Расходи (за фактурисање) (прозор ID-242)

Извор: iDempiere srпрозор: Расходи (за фактурисање)

опис: Погледај расходе и трошкове који нису фактурисани купцу

помоћ: Before invoicing to customers, check the expense lines to be invoicedTAB: Купац

опис: Business Partner (Customers) to be invoiced


помоћ null


Датотека:Расходи (за фактурисање) - Купац - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Search Key Кључна реч Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 Назив 2 Additional Name null Name2
character varying(60)
String
Customer Купац Indicates if this Business Partner is a Customer The Customer checkbox indicates if this Business Partner is a customer. If it is select additional fields will display which further define this customer. IsCustomer
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Ценовник Unique identifier of a Price List Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Term Услови плаћања The terms of Payment (timing, discount) Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Open Balance Отворени биланс Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
TAB: Ставка извештаја

опис: Time and Expense Report Line (not invoiced)


помоћ View and modify Time and Expense Report Lines. It lists expense items for the business partner on the expense line where the expense lines have no orders yet. (Sales Orders are created).


Датотека:Расходи (за фактурисање) - Ставка извештаја - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Expense Report Извештај расхода Извештај времена и расхода null S_TimeExpense_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Ставка бр. Јединстена ставка у овом документу Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Expense Date Датум расхода Date of expense Date of expense DateExpense
timestamp without time zone
Date
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Time Report Time Report Line is a time report only (no expense) The line contains only time information IsTimeReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoiced Фактурисанo Is this invoiced? If selected, invoices are created IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Order Line Ставка налога за продају Ставка налога за продају The Sales Order Line is a unique identifier for a line in an order. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Resource Assignment Додела ресурса Додела ресурса null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Quantity Количина Количина The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric
Quantity
UOM ЈМ Јединице мере The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Фактурисана количина Invoiced Quantity The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Expense Amount Expense Amount Amount for this expense Expense amount in currency ExpenseAmt
numeric
Amount
Currency Валута The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Price Цена рачуна Unit price to be invoiced or 0 for default price Unit Price in the currency of the business partner! If it is 0, the standard price of the sales price list of the business partner (customer) is used. InvoicePrice
numeric
Costs+Prices
Converted Amount Конвертовани износ Конвертовани износ The Converted Amount is the result of multiplying the Source Amount by the Conversion Rate for this target currency. ConvertedAmt
numeric
Amount
Price Invoiced Цена фактурасана The priced invoiced to the customer (in the currency of the customer's AR price list) - 0 for default price The invoiced price is derived from the Invoice Price entered and can be overwritten. If the price is 0, the default price on the customer's invoice is used. PriceInvoiced
numeric
Costs+Prices
Time Type Врста времена Type of time recorded Differentiate time types for reporting purposes (In parallel to Activities) S_TimeType_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Note Белешка Optional additional user defined information The Note field allows for optional entry of user defined information regarding this record Note
character varying(255)
Text
Campaign Кампања Маркетиншка кампања The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Пројекат Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Активност Пословна активност Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase Фаза пројекта Phase of a Project null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Задатак пројекта Actual Project Task in a Phase A Project Task in a Project Phase represents the actual work. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.