Земља и град (прозор ID-122)

Извор: iDempiere srпрозор: Земља и град

опис: Одржавање земаља и градова

помоћ: The Countries, Regions and Cities Window defines the different entities that can be used in any address field. It defines the format of the address as well as associating Regions with Countries and Cities with Regions or Countries.

You would define Countries usually only on System level.

TAB: Земља

опис: Define Country


помоћ The Country Tab defines any country in which you do business. Values entered here are referenced in location records for Business Partners.


Датотека:Земља и град - Земља - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
ISO Country Code ISO код земље Upper-case two-letter alphanumeric ISO Country code according to ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html For details - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html or - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2) NOT NULL
String
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Country has Region Земља има регион Country contains Regions The Country has Region checkbox is selected if the Country being defined is divided into regions. If this checkbox is selected, the Region Tab is accessible. HasRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Region Регион Name of the Region The Region Name defines the name that will print when this region is used in a document. RegionName
character varying(60)
String
Address Print Format Формат штампе адресе Format for printing this Address The Address Print format defines the format to be used when this address prints. The following notations are used: @C@=City @P@=Postal @A@=PostalAdd @R@=Region DisplaySequence
character varying(20) NOT NULL
String
Reverse Address Lines Reverse Address Lines Print Address in reverse Order If NOT selected the sequence is Address 1, Address 2, Address 3, Address 4, City/Region/Postal, Country.

If selected the sequence is Country, City/Region/Postal, Address 4, Address 3, Address 2, Address 1. The sequence of City/Region/Postal is determined by the address format.

IsAddressLinesReverse
character(1) NOT NULL
Yes-No
Capture Sequence Capture Sequence null The Capture Sequence defines the fields to be used when capturing an address on this country. The following notations are used: @CO@=Country, @C@=City, @P@=Postal, @A@=PostalAdd, @R@=Region, @A1@=Address 1 to @A4@=Address 4. Country is always mandatory, add a bang ! to make another field mandatory, for example @C!@ makes city mandatory, @A1!@ makes Address 1 mandatory. CaptureSequence
character varying(60)
String
Local Address Format Формат локалне адресе Формат штампе адресе у локалу The optional Local Address Print format defines the format to be used when this address prints for the Country. If defined, this format is used for printing the address for the country rather then the standard address format.
The following notations are used: @C@=City  @P@=Postal  @A@=PostalAdd  @R@=Region
DisplaySequenceLocal
character varying(20)
String
Reverse Local Address Lines Reverse Local Address Lines Print Local Address in reverse Order If NOT selected the local sequence is Address 1, Address 2, Address 3, Address 4, City/Region/Postal, Country.

If selected the local sequence is Country, City/Region/Postal, Address 4, Address 3, Address 2, Address 1. The sequence of City/Region/Postal is determined by the local address format.

IsAddressLinesLocalReverse
character(1) NOT NULL
Yes-No
Postal Code Format Формат поштанског кода Format of the postal code; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" Validation elements:
	(Space) any character

_ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digits NO space A any Letters & Digits NO space converted to upper case c any Letters & Digits or space C any Letters & Digits or space converted to upper case 0 Digits 0..9 NO space 9 Digits 0..9 or space

Example of format "(000)_000-0000"

ExpressionPostal
character varying(20)
String
Additional Postal code Додатни поштански код Has Additional Postal Code The Additional Postal Code checkbox indicates if this address uses an additional Postal Code. If it is selected an additional field displays for entry of the additional Postal Code. HasPostal_Add
character(1) NOT NULL
Yes-No
Additional Postal Format Додатни поштански Формат Format of the value; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" Validation elements:
	(Space) any character

_ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digits NO space A any Letters & Digits NO space converted to upper case c any Letters & Digits or space C any Letters & Digits or space converted to upper case 0 Digits 0..9 NO space 9 Digits 0..9 or space

Example of format "(000)_000-0000"

ExpressionPostal_Add
character varying(20)
String
Phone Format Формат телефона Format of the phone; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" Validation elements:
	(Space) any character

_ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digits NO space A any Letters & Digits NO space converted to upper case c any Letters & Digits or space C any Letters & Digits or space converted to upper case 0 Digits 0..9 NO space 9 Digits 0..9 or space

Example of format "(000)_000-0000"

ExpressionPhone
character varying(20)
String
Media Size Media Size Java Media Size The Java Media Size. Example: "MediaSize.ISO.A4" (the package javax.print.attribute.standard is assumed). If you define your own media size, use the fully qualified name.

