Ценовник (прозор ID-146)

Извор: iDempiere srпрозор: Ценовник

опис: Одржавање ценовника производа

помоћ: The Price List Window allows you to generate product price lists for your Business Partners. Price lists determine currency and tax treatment. Price list versions allow to maintain parallel lists for different date ranges. The most current pricelist version is used based on the document date.
All pricelists have three prices: List, Standard and Limit
First step is to create a base price list. You can manually add products and enter the prices or create them automatically. The base price list is often the purchase price list with list price ('official' retail price), the standard price (your purchase price). The limit price can be used to check your final purchase costs after discounts, rebates, etc.
Pricelists can be calculated and copied. To speed up the calculation, the parameters are stored an used when creating a new price list version.TAB: Ценовник

опис: Define Price Lists


помоћ Price lists determine currency of the document as well as tax treatment.


Датотека:Ценовник - Ценовник - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Подразумеван Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Валута The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price Precision Прецизност цене Прецизност (број децимала) за цену The prices of the price list are rounded to the precision entered. This allows to have prices with below currency precision, e.g. $0.005. Enter the number of decimals or -1 for no rounding. PricePrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
Sales Price list Продајна цена This is a Sales Price List The Sales Price List check box indicates if this price list is used for sales transactions. IsSOPriceList
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price includes Tax Цена укључује порез Tax is included in the price The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
Enforce price limit Приморај лимит цене Do not allow prices below the limit price The Enforce Price Limit check box indicates that prices cannot be below the limit price in Orders and Invoices. Ths can be overwritten, if the role allows this. EnforcePriceLimit
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Верзија

опис: Maintain price list versions


помоћ Price lists are automatically created based on Product Purchasing Information and the Vendor Category Discount. The other alternative is to copy them from existing pricelists and the re-calculate them. You can also re-calculate the pricelist by referencing no pricelist or referencing the same pricelist. If no base price list is selected, the Procuct Purchase records are used as reference.


Датотека:Ценовник - Верзија - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Price List Version Верзија ценовника Identifies a unique instance of a Price List Each Price List can have multiple versions. The most common use is to indicate the dates that a Price List is valid for. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Ценовник Unique identifier of a Price List Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Schema Шаблон ценовника Schema to calculate price lists null M_DiscountSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Base Price List Основа израч ценовника Source for Price list calculations The Base Price List identifies the Base Pricelist used for calculating prices (the source) M_Pricelist_Version_Base_ID
numeric(10)
Table
Valid from Важи од Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Create Price List Креирај ценовник Креирај цене базиране на параметрима ове верзије Create Prices for this pricelist version in the sequence of the Discount Schema Price List.

Lines with a higher sequence overwrite existing prices. The sequence should be from generic to specific.

ProcCreate
character(1)
Button
TAB: Product Price

опис: Maintain Product Prices


помоћ The Price List Tab displays the prices for a product based on the selected price list.


Датотека:Ценовник - Product Price - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Version Верзија ценовника Identifies a unique instance of a Price List Each Price List can have multiple versions. The most common use is to indicate the dates that a Price List is valid for. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Price Каталошка цена Каталошка цена The List Price is the official List Price in the document currency. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Standard Price Стандардна цена Стандардна цена The Standard Price indicates the standard or normal price for a product on this price list PriceStd
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Limit Price Најнижа цена Најнижа цена за производ The Price Limit indicates the lowest price for a product stated in the Price List Currency. PriceLimit
numeric NOT NULL
Costs+Prices
TAB: Product Price Vendor Break

опис: null


помоћ null


Датотека:Ценовник - Product Price Vendor Break - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Version Верзија ценовника Identifies a unique instance of a Price List Each Price List can have multiple versions. The most common use is to indicate the dates that a Price List is valid for. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Break Value Break Value Low Value of trade discount break level Starting Quantity or Amount Value for break level BreakValue
numeric NOT NULL
Number
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Price Каталошка цена Каталошка цена The List Price is the official List Price in the document currency. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Standard Price Стандардна цена Стандардна цена The Standard Price indicates the standard or normal price for a product on this price list PriceStd
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Limit Price Најнижа цена Најнижа цена за производ The Price Limit indicates the lowest price for a product stated in the Price List Currency. PriceLimit
numeric NOT NULL
Costs+Prices


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.