Увези фактуре (прозор ID-279)

Извор: iDempiere srпрозор: Увези фактуре

опис: Увези фактуре

помоћ: Import invoiced loadedTAB: Фактура

опис: Увези фактуре


помоћ You should supply the Document Type Name (or ID). The Document Type is on purpose not fully derived as it has too many consequences if it's wrong. The best way is to set the Document Type Name as a Constant in your Import File Format or as an imported field in the file.


Датотека:Увези фактуре - Фактура - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1)
Yes-No
Import Invoice Увези фактуре Увези фактуре null I_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Увежено Has this import been processed The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Фактура Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Ставка фактуре Invoice Detail Line The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Порука грешке о увозу Messages generated from import process The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Name Назив врсте документа Name of the Document Type null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Тип документа Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Документ бр Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Sales Transaction Продајне трансакције This is a Sales Transaction The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1)
Yes-No
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Sales Representative Референт продаје Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Currency Валута The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Ценовник Unique identifier of a Price List Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Term Key Payment Term Key Key of the Payment Term null PaymentTermValue
character varying(40)
String
Payment Term Услови плаћања The terms of Payment (timing, discount) Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Key Кључ пословног партнера Key of the Business Partner null BPartnerValue
character varying(40)
String
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60)
String
Partner Location Локација партнера Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Адреса Location or Address The Location / Address field defines the location of an entity. C_Location_ID
numeric(10)
Search
Address 1 Адреса 1 Address line 1 for this location The Address 1 identifies the address for an entity's location Address1
character varying(60)
String
Address 2 Адреса 2 Address line 2 for this location The Address 2 provides additional address information for an entity. It can be used for building location, apartment number or similar information. Address2
character varying(60)
String
City Град Identifies a City The City identifies a unique City for this Country or Region. City
character varying(60)
String
ZIP ПТТ број Postal code The Postal Code or ZIP identifies the postal code for this entity's address. Postal
character varying(10)
String
Region Регион Name of the Region The Region Name defines the name that will print when this region is used in a document. RegionName
character varying(60)
String
Region Регион Identifies a geographical Region The Region identifies a unique Region for this Country. C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
ISO Country Code ISO код земље Upper-case two-letter alphanumeric ISO Country code according to ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html For details - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html or - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2)
Yes-No
Country Земља Земља The Country defines a Country. Each Country must be defined before it can be used in any document. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Contact Name Назив контакта Business Partner Contact Name null ContactName
character varying(60)
String
Phone Телефон Identifies a telephone number The Phone field identifies a telephone number Phone
character varying(40)
String
EMail Address Имејл адреса Electronic Mail Address The Email Address is the Electronic Mail ID for this User and should be fully qualified (e.g. joe.smith@company.com). The Email Address is used to access the self service application functionality from the web. EMail
character varying(60)
String
Date Invoiced Датум фактурисања Date printed on Invoice The Date Invoice indicates the date printed on the invoice. DateInvoiced
timestamp without time zone
Date
Account Date Датум контирања Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Key Product Key Key of the Product null ProductValue
character varying(40)
String
Charge Потраживање Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Name Назив наплате Name of the Charge null ChargeName
character varying(60)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit The SKU indicates a user defined stock keeping unit. It may be used for an additional bar code symbols or your own schema. SKU
character varying(30)
String
UPC/EAN UPC/EAN Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number) Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
Ordered Quantity Наручена количина Наручена количина The Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered. QtyOrdered
numeric
Quantity
Unit Price Цена по јед Стварна цена The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. PriceActual
numeric
Costs+Prices
Line Description Ставка опис Ставка опис null LineDescription
character varying(255)
String
Tax Indicator Ознака пореза Short form for Tax to be printed on documents The Tax Indicator identifies the short name that will print on documents referencing this tax. TaxIndicator
character varying(10)
String
Tax Порез Tax identifier The Tax indicates the type of tax used in document line. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Amount Износ пореза Tax Amount for a document The Tax Amount displays the total tax amount for a document. TaxAmt
numeric
Amount
Project Key Project Key Key of the Project null ProjectValue
character varying(40)
String
Project Пројекат Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Кампања Маркетиншка кампања The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Value ActivityValue null null ActivityValue
character varying(40)
String
Activity Активност Пословна активност Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Транс. организација Извођење или покретање организације Организација која обавља или иницира ову трансакцију (за другу организацију). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Import Invoice Увези фактуре Увези фактуре The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data.

Note that only Prepare and Complete are valid document actions.

Processing
character(1)
Button
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.