Информације о референту продаје (прозор ID-293)

Извор: iDempiere srпрозор: Информације о референту продаје

опис: Информације референта продаје

помоћ: This window allows you to view Company agent related informationTAB: Представник компаније

опис: Sales Representative Selection


помоћ null


Датотека:Информације о референту продаје - Представник компаније - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Локација партнера Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Address Имејл адреса Electronic Mail Address The Email Address is the Electronic Mail ID for this User and should be fully qualified (e.g. joe.smith@company.com). The Email Address is used to access the self service application functionality from the web. EMail
character varying(60)
String
Title Наслов Name this entity is referred to as The Title indicates the name that an entity is referred to as. Title
character varying(40)
String
Birthday Рођендан Birthday or Anniversary day Birthday or Anniversary day Birthday
timestamp without time zone
Date
Phone Телефон Identifies a telephone number The Phone field identifies a telephone number Phone
character varying(40)
String
Fax Факс Facsimile number The Fax identifies a facsimile number for this Business Partner or Location Fax
character varying(40)
String
Supervisor Супервизор Supervisor for this user/organization - used for escalation and approval The Supervisor indicates who will be used for forwarding and escalating issues for this user - or for approvals. Supervisor_ID
numeric(10)
Search
Trx Organization Транс. организација Извођење или покретање организације Организација која обавља или иницира ову трансакцију (за другу организацију). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
TAB: Налози

опис: All Orders where the Agent "owns" the Order, the Business Partner or the Product


помоћ null


Датотека:Информације о референту продаје - Налози - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Order Налог Налог The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Order Обради налог null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Credit Approved Одобрен кредит Credit has been approved Credit Approved indicates if the credit approval was successful for Orders IsCreditApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transferred Пребачено Transferred to General Ledger (i.e. accounted) The transferred checkbox indicates if the transactions associated with this document should be transferred to the General Ledger. IsTransferred
character(1) NOT NULL
Yes-No
Delivery Via Испоручено преко How the order will be delivered The Delivery Via indicates how the products should be delivered. For example, will the order be picked up or shipped. DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Process Order Обради налог null null Processing
character(1)
Button
Charge Потраживање Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Send EMail Пошаљи имејл Enable sending Document EMail Send emails with document attached (e.g. Invoice, Delivery Note, etc.) SendEMail
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Journal Line Ставка дневника благајне Ставка дневника благајне The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Payment Уплата Payment identifier The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Selected Изабран null null IsSelected
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price includes Tax Цена укључује порез Tax is included in the price The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Књижено Статус књижења The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines Posted
character(1) NOT NULL
Button
Discount Printed Штампај попуст Print Discount on Invoice and Order The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Freight Cost Rule Правило превознине Method for charging Freight The Freight Cost Rule indicates the method used when charging for freight. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Activity Активност Пословна активност Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Referenced Order Referenced Order Reference to corresponding Sales/Purchase Order Reference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa. Ref_Order_ID
numeric(10)
Search
Payment BPartner Payment BPartner Business Partner responsible for the payment null Pay_BPartner_ID
numeric(10)
ID
Payment Location Локација плаћања Location of the Business Partner responsible for the payment null Pay_Location_ID
numeric(10)
ID
Currency Type Врста валуте Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
User List 1 Корисничка листа 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Корисничка листа 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Trx Organization Транс. организација Извођење или покретање организације Организација која обавља или иницира ову трансакцију (за другу организацију). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Copy Lines Копирај ставке Копирај ставке из другог налога null CopyFrom
character(1)
Button
Invoice Contact Рачун контакт Business Partner Contact for invoicing null Bill_User_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Износ потраживања Charge Amount The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. ChargeAmt
numeric
Amount
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Shipper Испоручилац Method or manner of product delivery The Shipper indicates the method of delivering product M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Freight Amount Износ транспорта Износ транспорта The Freight Amount indicates the amount charged for Freight in the document currency. FreightAmt
numeric
Amount
Printed Одштампан Indicates if this document / line is printed The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Approved Одобрено Indicates if this document requires approval The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Target Document Type Циљни тип документа Target document type for conversing documents You can convert document types (e.g. from Offer to Order or Invoice). The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Документ бр Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Ознака налога Transaction Reference Number (Sales Order, Purchase Order) of your Business Partner The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. POReference
character varying(20)
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
Text
Document Type Тип документа Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Status Статус документа The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Date Ordered Датум наруџбине Датум поручивања Indicates the Date an item was ordered. DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Датум контирања Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Договорени термин Date Order was promised The Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date printed Датум штампе Date the document was printed. Indicates the Date that a document was printed. DatePrinted
timestamp without time zone
Date
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Partner Рачун партнер Business Partner to be invoiced If empty the shipment business partner will be invoiced Bill_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Локација партнера Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Location Рачун локација Business Partner Location for invoicing null Bill_Location_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Правило испоруке Defines the timing of Delivery The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available. DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Priority Приоритет Priority of a document The Priority indicates the importance (high, medium, low) of this document PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Warehouse Складиште Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Drop Shipment Транзитна продаја Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Rule Начин фактурисања Фреквенција и методологија фактурисања Начин фактурисања одређује како ће бити фактурисано пословном партнеру и фреквенцију фактурисања. InvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Sales Transaction Продајне трансакције This is a Sales Transaction The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Ценовник Unique identifier of a Price List Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Валута The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Representative Референт продаје Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Self-Service Самостално This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Правило плаћања How you pay the invoice The Payment Rule indicates the method of invoice payment. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Услови плаћања The terms of Payment (timing, discount) Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Пројекат Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Кампања Маркетиншка кампања The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivered Испоручен null null IsDelivered
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoiced Фактурисанo Is this invoiced? If selected, invoices are created IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Lines Укупан износ ставки Total of all document lines The Total amount displays the total of all lines in document currency TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Укупан салдо Total amount of document The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
TAB: Order Lines

