - Пакетно обради налоге
Icon mWindow.png ПОС распоред тастера - ПОС распоред функцијских тастера
Icon mProcess.png POS Key Generate - Generate POS Keys from products.
Icon mWindow.png ПОС терминал - Maintain your Point of Sales Terminal
Icon mWindow.png Каса - Терминал продајног места
Icon mWindow.png POS Payment
Icon mOpen.png Испоруке
Icon mWindow.png Генерисање испорука (ручно) - Избор и генерисање испорука
Icon mProcess.png Генерисање испорука - Генерисање и штампа испорука из отворених налога
Icon mWindow.png Отпремница (купцу) - Повраћаји купца
Icon mReport.png Детаљи отпремница - Информације о детаљима испоруке (отпремнице)
Icon mWindow.png Пакет - Одржавање пакета испоруке
Icon mOpen.png Фактуре
Icon mWindow.png Генериши фактуре (ручно) - Изаберите и генеришите фактуре
Icon mProcess.png Генерисање фактура - Генерисање и штампа фактура из отворених налога
Icon mWindow.png Фактура (купцу) - Ажурирање фактуре купцу
Icon mWindow.png Распоред уплата фактура - Одржавање распореда уплата фактура
Icon mProcess.png Штампај фактуре - Штампа фактура на папир или слање ПДФ-а
Icon mOpen.png Упити о фактурама
Icon mReport.png Трансакције фактура (Рачунов.) - Трансакција фактура по рачуноводственом датуму
Icon mReport.png Трансакције фактура (Док) - Трансакција фактура по датуму фактуре
Icon mReport.png Детаљи фактуре и маржа - Детаљи (ставке) фактуре и маржа - извештај
Icon mReport.png Фактуре - дневно - Invoice Report per Day
Icon mReport.png Фактуре - недељно - Invoice Report per Week
Icon mReport.png Фактуре недељно - кат. производа - Invoice Report by Product Category per Week
Icon mReport.png Фактуре - месечно - Invoice Report per Month
Icon mReport.png Фактуре месечно - категорије производа - Invoice Report by Product Category per Month
Icon mReport.png Фактуре - месечно - добављач - Invoice Report by Product Vendor per Month
Icon mReport.png Месечно фактурисање производа - Invoice Report by Product per Month
Icon mReport.png Кварталне фактуре купца по добављачу - Извештај фактура по купцу и добављачу производа по кварталу
Icon mReport.png Кварталне фактуре купца по производу - Извештај фактура по купцу и производу по кварталу
Icon mReport.png Квартално фактурисање производа - Invoice Report by Product per QuarterНабавка

Icon mOpen.png Набавка
Icon mWindow.png Област захтева за понуду - Одржавање области ЗЗП и претплатника
Icon mWindow.png Захтеви за понуду - Manage Request for Quotations
Icon mWindow.png Одговори захтева за понудама - Управљање одговорима захтева за понудама
Icon mReport.png Неодговорени захтеви за понудама - Outstanding RfQ Responses
Icon mReport.png Одговори захтева за понудама - Детаљи захтева за понудама
Icon mWindow.png Требовање - Требовање материјала
Icon mProcess.png Креирај налог за набавку - на основу требовања - На основу требовања креирати налог за набавку
Icon mReport.png Отворена требовања - Детаљи информације о отвореним требовањима
Icon mWindow.png Налог за набавку - Одржавање налога набавке
Icon mWindow.png Пријемница - Испоруке добављача (пријемнице)
Icon mReport.png Детаљи пријемнице - Material Receipt Detail Information
Icon mWindow.png Фактура добављача - Ажурирање фактура добављача
Icon mWindow.png Пакетна обрада фактура - Рачуни трошкова - пакетна обрада
Icon mWindow.png Уклапање налог за набавку, пријемница, фактура - Уклопи налоге набавке, пријемнице и фактуре добављача
Icon mWindow.png Уклопљени налози за набавку - Погледај уклопљене налоге за набавку
Icon mWindow.png Уклопљене фактуре - Погледај уклопљене фактуреReturns

Icon mOpen.png Returns
Icon mWindow.png Врста књижног писма - Врста овере књижних писама
Icon mWindow.png Customer Return - Customer Return (Receipts)
Icon mWindow.png Књижно писмо - Уређивање овере књижних писама
Icon mWindow.png Vendor RMA - Manage Return Material Authorization
Icon mWindow.png Return to Vendor - Vendor ReturnsОтворене ставке

Icon mOpen.png Отворене ставке
