ГК дистрибуција (прозор ID-323)

Извор: iDempiere srпрозор: ГК дистрибуција

опис: Главна књига - дистрибуција

помоћ: If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is a one-step operation based on the percentage of the lines.TAB: Distribution

опис: Главна књига - дистрибуција


помоћ If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the percentage of the lines. If the total percent is less then 100 and one line is 0 (null), it gets the remainder. If there is no line with 0, any rounding is adjusted in the line with the biggest amount.


Датотека:ГК дистрибуција - Distribution - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accounting Schema Контни план Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create Reversal Create Reversal Indicates that reversal movement will be created, if disabled the original movement will be deleted. null IsCreateReversal
character(1) NOT NULL
Yes-No
PostingType Врста књижења The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character(1)
List
Document Type Тип документа Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Organization Било која организација Match any value of the Organization segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Org_ID
numeric(10)
Table
Any Account Било који конто Match any value of the Account segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Конто Account used The (natural) account used Account_ID
numeric(10)
Table
Any Activity Било која активност Match any value of the Activity segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Активност Пословна активност Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Product Било који производ Match any value of the Product segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Any Bus.Partner Било који пословни партнер Match any value of the Business Partner segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Any Project Било који пројекат Match any value of the Project segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Пројекат Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Any Campaign Било која кампања Match any value of the Campaign segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign Кампања Маркетиншка кампања The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Location From Било која локација од Match any value of the Location From segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyLocFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location From Локација из Локација одакле је инвентар/производ премештен The Location From indicates the location that a product was moved from. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Any Location To Било која локација до Match any value of the Location To segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyLocTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location To Локација ка Локација где је инвентар/производ премештен The Location To indicates the location that a product was moved to. C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
Any Sales Region Било који продајни регион Match any value of the Sales Region segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnySalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Продајни регион Sales coverage region The Sales Region indicates a specific area of sales coverage. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Trx Organization Било која транс. организације Match any value of the Transaction Organization segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization Транс. организација Извођење или покретање организације Организација која обавља или иницира ову трансакцију (за другу организацију). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Any User 1 Било који корисник 1 Match any value of the User 1 segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyUser1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 1 Корисничка листа 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
Any User 2 Било који корисник 2 Match any value of the User 2 segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyUser2
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 2 Корисничка листа 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Percent Тотал проценат Sum of the Percent details null PercentTotal
numeric NOT NULL
Number
Valid Исправан Element is valid The element passed the validation check IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verify Verify Verify GL Distribution null Processing
character(1)
Button
TAB: Ставка

опис: General Ledger Distribution Target Line


помоћ If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the perecent value of the lines. A Percent value of 0 (null) indicates the remainder to 100. There can only be one line with 0 percent.


Датотека:ГК дистрибуција - Ставка - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
GL Distribution ГК дистрибуција Главна књига - дистрибуција If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the ratio of the lines. The distribution must be valid to be used. GL_Distribution_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Ставка бр. Јединстена ставка у овом документу Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Percent Проценат Проценат The Percent indicates the percentage used. Percent
numeric NOT NULL
Number
Overwrite Organization Преписати преко организација Overwrite the account segment Organization with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Org_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Account Преписати преко конта Overwrite the account segment Account with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Конто Account used The (natural) account used Account_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Activity Преписати преко активности Overwrite the account segment Activity with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Активност Пословна активност Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Product Преписати преко производа Overwrite the account segment Product with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Overwrite Bus.Partner Преписати преко посл.партнера Overwrite the account segment Business Partner with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Overwrite Project Преписати преко пројекта Overwrite the account segment Project with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Пројекат Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Campaign Преписати преко кампање Overwrite the account segment Campaign with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign Кампања Маркетиншка кампања The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Location From Преписати преко: локација од Overwrite the account segment Location From with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteLocFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location From Локација из Локација одакле је инвентар/производ премештен The Location From indicates the location that a product was moved from. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Location To Преписати преко: локација до Overwrite the account segment Location From with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteLocTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location To Локација ка Локација где је инвентар/производ премештен The Location To indicates the location that a product was moved to. C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Sales Region Преписати преко продајног региона Overwrite the account segment Sales Region with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteSalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Продајни регион Sales coverage region The Sales Region indicates a specific area of sales coverage. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Trx Organuzation Преписати преко транс. организације Overwrite the account segment Transaction Organization with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization Транс. организација Извођење или покретање организације Организација која обавља или иницира ову трансакцију (за другу организацију). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Overwrite User1 Преписати преко корисника 1 Overwrite the account segment User 1 with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteUser1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 1 Корисничка листа 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
Overwrite User2 Преписати преко корисника 2 Overwrite the account segment User 2 with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteUser2
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 2 Корисничка листа 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.