опис: All Order Lines where the Agent "owns" the Order, the Business Partner or the Product


помоћ null


Датотека:Информације о референту продаје - Order Lines - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Налог Налог The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Line No Ставка бр. Јединстена ставка у овом документу Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Локација партнера Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
Text
Date Ordered Датум наруџбине Датум поручивања Indicates the Date an item was ordered. DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Договорени термин Date Order was promised The Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date Delivered Датум испоруке Date when the product was delivered null DateDelivered
timestamp without time zone
Date
Date Invoiced Датум фактурисања Date printed on Invoice The Date Invoice indicates the date printed on the invoice. DateInvoiced
timestamp without time zone
Date
Warehouse Складиште Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Description Only Само опис if true, the line is just description and no transaction If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptional detail lines, e.g. for an Work Order. IsDescription
character(1) NOT NULL
Yes-No
Resource Assignment Додела ресурса Додела ресурса null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Attribute Set Instance Пример комплета својстава Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Ordered Quantity Наручена количина Наручена количина The Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
Reserved Quantity Резервисана количина Резервисана количина The Reserved Quantity indicates the quantity of a product that is currently reserved. QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
Delivered Quantity Испоручена количина Испоручена количина The Delivered Quantity indicates the quantity of a product that has been delivered. QtyDelivered
numeric NOT NULL
Quantity
Quantity Invoiced Фактурисана количина Invoiced Quantity The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Currency Валута The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Порез Tax identifier The Tax indicates the type of tax used in document line. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
List Price Каталошка цена Каталошка цена The List Price is the official List Price in the document currency. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Discount % Попуст % Discount in percent The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage. Discount
numeric
Number
Unit Price Цена по јед Стварна цена The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Line Amount Износ ставке Ставка укупан износ (количина * актуелна цена) без трошкова превоза и других оптерећења Indicates the extended line amount based on the quantity and the actual price. Any additional charges or freight are not included. The Amount may or may not include tax. If the price list is inclusive tax, the line amount is the same as the line total. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
TAB: Рачуни

опис: All Invoices where the Agent "owns" the Invoice, the Business Partner or the Product


помоћ null


Датотека:Информације о референту продаје - Рачуни - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Документ бр Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Ознака налога Transaction Reference Number (Sales Order, Purchase Order) of your Business Partner The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. POReference
character varying(20)
String
Order Налог Налог The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
Text
Document Type Тип документа Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Status Статус документа The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Date Invoiced Датум фактурисања Date printed on Invoice The Date Invoice indicates the date printed on the invoice. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Датум контирања Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Ordered Датум наруџбине Датум поручивања Indicates the Date an item was ordered. DateOrdered
timestamp without time zone
Date
Date printed Датум штампе Date the document was printed. Indicates the Date that a document was printed. DatePrinted
timestamp without time zone
Date
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Локација партнера Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Ценовник Unique identifier of a Price List Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Валута The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Rule Правило плаћања How you pay the invoice The Payment Rule indicates the method of invoice payment. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Услови плаћања The terms of Payment (timing, discount) Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Representative Референт продаје Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Sales Transaction Продајне трансакције This is a Sales Transaction The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Самостално This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Пројекат Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Paid Плаћен The document is paid null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute Спорно Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Lines Укупан износ ставки Total of all document lines The Total amount displays the total of all lines in document currency TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Укупан салдо Total amount of document The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
TAB: Ставка фактуре

опис: All Invoice Liness where the Agent "owns" the Invoice, the Business Partner or the Product


помоћ null


Датотека:Информације о референту продаје - Ставка фактуре - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Фактура Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Line No Ставка бр. Јединстена ставка у овом документу Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
Text
Charge Потраживање Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Description Only Само опис if true, the line is just description and no transaction If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptional detail lines, e.g. for an Work Order. IsDescription
character(1) NOT NULL
Yes-No
Resource Assignment Додела ресурса Додела ресурса null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Attribute Set Instance Пример комплета својстава Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Quantity Invoiced Фактурисана количина Invoiced Quantity The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Unit Price Цена по јед Стварна цена The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price Каталошка цена Каталошка цена The List Price is the official List Price in the document currency. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Line Amount Износ ставке Ставка укупан износ (количина * актуелна цена) без трошкова превоза и других оптерећења Indicates the extended line amount based on the quantity and the actual price. Any additional charges or freight are not included. The Amount may or may not include tax. If the price list is inclusive tax, the line amount is the same as the line total. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax Amount Износ пореза Tax Amount for a document The Tax Amount displays the total tax amount for a document. TaxAmt
numeric
Amount
Tax Порез Tax identifier The Tax indicates the type of tax used in document line. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Line Total Ставка укупно Total line amount incl. Порез Total line amount LineTotalAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.