Icon mReport.png Порез фактуре - Поравнање пореза фактуре
Icon mReport.png Отворене ставке - Списак отворених ставки (фактура)
Icon mReport.png Застаревање - Извештај застаревања
Icon mReport.png Нереализоване фактуре - добитак/губитак - Извештај о нереализованим фактурама - добитак/губитак
Icon mWindow.png Покретање опомена - Управљање покретањем опомена
Icon mWindow.png Уплата - Процесирај исплате и уплате
Icon mReport.png Детаљи уплате - Payment Detail Report
Icon mWindow.png Расподела уплата - Усклади фактуре и уплате
Icon mWindow.png Преглед расподеле - Преглед и повратак расподела
Icon mReport.png Расподела - Уплата - фактура - расподела
Icon mReport.png Нерасподељене фактуре - Invoices not allocated to Payments
Icon mReport.png Нерасподељене уплате - Payments not allocated to Invoices
Icon mProcess.png Поништавање расподеле - Поништавање (брисање) расподеле уплата фактура
Icon mProcess.png Отпис потраживања - Отпис отворених потраживања
Icon mWindow.png Одабир плаћања - Одабир фактура за уплате
Icon mWindow.png Ручни избор уплата - Ручни избор уплата
Icon mWindow.png Уплата штампа/извоз - Штампа или извош Ваших уплата
Icon mWindow.png Пакетна обрада уплата - Process Payment Patches for EFT
Icon mWindow.png Извод - Процесира изводе банке
Icon mReport.png Непоравнате уплате - Непоравнате уплате са изводом банке
Icon mWindow.png Cash Plan
Icon mReport.png Cash Flow Report
Icon mProcess.png Bank Transfer - Bank Transfer let money tranfer between BanksРобно материјално

Icon mOpen.png Робно материјално
Icon mOpen.png Подешавања робно материјалног
Icon mWorkFlow.png Подешаваље производа - Подешаваље производа
Icon mWindow.png Складишта и локатори - Одржавање складишта и локатора
Icon mProcess.png Организација складишта - Постави и верификуј власништво организације магацина
Icon mWindow.png Јединице мере - Одржавање јединица мере
Icon mWindow.png Категорија производа - Одржавање категорија производа
Icon mWindow.png Детаљи добављача - Одржавање детаља довављача
Icon mReport.png Избор добављача - Производи са више од једног добављача
Icon mWindow.png Категорија превознине - Одржавање катагорија превознине
Icon mWindow.png Производ - Одржавање производа
Icon mProcess.png Организација производа - Постави и верификуј власништво организације артикала
Icon mWorkFlow.png Подешавање ценовника - Дефинисање ценовника и попуста
Icon mWindow.png Шаблон ценовника - Maintain Price List Schema
Icon mWindow.png Ценовник - Одржавање ценовника производа
Icon mWindow.png Шема попуста - Одржавање трговачке шеме попуста
Icon mWindow.png Испоручилац - Одржавање испоручиоца
Icon mProcess.png Провера саставнице - Провера структуре саставнице
Icon mWindow.png Promotion - Setup promotion rule
Icon mWindow.png Promotion Group - Grouping of product for promotion setup
Icon mOpen.png Особине производа
Icon mWindow.png Контрола шарже - Контрола шарже производа
Icon mWindow.png Контрола серијског броја - Контрола серијског броја производа
Icon mWindow.png Особина - Особина производа
Icon mWindow.png Комплет особина - Одржавање комплета особина производа
Icon mWindow.png Пример комплета својстава - View Attribute Set Instance detail and use
Icon mWindow.png Шаржа - Дефиниција шарже производа
Icon mWindow.png Мрежа особина производа - Одржавање производа са својим особинама унутар табеле
Icon mWindow.png Робно материјалне трансакције - Робно материјалне трансакције
Icon mReport.png Детаљи трансакције - Извештај детаља трансакције
Icon mReport.png Вредност трансакције производа - Вредност трансакције производа
Icon mReport.png Резиме трансакција производа - Резиме трансакција производа
Icon mWindow.png Интерна доставница - Интерна доставница
Icon mWindow.png Попис - Ажурирање пописа магацина
Icon mWindow.png Инвентар за интерну употребу - Enter Internal Use of Inventory
Icon mReport.png Извештај допуна - Извештај допуна залиха
Icon mWindow.png Потврда испоруке/пријема - Потврда пријема или испоруке
