Одабир плаћања (прозор ID-206)

Извор: iDempiere srпрозор: Одабир плаћања

опис: Одабир фактура за уплате

помоћ: The Payment Selection Window allows you to select and process the invoices you want to pay. (a) You can create a Payment Selection and select the invoices manually or generate the suggestions based on criteria. You can change the amount to be paid or delete invoices, you do not want to pay.

(b) If you are happy with the Payment Selection, you create the payments.

(c) You print or export your payments in the Window Payment Print/ExportTAB: Одабир плаћања

опис: Define Payment


помоћ The Payment Selection Tab defines the bank account and date of the payments to be made. You also create the payments here.


Датотека:Одабир плаћања - Одабир плаћања - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Payment Selection Одабир плаћања Одабир плаћања The Payment Selection identifies a unique Payment C_PaySelection_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Account Рачун банке Рачун у банци The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment date Датум уплате Date Payment made The Payment Date indicates the date the payment was made. PayDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Approved Одобрено Indicates if this document requires approval The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Amount Укупан износ Укупан износ The Total Amount indicates the total document amount. TotalAmt
numeric NOT NULL
Amount
Create From ... Create From ... null null CreateFrom
character(1)
Button
Prepare Payment Prepare Payment Create Prepared Payments (Checks) to be paid You create the actual Payments via Payment Print/Export Processing
character(1)
Button
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Ставка одабира плаћања

опис: Ставка одабира плаћања


помоћ The Payment Selection Line Tab defines the individual invoices an organization is paying to a Vendor with this payment.


Датотека:Одабир плаћања - Ставка одабира плаћања - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Selection Одабир плаћања Одабир плаћања The Payment Selection identifies a unique Payment C_PaySelection_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Ставка бр. Јединстена ставка у овом документу Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Правило плаћања How you pay the invoice The Payment Rule indicates the method of invoice payment. PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Invoice Фактура Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Sales Transaction Продајне трансакције This is a Sales Transaction The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Open Amount Отворен износ Open item amount null OpenAmt
numeric NOT NULL
Amount
Payment amount Износ уплате Amount being paid Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Изност попуста Calculated amount of discount The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Difference Разлика Difference Amount null DifferenceAmt
numeric NOT NULL
Amount
Pay Selection Check Pay Selection Check Payment Selection Check null C_PaySelectionCheck_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Prepared Payment

опис: View Generated Prepared Payments (Checks)


помоћ You create the actual Payments via Payment Print/Export


Датотека:Одабир плаћања - Prepared Payment - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Selection Одабир плаћања Одабир плаћања The Payment Selection identifies a unique Payment C_PaySelection_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Rule Правило плаћања How you pay the invoice The Payment Rule indicates the method of invoice payment. PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Quantity Количина Количина The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Integer
Payment amount Износ уплате Amount being paid Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Изност попуста Calculated amount of discount The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Document No Документ бр Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Receipt Рачун This is a sales transaction (receipt) null IsReceipt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Уплата Payment identifier The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Printed Одштампан Indicates if this document / line is printed The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.