Import Payroll Movement (прозор ID-53108)

Извор: iDempiere srпрозор: Import Payroll Movement

опис: Import Payroll Movement

помоћ: nullTAB: Import Payroll Movement

опис: Import Payroll Movement


помоћ null


Датотека:Import Payroll Movement - Import Payroll Movement - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Imported Увежено Has this import been processed The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character varying(1) NOT NULL
String
Payroll Movement Платни обрачун null null HR_Movement_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Порука грешке о увозу Messages generated from import process The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Process Name Process Name Name of the Process null ProcessName
character varying(60)
String
Payroll Process Обрада платног списка null null HR_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Concept Value Concept Value Value of the Concept null ConceptValue
character varying(40)
String
Payroll Concept Платни појам null null HR_Concept_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Key Кључ пословног партнера The Key of the Business Partner null BPartner_Value
character varying(40)
String
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Valid from Важи од Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range ValidFrom
timestamp without time zone
Date+Time
Quantity Количина Количина The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric
Quantity
Amount Износ Amount in a defined currency The Amount indicates the amount for this document line. Amount
numeric
Number
Service date Датум услуге Date service was provided The Service Date indicates the date that the service was provided. ServiceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Text Message Текстуална порука Текстуална порука null TextMsg
character varying(255)
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Import Payroll Movement Import Payroll Movement Import Payroll Movement null Processing
character(1)
Button
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.