Icon mReport.png Отворене потврде - Open Shipment or Receipt Confirmations
Icon mReport.png Детаљи отверене потврде - Open Shipment or Receipt Confirmation Details
Icon mReport.png Складиштење детаљи - Извештај детаља складиштења
Icon mReport.png Storage per Product
Icon mWindow.png Уклони саставницу - Уклони (прошири) саставницу
Icon mProcess.png Сређивање складишта - Inventory Storage Cleanup
Icon mReport.png Пробни извештај залиха - Пробни извештај залиха
Icon mReport.png Материјална референца - Material Transactions Cross Reference (used/resourced)Управљање пројектима

Icon mOpen.png Управљање пројектима
Icon mWorkFlow.png Подешавање и коришћење пројекта - Подешавање и извештаји пројеката
Icon mWindow.png Врста пројекта - Одржавање врсте пројекта и фазе
Icon mWindow.png Пројекат - Одржавање пројеката
Icon mWindow.png Пројекат (ставке/издања) - Одржавање налога продаје и детаља радних налога
Icon mProcess.png Генерисање налога за набавку на основу пројекта - Генерисање налога за набавку на основу ставки пројекта
Icon mProcess.png Издавање за пројекат - Издавање материјала за пројекат на основу пријемнице или ручно - са локације инвентара
Icon mReport.png Ставке пројекта које нису издате - Списак ставки пројекта радног налога или пројекта средстава, који нису издати као пројекат
Icon mReport.png Налог за набавку унутар пројетка није издат - Списак ставки пројекта са генерисаним налозима за набавку радног налога или пројекта средстава, који нису издати од стране пројекта
Icon mReport.png Маржа пројекта (радни налог) - Ставке пројекта радног налога (планиран приход) у односу на Издавање пројекта (трошкови)
Icon mWindow.png Извештај пројеката - Одржавање циклуса извештаја пројеката
Icon mReport.png Извештај циклуса пројекта - Извештај пројеката базиран на пројектним циклусима
Icon mReport.png Детаљи пројекта - рачуноводствени извештај - Детаљи ставова књижења за пројекатРачуноводство

Icon mOpen.png Рачуноводство
Icon mOpen.png Правила књижења
Icon mWorkFlow.png Подешавање рачуноводства - Провера и измена рачуноводствених поставки
Icon mWindow.png Календарска година и период - Одржавање календарски година и периода
Icon mWindow.png Контни елемент - Одржавање контних елемената
Icon mWindow.png Контна аналитика - Одржавање не-контних стабала аналитике
Icon mWindow.png Контни план - Одржавање контних планова - да би промене постале ефективне морате се поново пријавити
Icon mWindow.png Контна комбинација - Оджавање исправних контних комбинација
Icon mWindow.png Категорија ГК - Одржавање категодија главне књиге
Icon mWindow.png Врста валуте - Одржавање типова стопа валута за конверзију
Icon mWindow.png Валута - Одржавање валута
Icon mWindow.png Стопа валуте - Одржавање стопи валута за конверзију
Icon mWorkFlow.png Подешавање пореза - Подешавање пореских калкулација
Icon mWindow.png Тип документа - Одржавање типова докумената
Icon mWindow.png Бројач документа - Maintain Counter Document Types
Icon mProcess.png Провера типова документа - Провера типова документа и контроле периода
Icon mWindow.png Секвенца документа - Одржавање секвенци документа и система
Icon mWindow.png ГК дистрибуција - Главна књига - дистрибуција
Icon mWindow.png Категорија пореза - Одржавање стопа категорија
Icon mWindow.png Стопа пореза - Одржавање пореза и њихових стопа
Icon mWindow.png Charge Type
Icon mWindow.png Потраживање - Одржавање трошкова
Icon mWindow.png Генериши трошкове - Генериши трошкове од природних (б.прев.) конта
Icon mWindow.png Активност (АБЦ) - Одржавање активности за систем коштања базиран на активностима
Icon mWindow.png Буџет главне књиге (бољи прев.) - Одржавање буџета главне књиге
Icon mProcess.png Понови књижење - Понови књижења докумената са грешком приликом књижења или над закључаним документима
Icon mOpen.png Global Tax Management
Icon mWindow.png Tax Group - Tax Groups let you group the business partner with a reference tax.
