Захтеви за понуду (прозор ID-315)

Извор: iDempiere srпрозор: Захтеви за понуду

опис: Manage Request for Quotations

помоћ: Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s)TAB: Захтеви за понуду

опис: Request for Quotation


помоћ Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s)


Датотека:Захтеви за понуду - Захтеви за понуду - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
RfQ Захтеви за понуду Request for Quotation Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s) C_RfQ_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Документ бр Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Референт продаје Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
RfQ Topic Област захтева за понуду Topic for Request for Quotations A Request for Quotation Topic allows you to maintain a subscriber list of potential Vendors to respond to RfQs C_RfQ_Topic_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Type RfQ Type Request for Quotation Type null QuoteType
character(1) NOT NULL
List
Quote All Quantities Прорачун свих количина Suppliers are requested to provide responses for all quantities If selected, the response to the Request for Quotation needs to have a price for all Quantities IsQuoteAllQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Quote Total Amt Прорачун укупног износа The respnse can have just the total amount for the RfQ If not selected, the resonse must be provided per line IsQuoteTotalAmt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invited Vendors Only Invited Vendors Only Only invited vendors can respond to an RfQ The Request for Quotation is only visible to the invited vendors IsInvitedVendorsOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Самостално This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Responses Accepted Одговор прихваћен Are Resonses to the Request for Quotation accepted If selected, responses for the RfQ are accepted IsRfQResponseAccepted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Response Date Датум одговора Date of the Response Date of the Response DateResponse
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Work Start Почетак рада Date when work is (planned to be) started null DateWorkStart
timestamp without time zone
Date
Currency Валута The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Delivery Days Испорука дана Number of Days (planned) until Delivery null DeliveryDays
numeric(10)
Integer
Work Complete Завршетак рада Date when work is (planned to be) complete null DateWorkComplete
timestamp without time zone
Date
Create & Invite Креирај и позови Create RfQ and Invite Vendors Create (missing) RfQ Responses and optionally send EMail Invitation/Reminder to Vendors to respond to RfQ PublishRfQ
character(1)
Button
Rank Responses Рангирај одговоре Рангирај комплетиран ЗЗП одговоре Invalid responses are ranked with 999 per Quantity. The Quantity Responses are ranked among each other and the RfQ Best Response updated. The response Lines is maked as Selected winner, where the line quantity purchase quantity is selected. A total winner is only selected, if the RfQ type is "Quote All Lines" or "Quote Total only".

Then the rankings of all Quantity Responses are added for the total ranking of the response. The response with the lowest total ranking is marked as Selected Winner.

RankRfQ
character(1)
Button
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Локација партнера Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Margin % Маржа % Margin for a product as a percentage The Margin indicates the margin for this product as a percentage of the limit price and selling price. Margin
numeric
Number
Create Sales Order Креирајте налог за продају Креирајте налог за продају A Sales Order is created for the entered Business Partner. A sales order line is created for each RfQ line quantity, where "Offer Quantity" is selected. If on the RfQ Line Quantity, an offer amount is entered (not 0), that price is used.

If a magin is entered on RfQ Line Quantity, it overwrites the general margin. The margin is the percentage added to the Best Response Amount.

CreateSO
character(1)
Button
Order Налог Налог The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Create Purchase Order Креирајте налог за набавку Create Purchase Order(s) for RfQ Winner(s) Create purchase order(s) for the resonse(s) and lines marked as Selected Winner using the selected Purchase Quantity (in RfQ Line Quantity) . If a Response is marked as Selected Winner, all lines are created (and Selected Winner of other responses ignored). If there is no response marked as Selected Winner, the lines are used. CreatePO
character(1)
Button
Copy Lines Копирај ставке Copy Lines from another RfQ null CopyLines
character(1)
Button
Close RfQ Затвори ЗЗП Close RfQ and Responses Close the RfQ and all it's Responses Processing
character(1)
Button
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Ставка

опис: RfQ Line


помоћ Request for Quotation Line


Датотека:Захтеви за понуду - Ставка - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
RfQ Line RfQ Line Request for Quotation Line Request for Quotation Line C_RfQLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Захтеви за понуду Request for Quotation Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s) C_RfQ_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Ставка бр. Јединстена ставка у овом документу Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Пример комплета својстава Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Work Start Почетак рада Date when work is (planned to be) started null DateWorkStart
timestamp without time zone
Date
Delivery Days Испорука дана Number of Days (planned) until Delivery null DeliveryDays
numeric(10)
Integer
Work Complete Завршетак рада Date when work is (planned to be) complete null DateWorkComplete
timestamp without time zone
Date
TAB: Количина

опис: RfQ Line Quantity


помоћ Request for Quotation Line Quantity - You may request a quotation for different quantities


Датотека:Захтеви за понуду - Количина - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Line RfQ Line Request for Quotation Line Request for Quotation Line C_RfQLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
UOM ЈМ Јединице мере The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Quantity Количина Количина The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
RfQ Quantity RfQ Quantity The quantity is used when generating RfQ Responses When generating the RfQ Responses, this quantity is included IsRfQQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Benchmark Price Орјентирна цена Price to compare responses to null BenchmarkPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Purchase Quantity Purchase Quantity This quantity is used in the Purchase Order to the Supplier When multiple quantities are used in an Request for Quotation, the selected Quantity is used for generating the purchase order. If none selected the lowest number is used. IsPurchaseQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Best Response Amount Износ најбоље понуде Износ најбоље понуде Filled by Rank Response Process BestResponseAmt
numeric
Amount
Offer Quantity Понуђена количина This quantity is used in the Offer to the Customer When multiple quantities are used in an Request for Quotation, the selected Quantity is used for generating the offer. If none selected the lowest number is used. IsOfferQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Offer Amount Износ понуде Amount of the Offer null OfferAmt
numeric
Amount
Margin % Маржа % Margin for a product as a percentage The Margin indicates the margin for this product as a percentage of the limit price and selling price. Margin
numeric
Number


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.