Формат штампања (прозор ID-240)

Извор: iDempiere srпрозор: Формат штампања

опис: Одржавање формата штампе

помоћ: The print format determines how data is rendered for print.TAB: Формат штампања

опис: Одржавање формата штампе


помоћ The print format determines how data is rendered for print.


Датотека:Формат штампања - Формат штампања - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Print Format Формат штампања Data Print Format The print format determines how data is rendered for print. AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Подразумеван Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Табела Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report View Извештај поглед Поглед коришћен за генерисање овог извештаја The Report View indicates the view used to generate this report. AD_ReportView_ID
numeric(10)
Table Direct
Form Образац If Selected, a Form is printed, if not selected a columnar List report A form has individual elements with layout information (example: invoice, check)


A columnar list report has individual columns (example: list of invoices)

IsForm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Based Базирано табелама Table based List Reporting Table based columnar list reporting is invoked from the Window Report button IsTableBased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Paper Папир штампања Printer paper definition Printer Paper Size, Orientation and Margins AD_PrintPaper_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Standard Header/Footer Стандардно заглавље/подножје The standard Header and Footer is used If the standard header is not used, it must be explicitly defined. IsStandardHeaderFooter
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Table Format Штампа - формат табеле Table Format in Reports Print Table Format determines Fonts, Colors of the printed Table AD_PrintTableFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Printer Name Назив штампача Name of the Printer Internal (Opereating System) Name of the Printer; Please mote that the printer name may be different on different clients. Enter a printer name, which applies to ALL clients (e.g. printer on a server).

If none is entered, the default printer is used. You specify your default printer when you log in. You can also change the default printer in Preferences.

PrinterName
character varying(40)
String
Header Margin Маргина заглавља Margin of the Header in 1/72 of an inch Distance from the top of the printable page to the start of the main content in 1/72 of an inch (point) HeaderMargin
numeric(10) NOT NULL
Integer
Footer Margin Маргина подножја Margin of the Footer in 1/72 of an inch Distance from the bottom of the main content to the end of the printable page in 1/72 of an inch (point) FooterMargin
numeric(10) NOT NULL
Integer
Print Font Фонт штампе Одржавање фонта штампе Font used for printing AD_PrintFont_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Color Боја штампања Color used for printing and display Colors used for printing and display AD_PrintColor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Jasper Process Jasper Process The Jasper Process used by the printengine if any process defined null JasperProcess_ID
numeric(10)
Table
Copy/Create Копирај/креирај Copy existing OR create Print Format from Table Select either a table to create a print format [creates initial rough layout]

OR a print format to copy into the current print format [copies layout].

CreateCopy
character(1)
Button
Classname Classname Java Classname The Classname identifies the Java classname used by this report or process. Classname
character varying(240)
String
Args Args null null Args
character varying(510)
String
TAB: Display Order

опис: Display Order of the Print Format Items


помоћ null


Датотека:Формат штампања - Display Order - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
TAB: Sort Order

опис: Sort Order of the Print Format Items


помоћ null


Датотека:Формат штампања - Sort Order - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
TAB: Format Item

опис: Print Format Item


помоћ Item in the print format maintaining layout information. The following additional variables are available when printing:

@*Page@ - the current page number
@*PageCount@ - the total number of pages
@*MultiPageInfo@ - "Page x of y" - only printed if more than one page
@*CopyInfo@ - if it is a copy of the document "Duplicate" is printed
@*ReportName@ - name of the report
@*Header@ - Full Header with user/client/org name and connection
@*CurrentDate@ - the print date
@*CurrentDateTime@ - the print time

The layoit logic for forms is:
- if not printed: ignore
- set New Line Position
- new page
- new line, if something was printed since last new line
- format item
- print it (if not null/empty selected)
(i.e. supress null does not prevent new line) Датотека:Формат штампања - Format Item - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format Формат штампања Data Print Format The print format determines how data is rendered for print. AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Секвенца Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Штампани текст The label text to be printed on a document or correspondence. The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. PrintName
character varying(2000)
String
Print Label Suffix Суфикс штампе налепнице The label text to be printed on a document or correspondence after the field The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence after the field. The max length is 60 characters. PrintNameSuffix
character varying(60)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Centrally maintained Централно одржаван Information maintained in System Element table The Centrally Maintained checkbox indicates if the Name, Description and Help maintained in 'System Element' table or 'Window' table. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suppress Null Suppress Null Suppress columns or elements with NULL value If a Form entry is NULL and if selected, the field (including label) is not printed.

If all elements in a table column are NULL and if selected, the column is not printed.