Icon mWindow.png Tax Type - Tax Types let you group taxes together.
Icon mWindow.png Tax Base - Defines tax base for a tax
Icon mWindow.png Tax Rate Parent - Одржавање пореза и њихових стопа
Icon mWindow.png Tax Definition - Lets you define different tax combinations.
Icon mProcess.png C_Invoce Calculate Tax
Icon mWindow.png Непрокњижени документи - Некњижени документи
Icon mProcess.png Поништи рачуноводство - Понишвтавање рачунодствених уноса *** зауставите рачуноводствени сервер пре започињања ***
Icon mProcess.png Client Accounting Processor - Client Accounting Processor
Icon mOpen.png Финансијко извештавање
Icon mWindow.png Извештај поставки сета ставки - Одржавање ставки финансијког извештаја
Icon mWindow.png Поставке колоне извештаја - Одржавање поставки колона финансијског извештаја
Icon mWindow.png Хиерархија извештавања - Дефинисање хиерархије извештавања
Icon mWindow.png Report Cube - Define reporting cube for pre-calculation of summary accounting data.
Icon mProcess.png Recalculate Cube - Recalculate summary facts based on report cube definitions.
Icon mWindow.png Финансијски Извештај - Одржавање финансијских извештаја
Icon mReport.png Изјава о контима - Извештај изјаве о контима - почетни биланс и трансакције
Icon mReport.png Пробни биланс - Пробни биланс за временски период
Icon mOpen.png Мерење перформанси
Icon mWindow.png Аларм - Адемпјеров аларм
Icon mWorkFlow.png Подешавање анализе перформанси - Подешавање анализе перформанси
Icon mWindow.png Шема боја за индикаторе перформанси - Одржавање шеме боја за индикаторе перформанси
Icon mWindow.png Мерење перформанси - Дефинишите Ваше мерење перформанси
Icon mWindow.png Рачуница мерења перформанси - Дефинисање како израчунавате мерење перформанси
Icon mWindow.png Performance Ratio - Maintain Performance Ratios
Icon mWindow.png Циљ перформанси - Дефинисање циљева перформанси
Icon mWindow.png Performance Benchmark - Performance Benchmark
Icon mWindow.png Индикатори перформанси - Поглед на индикаторе перформанси
Icon mOpen.png Коштање
Icon mWindow.png Врста коштања - Одржавање врста трошкова
Icon mWindow.png Елемент коштања - Maintain Product Cost Element
Icon mWindow.png Коштање производа - Одржавање коштања производа
Icon mProcess.png Креирање записа за коштање - Креирање записа за коштање
Icon mProcess.png Ажурирање стандардног коштања - Постављање стандардне и будуће цене коштања
Icon mReport.png Резиме коштања производа - Збирни извештај коштања производа
Icon mReport.png Трошкови производа - Извештај коштања производа
Icon mReport.png Детаљи коштања производа - Product Invoice Cost Detail Report
Icon mWindow.png GL Journal - Enter and change Manual Journal Entries
Icon mWindow.png Дневник главне књиге - Унос и измена ручно унетих рачуноводствених ставова
Icon mProcess.png Automatic account reconciliation - Reconcile account transactions according to standard rules
Icon mWindow.png Accounting Fact Reconcilation (manual)
Icon mReport.png Unreconciled accounting facts
Icon mWindow.png Детаљи ставова књижења - Упит над ставовима књижења
Icon mReport.png Детаљи ставова књижења - Accounting Fact Details Report
Icon mWindow.png Биланси ставова књижења - Упит над билансима ставова књижења
Icon mReport.png Детаљи књижења - дневно - Accounting Fact Details summarized by Accounting Date
Icon mWindow.png GL Journal Generator
Icon mReport.png Ставови књижења - период - Сумирани ставови књижења по рачуноводственом периодуManufacturing

Icon mOpen.png Manufacturing
Icon mWindow.png Quality Test
Icon mWindow.png Part Type - Manufacturing Part Types
Icon mWindow.png Parts and BOMs - Maintain Bill of Materials
Icon mProcess.png Validate BOM Flags - Validate BOM Flags
Icon mProcess.png Verify BOM Structure - Verify BOM for correctness
Icon mProcess.png Universal substitution - Substitute one product for another in all BOMs
Icon mWindow.png BOM Viewer - Shows the parent-component relationship for the product entered in the Product field.
