My Profile (прозор ID-53100)

Извор: iDempiere sr
Иди на навигацију Иди на претрагупрозор: My Profile

опис: My user information

помоћ: nullTAB: User Contact

опис: Maintain User or Business Partner Contact


помоћ The User Tab defines the log in for Users who have access to the system. For application access, users need to have a role assigned.


Датотека:My Profile - User Contact - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Search Key Search Key Search key for the record in the format required 7 bit lower case alpha numeric - max length 8 - can be used for operating system names. Value
character varying(40)
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comments Коментари Comments or additional information The Comments field allows for free form entry of additional information. Comments
character varying(2000)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Локација партнера Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Address Имејл адреса Electronic Mail Address The Email Address is the Electronic Mail ID for this User and should be fully qualified (e.g. joe.smith@company.com). The Email Address is used to access the self service application functionality from the web. EMail
character varying(60)
String
Password Лозинка Password of any length (case sensitive) The Password for this User. Passwords are required to identify authorized users. For Adempiere Users, you can change the password via the Process "Reset Password". Password
character varying(1024)
String
Title Наслов Name this entity is referred to as The Title indicates the name that an entity is referred to as. Title
character varying(40)
String
User PIN ПИН корисника null null UserPIN
character varying(20)
String
Birthday Рођендан Birthday or Anniversary day Birthday or Anniversary day Birthday
timestamp without time zone
Date
Phone Телефон Identifies a telephone number The Phone field identifies a telephone number Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Други телефон Identifies an alternate telephone number. The 2nd Phone field identifies an alternate telephone number. Phone2
character varying(40)
String
Fax Факс Facsimile number The Fax identifies a facsimile number for this Business Partner or Location Fax
character varying(40)
String
Notification Type Notification Type Type of Notifications Emails or Notification sent out for Request Updates, etc. NotificationType
character(1) NOT NULL
List
Position Радно место Радно место null C_Job_ID
numeric(10)
Table Direct
Full BP Access Full BP Access The user/concat has full access to Business Partner information and resources If selected, the user has full access to the Business Partner (BP) information (Business Documents like Orders, Invoices - Requests) or resources (Assets, Downloads). If you deselet it, the user has no access rights unless, you explicitly grant it in tab "BP Access" IsFullBPAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail User ID EMail User ID User Name (ID) in the Mail System The user name in the mail system is usually the string before the @ of your email address. Required if the mail server requires authentification to send emails. EMailUser
character varying(60)
String
EMail User Password EMail User Password Password of your email user id Required if the mail server requires authentification to send emails. EMailUserPW
character varying(255)
String
Supervisor Супервизор Supervisor for this user/organization - used for escalation and approval The Supervisor indicates who will be used for forwarding and escalating issues for this user - or for approvals. Supervisor_ID
numeric(10)
Search
LDAP User Name LDAP User Name User Name used for authorization via LDAP (directory) services Optional LDAP system user name for the user. If not defined, the normal Name of the user is used. This allows to use the internal (LDAP) user id (e.g. jjanke) and the normal display name (e.g. Jorg Janke). The LDAP User Name can also be used without LDAP enables (see system window). This would allow to sign in as jjanke and use the display name of Jorg Janke. LDAPUser
character varying(60)
String
Trx Organization Транс. организација Извођење или покретање организације Организација која обавља или иницира ову трансакцију (за другу организацију). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Connection Profile Профил конекције How a Java Client connects to the server(s) Depending on the connection profile, different protocols are used and tasks are performed on the server rather then the client. Usually the user can select different profiles, unless it is enforced by the User or Role definition. The User level profile overwrites the Role based profile. ConnectionProfile
character(1)
List
Auto expand menu Auto expand menu If ticked, the menu is automatically expanded null IsMenuAutoExpand
character(1)
List
Greeting Поздрав Greeting to print on correspondence The Greeting identifies the greeting to print on correspondence. C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Verify Имејл проверен Date Email was verified null EMailVerifyDate
timestamp without time zone
Date+Time
Last Contact Последњи контакт Датум када је ова индивидуа последњи пут контактирана The Last Contact indicates the date that this Business Partner Contact was last contacted. LastContact
timestamp without time zone
Date
Verification Info Инфорамција о провери Верификационе информације о имејл адреси Ово поље садржи додатне информације о томе како је имејл био проверен EMailVerify
character varying(40)
String
Last Result Последњи резултат Result of last contact The Last Result identifies the result of the last contact made. LastResult
character varying(255)
String
TAB: User Mail

опис: Mail sent to the user


помоћ Archive of mails sent to users


Датотека:My Profile - User Mail - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Mail Template Шаблони за писма Text templates for mailings The Mail Template indicates the mail template for return messages. Mail text can include variables. The priority of parsing is User/Contact, Business Partner and then the underlying business object (like Request, Dunning, Workflow object).

So, @Name@ would resolve into the User name (if user is defined defined), then Business Partner name (if business partner is defined) and then the Name of the business object if it has a Name.
For Multi-Lingual systems, the template is translated based on the Business Partner's language selection.

R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Mail Message Mail Message Web Store Mail Message Template null W_MailMsg_ID
numeric(10)
Table Direct
Created Креирано Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Message ID Message ID EMail Message ID SMTP Message ID for tracking purposes MessageID
character varying(120)
String
Subject Тема Email Message Subject Subject of the EMail Subject
character varying(255)
String
Mail Text Текст писма Текст коришћен за имејл поруку The Mail Text indicates the text used for mail messages. MailText
character varying(2000)
Text
Delivery Confirmation Потврда испоруке EMail Delivery confirmation null DeliveryConfirmation
character varying(120)
String
Delivered Испоручен null null IsDelivered
character(1)
List


Contributions / Posts