IsSuppressNull
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suppress Repeats Suppress Repeats Suppress repeated elements in column. Determines whether repeated elements in a column are repeated in a printed table. IsSuppressRepeats
character(1) NOT NULL
Yes-No
Format Type Врста формата Print Format Type The print format type determines what will be printed. PrintFormatType
character(1) NOT NULL
List
Column Колона Колона у табели Повежи са колоном базе у табели AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Line Width Ширина линије Width of the lines null LineWidth
numeric(10)
Integer
Format Pattern Format Pattern The pattern used to format a number or date. A string complying with either Java SimpleDateFormat or DecimalFormat pattern syntax used to override the default presentation format of a date or number type field. FormatPattern
character varying(22)
String
Included Print Format Укључен формат штампе Print format that is included here. Included Print formats allow to e.g. Lines to Header records. The Column provides the parent link. AD_PrintFormatChild_ID
numeric(10)
Table
Image Field Поље слике The image is retrieved from the data column The Image URL is retrieved from the data column IsImageField
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image attached Слика приложена The image to be printed is attached to the record The image to be printed is stored in the database as attachment to this record. The image can be a gif, jpeg or png. ImageIsAttached
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image URL URL слике URL of image URL of image; The image is not stored in the database, but retrieved at runtime. The image can be a gif, jpeg or png. ImageURL
character varying(120)
URL
Area Простор Print Area Print area of this item PrintAreaType
character(1) NOT NULL
List
Barcode Type Врста баркода Type of barcode null BarcodeType
character(3)
List
Relative Position Релативан положај The item is relative positioned (not absolute) The relative positioning of the item is determined by X-Z space and next line IsRelativePosition
character(1) NOT NULL
Yes-No
Set NL Position Set NL Position Set New Line Position When enabled, the current x (horizontal) Position before printing the item is saved. The next New Line will use the saved x (horizontal) Position, enabling to print data in columns.

The setting is not restricted to an area (header, content, footer), allowing to align information also with Header and Footer with the Content.

IsSetNLPosition
character(1) NOT NULL
Yes-No
X Position X положај Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch XPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Y Position Y положај Absolute Y (vertical) position in 1/72 of an inch Absolute Y (vertical) position in 1/72 of an inch YPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Next Line Следећа линија Print item on next line If not selected, the item is printed on the same line IsNextLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Next Page Следећа страна The column is printed on the next page Before printing this column, there will be a page break. IsNextPage
character(1) NOT NULL
Yes-No
Below Column Испод колоне Print this column below the column index entered This column is printed in a second line below the content of the first line identified. Please be aware, that this is depends on the actual sequence. Enter a 1 to add the info below the first column. BelowColumn
numeric(10)
Integer
Line Alignment Поравнање ставке Поравнање ставке For relative positioning, the line alignment LineAlignmentType
character(1) NOT NULL
List
Field Alignment Поравнање поља Field Text Alignment Alignment of field text. The default is determined by the data/display type: Numbers are right aligned, other data is left aligned FieldAlignmentType
character(1) NOT NULL
List
X Space X размак Relative X (horizontal) space in 1/72 of an inch Relative X (horizontal) space in 1/72 of an inch in relation to the end of the previous item. XSpace
numeric(10) NOT NULL
Integer
Y Space Y размак Relative Y (vertical) space in 1/72 of an inch Relative Y (vertical) space in 1/72 of an inch in relation to the end of the previous item. YSpace
numeric(10) NOT NULL
Integer
Max Width Максимална ширина Maximum Width in 1/72 if an inch - 0 = no restriction Maximum width of the element in 1/72 of an inch (point). If zero (0), there is no width restriction. MaxWidth
numeric(10) NOT NULL
Integer
Fixed Width Фиксна ширина Column has a fixed width The Column has a fixed width, independent from the content IsFixedWidth
character(1) NOT NULL
Yes-No
Shape Type Shape Type Type of the shape to be painted null ShapeType
character(1)
List
Max Height Максимална висина Maximum Height in 1/72 if an inch - 0 = no restriction Maximum height of the element in 1/72 of an inch (point). If zero (0), there is no height restriction. MaxHeight
numeric(10) NOT NULL
Integer
One Line Only Само једна линија If selected, only one line is printed If the column has a width restriction, the text is broken into multiple lines. If One Line is selected, only the first line is printed. IsHeightOneLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fill Shape Попуни облик Попуни облик са изабраном бојом null IsFilledRectangle
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Color Боја штампања Color used for printing and display Colors used for printing and display AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
Print Font Фонт штампе Одржавање фонта штампе Font used for printing AD_PrintFont_ID
numeric(10)
Table Direct
Arc Diameter Arc Diameter Arc Diameter for rounded Rectangles Width of the horizontal/vertical diameter of the arc at the four corners ArcDiameter
numeric(10)
Integer
Order by Сортирај по Include in sort order The records are ordered by the value of this column. If a column is used for grouping, it needs to be included in the sort order as well. IsOrderBy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Record Sort No Слог цорт бр Determines in what order the records are displayed The Record Sort No indicates the ascending sort sequence of the records. If the number is negative, the records are sorted descending.