Icon mReport.png Indented Bill of Material - Indented BOM report
Icon mReport.png Replenish Report incl. Production - Inventory Replenish Report
Icon mWindow.png Производња - Производња базирана на саставници
Icon mWindow.png Production (Single Product)Средства

Icon mOpen.png Средства
Icon mOpen.png Fixed Assets' - Applications to setup and maintain fixed assets
Icon mOpen.png Setup and Maintain' - Setup and maintain assets
Icon mOpen.png Fixed Assets Setup' - Setup and Maintain Fixed Assets
Icon mWindow.png Група средства - Групе средстава
Icon mWindow.png Актива - Средства коришћена интерно или од стране купаца
Icon mProcess.png Inbound Charges for GL - Process invoice charges from GL
Icon mProcess.png Inbound Charges for AP - Process invoice charges from AP
Icon mReport.png Inbound Charge Entry Report - Used to review Assets Inbound Entry
Icon mWindow.png Inbound Asset Entry - Create Inbound Asset Entry
Icon mWindow.png Post Imported Assets - Import Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Setup' - Applications to setup and maintain depreciation
Icon mWindow.png Depreciation Methods - Depreciation Methods
Icon mWindow.png Depreciation Calculation Method - Define Calculation Methods used in depreciation expense calculation
Icon mWindow.png Depreciation First Year Conventions - Setup for depreciation Setups
Icon mWindow.png Depreciation Period Spread Type - Period Spread Type
Icon mWindow.png Depreciation Tables - Allows users to create multiple depreciation schedules
Icon mOpen.png Обрада' - Process Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Processing' - Applications to Process Fixed Assets to the GL
Icon mWindow.png Build Depreciation Forecast -
Icon mReport.png Asset Depreciation Forecast - Used to review Assets Forecast
Icon mWindow.png Post Depreciation Entry - Create Depreciation Entry
Icon mOpen.png Splits Transfers and Disposals' - Process Assets Splits Transfers and Disposals
Icon mWindow.png Asset Split - Split Assets Process
Icon mReport.png Asset Split Entry - Used to review Assets Split Entry
Icon mWindow.png Split Asset Entry - Create Split Asset Entries
Icon mWindow.png Asset Transfers - Process transfers of assets
Icon mReport.png Asset Transfer Entry - Used to review Assets Transfered Entry
Icon mWindow.png Transfer Asset Entry - Create Transfer Asset Entry
Icon mWindow.png Asset Disposal - Dispose of Assets
Icon mReport.png Asset Disposal Expense Entry Rpt - Used to review Assets Disposed Entry
Icon mWindow.png Disposed Asset Entry - Create Disposed Asset Entry
Icon mOpen.png Asset Revaluation' - Process Asset Revaluations
Icon mWindow.png Asset Revaluation Processing - Process Revaluation of Assets
Icon mWindow.png Asset Revaluation Index - Set the Revaluate Assets Index or Factors
Icon mOpen.png Reporting' - Reporting for fixed assets
Icon mReport.png RV_Asset_Parent_Report
Icon mReport.png RV_Asset_Group_Defaults - Lists Asset Group Settings & Defaults
Icon mReport.png RV_Depreciation_Table
Icon mReport.png RV_Asset_Convention_Rpt - Asset Convention Report
Icon mReport.png RV_Depreciation_Calculation_Methods - List Depreciation Calculation Methods Available
Icon mReport.png RV_Asset_Depreciation_Method - List Depreciation Methods
Icon mReport.png Spread Report
Icon mOpen.png Customer Service' - Customer Related Assets
Icon mWindow.png Регистрација - Регистрација корисничких средстава
Icon mWindow.png Особине регистрације - Средства - особине регистрације
Icon mReport.png Испорука средстава месечно - Месечни извештај о испоруци средстава
Icon mReport.png Испорука средстава - детаљи - Извештај о детаљима испорука средстава
Icon mReport.png Средства купца - Извештај средстава купца са бројем испорука
Icon mProcess.png Испорука средстава - Испорука средстава купцу електронски