Payment Processor (прозор ID-200015)

Извор: iDempiere sr
Иди на навигацију Иди на претрагупрозор: Payment Processor

опис: null

помоћ: nullTAB: Payment Processor

опис: null


помоћ null


Датотека:Payment Processor - Payment Processor - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Host Address Адреса ХОСТА Host Address URL or DNS The Host Address identifies the URL or DNS of the target host HostAddress
character varying(60)
String
Host port Host port Host Communication Port The Host Port identifies the port to communicate with the host. HostPort
numeric(10)
Integer
Partner ID ИД партнера Partner ID or Account for the Payment Processor Partner ID (Verisign) or Account ID (Optimal) PartnerID
character varying(60)
String
Vendor ID ИД добављача Vendor ID for the Payment Processor null VendorID
character varying(60)
String
User ID Кориснички ИД User ID or account number The User ID identifies a user and allows access to records or processes. UserID
character varying(60)
String
Password Лозинка Password of any length (case sensitive) The Password for this User. Passwords are required to identify authorized users. For Adempiere Users, you can change the password via the Process "Reset Password". Password
character varying(60)
String
Proxy address Proxy address Address of your proxy server The Proxy Address must be defined if you must pass through a firewall to access your payment processor. ProxyAddress
character varying(60)
String
Proxy port Proxy port Port of your proxy server The Proxy Port identifies the port of your proxy server. ProxyPort
numeric(10)
Integer
Proxy logon Proxy logon Logon of your proxy server The Proxy Logon identifies the Logon ID for your proxy server. ProxyLogon
character varying(60)
String
Proxy password Proxy password Password of your proxy server The Proxy Password identifies the password for your proxy server. ProxyPassword
character varying(60)
String
Accept MasterCard Accept MasterCard Accept Master Card Indicates if Master Cards are accepted AcceptMC
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Visa Прихвати Visa Accept Visa Cards Indicates if Visa Cards are accepted AcceptVisa
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept AMEX Accept AMEX Accept American Express Card Indicates if American Express Cards are accepted AcceptAMEX
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Diners Accept Diners Accept Diner's Club Indicates if Diner's Club Cards are accepted AcceptDiners
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Corporate Accept Corporate Accept Corporate Purchase Cards Indicates if Corporate Purchase Cards are accepted AcceptCorporate
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Discover Прихвати откриће Accept Discover Card Indicates if Discover Cards are accepted AcceptDiscover
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Direct Deposit Прихвати директан депозит Accept Direct Deposit (payee initiated) Indicates if Direct Deposits (wire transfers, etc.) are accepted. Direct Deposits are initiated by the payee. AcceptDirectDeposit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Direct Debit Accept Direct Debit Accept Direct Debits (vendor initiated) Accept Direct Debit transactions. Direct Debits are initiated by the vendor who has permission to deduct amounts from the payee's account. AcceptDirectDebit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Electronic Check Accept Electronic Check Accept ECheck (Electronic Checks) Indicates if EChecks are accepted AcceptCheck
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept ATM Accept ATM Accept Bank ATM Card Indicates if Bank ATM Cards are accepted AcceptATM
character(1) NOT NULL
Yes-No
Minimum Amt Minimum Amt Minumum Amout in Document Currency null MinimumAmt
numeric
Amount
Only Currency Only Currency Restrict accepting only this currency The Only Currency field indicates that this bank account accepts only the currency identified here. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Require CreditCard Verification Code Require CreditCard Verification Code Require 3/4 digit Credit Verification Code The Require CC Verification checkbox indicates if this bank accounts requires a verification number for credit card transactions. RequireVV
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Секвенца Секвенца документа The Sequence defines the numbering sequence to be used for documents. AD_Sequence_ID
numeric(10)
Table
Payment Processor Class Payment Processor Class Payment Processor Java Class Payment Processor class identifies the Java class used to process payments extending the org.compiere.model.PaymentProcessor class.

Example implementations are Optimal Payments: org.compiere.model.PP_Optimal or Verisign: org.compiere.model.PP_PayFlowPro

PayProcessorClass
character varying(60)
String
Commission % Провизија% Commission stated as a percentage The Commission indicates (as a percentage) the commission to be paid. Commission
numeric NOT NULL
Number
Cost per transaction Трошак по трансакцији Fixed cost per transaction The Cost per Transaction indicates the fixed cost per to be charged per transaction. CostPerTrx
numeric NOT NULL
Costs+Prices


Contributions / Posts