If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct information

MediaSize
character varying(40)
String
Bank Routing No Format Bank Routing No Format Format of the Bank Routing Number null ExpressionBankRoutingNo
character varying(20)
String
Bank Account No Format Bank Account No Format Format of the Bank Account null ExpressionBankAccountNo
character varying(20)
String
Language Језик Језик за овај ентитет Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање AD_Language
character varying(6)
Table
Currency Валута The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Use Postcode Lookup IsPostcodeLookup Does this country have a post code web service Enable the IsPostcodeLookup if you wish to configure a post code lookup web service IsPostcodeLookup
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Cities out of List Allow Cities out of List A flag to allow cities, currently not in the list, to be entered null AllowCitiesOutOfList
character(1)
Yes-No
Lookup URL LookupUrl The URL of the web service that the plugin connects to in order to retrieve postcode data Enter the URL of the web service that the plugin connects to in order to retrieve postcode data LookupUrl
character varying(100)
String
Lookup Client ID LookupClientID The ClientID or Login submitted to the Lookup URL Enter the ClientID or Login for your account provided by the post code web service provider LookupClientID
character varying(50)
String
Lookup Password LookupPassword The password submitted to the Lookup URL Enter the password for your account provided by the post code web service provider LookupPassword
character varying(50)
String
Lookup ClassName LookupClassName The class name of the postcode lookup plugin Enter the class name of the post code lookup plugin for your postcode web service provider LookupClassName
character varying(255)
String
TAB: Translation

опис: null


помоћ null


Датотека:Земља и град - Translation - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Земља Земља The Country defines a Country. Each Country must be defined before it can be used in any document. C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Језик Језик за овај ентитет Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Преведено This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Region Регион Name of the Region The Region Name defines the name that will print when this region is used in a document. RegionName
character varying(60)
String
TAB: Регион

опис: Define Regions


помоћ The Region Tab defines a Region within a Country. This tab is enabled only if the Has Region checkbox is selected for the Country.


Датотека:Земља и град - Регион - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Region Регион Identifies a geographical Region The Region identifies a unique Region for this Country. C_Region_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Земља Земља The Country defines a Country. Each Country must be defined before it can be used in any document. C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Подразумеван Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1)
Yes-No
TAB: Град

опис: Define Cities


помоћ The Cities Tab defines Cities within a Country or Region. Cities entered here are not referenced when entering the address.


Датотека:Земља и град - Град - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
City Град Град City in a country C_City_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Земља Земља The Country defines a Country. Each Country must be defined before it can be used in any document. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
Region Регион Identifies a geographical Region The Region identifies a unique Region for this Country. C_Region_ID
numeric(10)
Table
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
ZIP ПТТ број Postal code The Postal Code or ZIP identifies the postal code for this entity's address. Postal
character varying(10)
String
Area Code Позивни број Phone Area Code Phone Area Code AreaCode
character varying(10)
String
Locode Locode Location code - UN/LOCODE UN/Locode is a combination of a 2-character country code and a 3-character location code, e.g. BEANR is known as the city of Antwerp (ANR) which is located in Belgium (BE).

See: http://www.unece.org/cefact/locode/service/main.htm

Locode
character varying(10)
String
Coordinates Координате Location coordinate This column contains the geographical coordinates (latitude/longitude) of the location.

In order to avoid unnecessary use of non-standard characters and space, the following standard presentation is used:
0000N 00000W 0000S 00000E
where the two last digits refer to minutes and the two or three first digits indicate the degrees

Coordinates
character varying(15)
String


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.