Извештај о проблемима система (прозор ID-363)

Извор: iDempiere sr



прозор: Извештај о проблемима система

опис: Аутоматски креирани или ручно унешени извештаји проблема система

помоћ: System Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Adempiere. No data or confidential information is transferred.



TAB: System Issue

опис: Automatically created or manually entered System Issue Reporting


помоћ System Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Adempiere. No data or confidential information is transferred.


Датотека:Извештај о проблемима система - System Issue - прозор (iDempiere 1.0.0).png




име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Креирано Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Release No Издање бр Internal Release Number null ReleaseNo
character varying(10) NOT NULL
String
Version Верзија Version of the table definition The Version indicates the version of this table definition. Version
character varying(40) NOT NULL
String
Vanilla System Vanilla System The system was NOT compiled from Source - i.e. standard distribution You may have customizations, like additional columns, tables, etc - but no code modifications which require compiling from source. IsVanillaSystem
character(1)
List
Release Tag Release Tag Release Tag null ReleaseTag
character varying(60)
String
Source Source Issue Source Source of the Issue IssueSource
character(1)
List
Window Прозор Data entry or display window The Window field identifies a unique Window in the system. AD_Window_ID
numeric(10)
Search
Process Процес Process or Report The Process field identifies a unique Process or Report in the system. AD_Process_ID
numeric(10)
Search
Special Form Посебан образац Посебан образац The Special Form field identifies a unique Special Form in the system. AD_Form_ID
numeric(10)
Table Direct
Issue Summary Issue Summary Issue Summary null IssueSummary
character varying(2000) NOT NULL
String
Reproducible Reproducible Problem can re reproduced in Gardenworld The problem occurs also in the standard distribution in the demo client Gardenworld. IsReproducible
character(1)
List
Comments Коментари Comments or additional information The Comments field allows for free form entry of additional information. Comments
character varying(2000)
Text
Logger Logger Logger Name null LoggerName
character varying(60)
String
Source Method Source Method Source Method Name null SourceMethodName
character varying(60)
String
Source Class Source Class Source Class Name null SourceClassName
character varying(60)
String
Line Ставка Ставка бр. null LineNo
numeric(10)
Integer
Stack Trace Stack Trace System Log Trace null StackTrace
character varying(2000)
Text
Error Trace Траг грешке System Error Trace Java Trace Info ErrorTrace
character varying(2000)
Text
Response Text Response Text Request Response Text Text block to be copied into request response text ResponseText
character varying(2000)
Text
System Status System Status Status of the system - Support priority depends on system status System status helps to prioritize support resources SystemStatus
character(1) NOT NULL
List
Known Issue Познато издање Познато издање null R_IssueKnown_ID
numeric(10)
Search
Request Document No Request Document No Adempiere Request Document No null RequestDocumentNo
character varying(30)
String
Request Захтеви Request from a Business Partner or Prospect The Request identifies a unique request from a Business Partner or Prospect. R_Request_ID
numeric(10)
Search
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10)
Table Direct
Issue Project Издање - пројекат Implementation Projects null R_IssueProject_ID
numeric(10)
Search
Support EMail Support EMail EMail address to send support information and updates to If not entered the registered email is used. SupportEMail
character varying(60)
String
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Registered EMail Регистрован имејл Email of the responsible for the System Email of the responsible person for the system (registered in WebStore) UserName
character varying(60) NOT NULL
String
Issue System Издање - систем System creating the issue null R_IssueSystem_ID
numeric(10)
Search
IssueUser Издање - корисник User who reported issues null R_IssueUser_ID
numeric(10)
Search
DB Address DB Address JDBC URL of the database server null DBAddress
character varying(255)
String
Local Host Локални домаћин Информације о локалном домаћину null Local_Host
character varying(120)
String
Statistics Статистика Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statistics StatisticsInfo
character varying(255)
String
Profile Profile Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics ProfileInfo
character varying(255)
String
Remote Host Remote Host Remote host Info null Remote_Host
character varying(120)
String
Remote Addr Remote Addr Remote Address The Remote Address indicates an alternative or external address. Remote_Addr
character varying(60)
String
Operating System Оперативни систем Operating System Info null OperatingSystemInfo
character varying(255)
String
Java Info Java Info Java Version Info null JavaInfo
character varying(255)
String
Database База података Database Information null DatabaseInfo
character varying(255)
String
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Report or Update Issue Report or Update Issue Report Issue to Adempiere null Processing
character(1)
Button
Record ID ИД слога Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10)
Integer


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.