Комплет особина (прозор ID-256)

Извор: iDempiere srпрозор: Комплет особина

опис: Одржавање комплета особина производа

помоћ: Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number tracking.TAB: Комплет особина

опис: Одржавање комплета особина производа


помоћ Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define an Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number and Guarantee Date tracking. Note that the Guarantee Days here determine the Shelf Life of a product instance after manufacturing (the Guarantee Days on the product determines a Customer Service date after selling) If the Attribute Set is mandatory, a product instance needs to be selected/created before shipping.


Датотека:Комплет особина - Комплет особина - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Instance Attribute Instance Attribute The product attribute is specific to the instance (like Serial No, Lot or Guarantee Date) If selected, the individual instance of the product has this attribute - like the individual Serial or Lot Numbers or Guarantee Date of a product instance. If not selected, all instances of the product share the attribute (e.g. color=green). IsInstanceAttribute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lot Шаржа The product instances have a Lot Number For individual products, you can define Lot Numbers IsLot
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Lot Обавезна шаржа The entry of Lot info is mandatory when creating a Product Instance null IsLotMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lot Control Контрола шарже Контрола шарже производа Definition to create Lot numbers for Products M_LotCtl_ID
numeric(10)
Table Direct
Lot Char Start Overwrite Шаржа Почетно Слово Препиши Lot/Batch Start Indicator overwrite - default « If not defined, the default character « is used LotCharSOverwrite
character(1)
String
Lot Char End Overwrite Шаржа последње слово препиши Lot/Batch End Indicator overwrite - default » If not defined, the default character » is used LotCharEOverwrite
character(1)
String
Serial No Серијски бр The product instances have Serial Numbers For individual products, you can define Serial Numbers IsSerNo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Serial No Серијски број је обавезан The entry of a Serial No is mandatory when creating a Product Instance null IsSerNoMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Serial No Control Контрола серијског броја Контрола серијског броја производа Definition to create Serial numbers for Products M_SerNoCtl_ID
numeric(10)
Table Direct
SerNo Char Start Overwrite SerNo Char Start Overwrite Serial Number Start Indicator overwrite - default # If not defined, the default character # is used SerNoCharSOverwrite
character(1)
String
SerNo Char End Overwrite SerNo Char End Overwrite Serial Number End Indicator overwrite - default empty If not defined, no character is used SerNoCharEOverwrite
character(1)
String
Guarantee Date Датум гаранције Product has Guarantee or Expiry Date For individual products, you can define a guarantee or expiry date IsGuaranteeDate
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Guarantee Date Mandatory Guarantee Date The entry of a Guarantee Date is mandatory when creating a Product Instance null IsGuaranteeDateMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Guarantee Days Гаранција дана Number of days the product is guaranteed or available If the value is 0, there is no limit to the availability or guarantee, otherwise the guarantee date is calculated by adding the days to the delivery date. GuaranteeDays
numeric(10)
Integer
Mandatory Type Mandatory Type The specification of a Product Attribute Instance is mandatory null MandatoryType
character(1) NOT NULL
List
TAB: Attribute Use

опис: Attributes Used for the Product Attribute Set


помоћ Attributes and Attribute Values used for the product


Датотека:Комплет особина - Attribute Use - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Set Комплет особина Product Attribute Set Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number tracking. M_AttributeSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Особина Особина производа Product Attribute like Color, Size M_Attribute_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Секвенца Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Изостави

опис: Exclude the ability to enter Attribute Sets


помоћ Create a record, if you want to exclude the ability to enter Product Attribute Set information. Note that the information is cached. To have effect you may have to re-login or reset cache.


Датотека:Комплет особина - Изостави - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Set Комплет особина Product Attribute Set Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number tracking. M_AttributeSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Табела Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Transaction Продајне трансакције This is a Sales Transaction The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.