Контни елемент (прозор ID-118)

Извор: iDempiere srпрозор: Контни елемент

опис: Одржавање контних елемената

помоћ: The Account Element Window is used to define and maintain the Accounting Element and User Defined Elements. One of the account segments is your natural account segment (Chart of Account). You may add a new account element for parallel reporting or for user defined accounting segments.TAB: Елемент

опис: Account Element definition


помоћ The Element Tab defines the Name, Description and Format for an Element. Additionally, a Type of Account or User Defined is selected. Each Account Schema must have an Account Element type. The User Defined Elements are optional.


Датотека:Контни елемент - Елемент - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Element Елемент Accounting Element The Account Element uniquely identifies an Account Type. These are commonly known as a Chart of Accounts. C_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Value Format Формат вредности Format of the value; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" Validation elements:
	(Space) any character

_ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digits NO space A any Letters & Digits NO space converted to upper case c any Letters & Digits or space C any Letters & Digits or space converted to upper case 0 Digits 0..9 NO space 9 Digits 0..9 or space

Example of format "(000)_000-0000"

VFormat
character varying(40)
String
Type Врста Element Type (account or user defined) The Element Type indicates if this element is the Account element or is a User Defined element. ElementType
character(1) NOT NULL
List
Natural Account Прописани конто The primary natural account The natural account is often based on (industry specific) chart of accounts IsNaturalAccount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Balancing Балансирање All transactions within an element value must balance (e.g. cost centers) The Balancing checkbox indicates the this element must balance in each journal transaction. For example, if cost centers have been defined as an element which is balance then the debits and credits for each unique cost center must net to 0.00. This is commonly used to define parts of an organization which report as their own entity. Balancing is not an option for the Account element. IsBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tree Стабло Identifies a Tree The Tree field identifies a unique Tree in the system. Trees define roll ups or summary levels of information. They are used in reports for defining report points and summarization levels. AD_Tree_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Вредност елемента

опис: Define Element Values


помоћ The Element Value Tab defines the individual valid values for the Element. The values must conform to the format defined. If the Element is an Account Type then the Account Classification (Asset, Liability etc) and posting controls are also defined


Датотека:Контни елемент - Вредност елемента - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Account Element Контни елемент Контни елемент Account Elements can be natural accounts or user defined values. C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Element Елемент Accounting Element The Account Element uniquely identifies an Account Type. These are commonly known as a Chart of Accounts. C_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Кључна реч Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Збирни ниво This is a summary entity A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Type Врста конта Indicates the type of account Valid account types are A - Asset, E - Expense, L - Liability, O- Owner's Equity, R -Revenue and M- Memo. The account type is used to determine what taxes, if any are applicable, validating payables and receivables for business partners. Note: Memo account amounts are ignored when checking for balancing AccountType
character(1) NOT NULL
List
Post Actual Књижи ово Actual Values can be posted The Post Actual indicates if actual values can be posted to this element value. PostActual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Sign Знак конта Indicates the Natural Sign of the Account as a Debit or Credit Indicates if the expected balance for this account should be a Debit or a Credit. If set to Natural, the account sign for an asset or expense account is Debit Sign (i.e. negative if a credit balance). AccountSign
character(1) NOT NULL
List
Post Budget Буџет слање Budget values can be posted The Post Budget indicates if budget values can be posted to this element value. PostBudget
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Controlled Документ контролисан Control account - If an account is controlled by a document, you cannot post manually to it null IsDocControlled
character(1)
Yes-No
Post Statistical Статистика слање Post statistical quantities to this account? null PostStatistical
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from Важи од Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Post Encumbrance Терет слање Post commitments to this account null PostEncumbrance
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid to Важи до Valid to including this date (last day) The Valid To date indicates the last day of a date range ValidTo
timestamp without time zone
Date
Bank Account Рачун банке Indicates if this is the Bank Account The Bank Account checkbox indicates if this is account is the bank account. IsBankAccount
character(1)
Yes-No
Bank Account Рачун банке Рачун у банци The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Foreign Currency Account Foreign Currency Account Balances in foreign currency accounts are held in the nominated currency Balances in foreign currency accounts are held in the nominated currency and translated to functional currency IsForeignCurrency
character(1)
Yes-No
Currency Валута The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Translation

опис: Define Translation


помоћ The Translation Tab defines the translation to an alternate language


Датотека:Контни елемент - Translation - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Element Контни елемент Контни елемент Account Elements can be natural accounts or user defined values. C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Језик Језик за овај ентитет Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Translated Преведено This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Под конто

опис: Под конто за вредност елемента


помоћ The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension.


Датотека:Контни елемент - Под конто - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Element Контни елемент Контни елемент Account Elements can be natural accounts or user defined values. C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Кључна реч Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.