GL Journal Generator (прозор ID-200013)

Извор: iDempiere sr
Иди на навигацију Иди на претрагупрозор: GL Journal Generator

опис: null

помоћ: nullTAB: GL Journal Generator

опис: null


помоћ null


Датотека:GL Journal Generator - GL Journal Generator - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Document Type Тип документа Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
GL Category Категорија ГК General Ledger Category The General Ledger Category is an optional, user defined method of grouping journal lines. GL_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
PostingType Врста књижења The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character(1)
List
Accounting Schema Контни план Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Account Adjust DR Account Adjust DR null null C_ElementValueAdjustDR_ID
numeric(10)
Table
Account Adjust CR Account Adjust CR null null C_ElementValueAdjustCR_ID
numeric(10)
Table
Generate GL Journal Generate GL Journal null null GenerateGLJournal
character(10)
Button
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Generator Line

опис: null


помоћ null


Датотека:GL Journal Generator - Generator Line - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
GL Journal Generator GL Journal Generator null null GL_JournalGenerator_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Секвенца Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Account DR Account DR null null C_ElementValueDR_ID
numeric(10)
Table
Account CR Account CR null null C_ElementValueCR_ID
numeric(10)
Table
Type of BP Dimension Type of BP Dimension null null BPDimensionType
character(1)
List
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
BP Column BP Column null null BPColumn
character varying(100)
String
Same Product Same Product null null IsSameProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy All Dimensions Copy All Dimensions null null IsCopyAllDimensions
character(1) NOT NULL
Yes-No
Multiplier Amount Множилац износ Multiplier Amount for generating commissions The Multiplier Amount indicates the amount to multiply the total amount generated by this commission run by. AmtMultiplier
numeric
Number
Round Factor Round Factor null null RoundFactor
numeric(10)
Integer
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Generator Source

опис: null


помоћ null


Датотека:GL Journal Generator - Generator Source - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Generator Line Generator Line null null GL_JournalGeneratorLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Element Контни елемент Контни елемент Account Elements can be natural accounts or user defined values. C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
GL Category Категорија ГК General Ledger Category The General Ledger Category is an optional, user defined method of grouping journal lines. GL_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Multiplier Amount Множилац износ Multiplier Amount for generating commissions The Multiplier Amount indicates the amount to multiply the total amount generated by this commission run by. AmtMultiplier
numeric NOT NULL
Number
Round Factor Round Factor null null RoundFactor
numeric(10)
Integer
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts