Увези формат учитавача (прозор ID-189)

Извор: iDempiere srпрозор: Увези формат учитавача

опис: Одржавање увоза учитавача формата

помоћ: The Import Loader Format Window is used for defining the file layout for product information which will be imported.TAB: Формат увоза

опис: null


помоћ null


Датотека:Увези формат учитавача - Формат увоза - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Табела Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Format Формат Format of the data The Format is a drop down list box for selecting the format type (text, tab delimited, XML, etc) of the file to be imported FormatType
character(1) NOT NULL
List
Separator Character Separator Character null null SeparatorChar
character varying(1)
String
Copy Lines Копирај ставке Copy Lines from other Import Format null Processing
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Формат поља

опис: Maintain Format Fields


помоћ Define the individual field based on the table definition. Please note that you have to make sure that a Constant has the correct SQL data type (i.e. if it is a 'string', you need to enclose it like 'this').

Product mapping (for details see documentation):

H_Item => Value
H_ItemDesc => Name / Description
H_ItemDefn => Help
H_ItemType => ProductCategory
H_PartnrID => Value of Business Partner
H_Commodity1 => Vendor Product No
H_Commodity2 => SKU
H_ItemClass => Classification (A,B,C..)
V_OperAmt_T_Cur => Currency
V_OperAmt_T => Price 


Датотека:Увези формат учитавача - Формат поља - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Format Field Формат поља null null AD_ImpFormat_Row_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Import Format Формат увоза null null AD_ImpFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Секвенца Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Column Колона Колона у табели Повежи са колоном базе у табели AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Data Type Врста податка Type of data null DataType
character(1) NOT NULL
List
Data Format Формат податка Format String in Java Notation, e.g. ddMMyy The Date Format indicates how dates are defined on the record to be imported. It must be in Java Notation DataFormat
character varying(20)
String
Start No Старт бр Starting number/position The Start Number indicates the starting position in the line or field number in the line StartNo
numeric(10)
Integer
End No Крај бр null null EndNo
numeric(10)
Integer
Decimal Point Децимална тачка Decimal Point in the data file - if any null DecimalPoint
character(1) NOT NULL
String
Divide by 100 Дели са 100 Divide number by 100 to get correct amount null DivideBy100
character(1) NOT NULL
Yes-No
Constant Value Константна вредност Constant value null ConstantValue
character varying(60)
String
Callout Колаут Fully qualified class names and method - separated by semicolons A Callout allow you to create Java extensions to perform certain tasks always after a value changed. Callouts should not be used for validation but consquences of a user selecting a certain value.

The callout is a Java class implementing org.compiere.model.Callout and a method name to call. Example: "org.compiere.model.CalloutRequest.copyText" instanciates the class "CalloutRequest" and calls the method "copyText". You can have multiple callouts by separating them via a semicolon

Callout
character varying(60)
String
Script Скрипта Dynamic Java Language Script to calculate result Use Java language constructs to define the result of the calculation Script
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.