Example: A tab with C_DocType_ID (1), DocumentNo (-2) will be sorted ascending by document type and descending by document number (SQL: ORDER BY C_DocType, DocumentNo DESC)

SortNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Descending Descending Sort your data using a SQL Desc Order By statement null IsDesc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Group by Групиши по After a group change, totals, etc. are printed Grouping allows to print sub-totals. If a group changes, the totals are printed. Group by columns need to be included in the sort order. IsGroupBy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Page break Прелом стране Start with new page Before printing this item, create a new page IsPageBreak
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Sum (Σ) Израчунај збир (?) Calculate the Sum of numeric content or length Calculate the Sum (?) of the data if the field is numeric, otherwise total sum length of the field. IsSummarized
character(1) NOT NULL
Yes-No
Running Total Покретни тотал Create a running total (sum) A running total creates a sum at the end of a page and on the top of the next page for all colums, which have a Sum function. You should define running total only once per format. IsRunningTotal
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Count (№) Израчунај избројано (?) Count number of not empty elements Calculate the total number (?) of not empty (NULL) elements (maximum is the number of lines). IsCounted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Running Total Lines Running Total Lines Create Running Total Lines (page break) every x lines When you want to print running totals, enter the number of lines per page after you want to create a running total line and page break. You should define running total only once per format. RunningTotalLines
numeric(10)
Integer
Calculate Minimum (↓) Израчунај минимум (?) Calculate the minimum amount Calculate the Minimum (?) of the data if the field is numeric, otherwise minimum length of the field. IsMinCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Maximum (?) Израчунај максимум (?) Calculate the maximim amount Calculate the Maximum (?) of the data if the field is numeric, otherwise maximum length of the field. IsMaxCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Mean (μ) Израчунај просек (?) Calculate Average of numeric content or length Calculate the Mean (?) of the data if the field is numeric, otherwise calculate the average length of the field. IsAveraged
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Variance (σ²) Calculate Variance (?�) Calculate Variance The Variance (?�) is the a measure of dispersion - used in combination with the Mean (?) IsVarianceCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Deviation (σ) Девијација рачунања (?) Calculate Standard Deviation The Standard Deviation (?) is the a measure of dispersion - used in combination with the Mean (?) IsDeviationCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Item Translation

опис: Print Format Translation


помоћ null


Датотека:Формат штампања - Item Translation - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format Item Print Format Item Item/Column in the Print format Item/Column in the print format maintaining layout information AD_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Језик Језик за овај ентитет Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Преведено This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Штампани текст The label text to be printed on a document or correspondence. The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. PrintName
character varying(2000)
String
Print Label Suffix Суфикс штампе налепнице The label text to be printed on a document or correspondence after the field The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence after the field. The max length is 60 characters. PrintNameSuffix
character varying(60)
String
TAB: Графикон

опис: Define Graph to be included


помоћ null


Датотека:Формат штампања - Графикон - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Graph Графикон Graph included in Reports Pie/Line Graph to be printed in Reports AD_PrintGraph_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format Формат штампања Data Print Format The print format determines how data is rendered for print. AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Graph Type Врста графикона Type of graph to be painted Type of graph to be painted GraphType
character(1) NOT NULL
List
Description Column Колона описа Description Column for Pie/Line/Bar Charts Graph Description Column for Pie and Line/Bar Charts Description_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Data Column Колона података Data Column for Pie and Line Charts Graph Data Column for Pie and Line/Bar Charts Data_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Data Column 2 Колона Података 2 Data Column for Line Charts Additional Graph Data Column for Line/Bar Charts Data1_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 3 Колона података 3 Data Column for Line Charts Additional Graph Data Column for Line/Bar Charts Data2_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 4 Колона података 4 Data Column for Line Charts Additional Graph Data Column for Line/Bar Charts Data3_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 5 Колона података 5 Data Column for Line Charts Additional Graph Data Column for Line/Bar Charts Data4_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.