Улога - приступ подацима (прозор ID-268)

Извор: iDempiere srпрозор: Улога - приступ подацима

опис: Одржавање приступа подацима улоге

помоћ: Maintain Data Access Roles of Roles/Responsibilties. Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache.TAB: Улога

опис: Role with Data Access Restriction


помоћ Select Role for with Data Access Restrictions. Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache.


Датотека:Улога - приступ подацима - Улога - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Preference Level Степен преференција Determines what preferences the user can set Preferences allow you to define default values. If set to None, you cannot set any preference nor value preference. Only if set to Client, you can see the Record Info Change Log. PreferenceType
character(1) NOT NULL
List
Maintain Change Log Maintain Change Log Maintain a log of changes If selected, a log of all changes is maintained. IsChangeLog
character(1) NOT NULL
Yes-No
Show Accounting Прикажи рачуноводство Users with this role can see accounting information This allows to prevent access to any accounting information. IsShowAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Access all Orgs Приступ свим организацијама Access all Organizations (no org access control) of the client When selected, the role has access to all organizations of the client automatically. This also increases performance where you have many organizations. IsAccessAllOrgs
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Report Може извештаје Users with this role can create reports You can restrict the ability to report on data. IsCanReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Export Може да извезе Users with this role can export data You can restrict the ability to export data from Adempiere. IsCanExport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Personal Lock Лично закључавање Allow users with role to lock access to personal records If enabled, the user with the role can prevent access of others to personal records. If a record is locked, only the user or people who can read personal locked records can see the record. IsPersonalLock
character(1) NOT NULL
Yes-No
Personal Access Лични приступ Allow access to all personal records Users of this role have access to all records locked as personal. IsPersonalAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Table Access

опис: Maintain Table Access


помоћ If listed here, the Role can(not) access all data of this table, even if the role has access to the functionality.
If you Include Access to a table and select Read Only, you can only read data (otherwise full access).
If you Exclude Access to a table and select Read Only, you can only read data (otherwise no access).
Please note that table access rules here are in addition to the Data Access Levels defined for a Table and the User Level defined for a Role. These rules are evaulated first and you only need to define the exceptions to these rules here.

Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache. Be aware that if you use Include rules, that you need to include also several supporting entiries. As an alternative, grant access only to functionality required. Датотека:Улога - приступ подацима - Table Access - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Улога Responsibility Role The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Табела Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Exclude Изостави Exclude access to the data - if not selected Include access to the data If selected (excluded), the role cannot access the data specified. If not selected (included), the role can ONLY access the data specified. Exclude items represent a negative list (i.e. you don't have access to the listed items). Include items represent a positive list (i.e. you only have access to the listed items).


You would usually not mix Exclude and Include. If you have one include rule in your list, you would only have access to that item anyway.

IsExclude
character(1) NOT NULL
Yes-No
Access Type Врста приступа The type of access for this rule If you restrict Access to the entity, you also cannot Report or Export it (i.e. to have access is a requirement that you can report or export the data). The Report and Export rules are further restrictions if you have access. AccessTypeRule
character(1) NOT NULL
List
Read Only Само читање Field is read only The Read Only indicates that this field may only be Read. It may not be updated. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Report Може извештаје Users with this role can create reports You can restrict the ability to report on data. IsCanReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Export Може да извезе Users with this role can export data You can restrict the ability to export data from Adempiere. IsCanExport
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Column Access

опис: Maintain Column Access


помоћ If listed here, the Role can(not) access the column of this table, even if the role has access to the functionality.
If you Include Access to a column and select Read Only, you can only read data (otherwise full access).
If you Exclude Access to a column and select Read Only, you can only read data (otherwise no access). Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache.


Датотека:Улога - приступ подацима - Column Access - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Улога Responsibility Role The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Табела Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Column Колона Колона у табели Повежи са колоном базе у табели AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Exclude Изостави Exclude access to the data - if not selected Include access to the data If selected (excluded), the role cannot access the data specified. If not selected (included), the role can ONLY access the data specified. Exclude items represent a negative list (i.e. you don't have access to the listed items). Include items represent a positive list (i.e. you only have access to the listed items).


You would usually not mix Exclude and Include. If you have one include rule in your list, you would only have access to that item anyway.

IsExclude
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Само читање Field is read only The Read Only indicates that this field may only be Read. It may not be updated. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Record Access

опис: Maintain Record Access


помоћ You create Record Access records by enabling "Personal Lock" for the administrative role and Ctl-Lock (holding the Ctrl key while clicking on the Lock button).

If listed here, the Role can(not) access the data records of this table, even if the role has access to the functionality.
If you Include Access to a record and select Read Only, you can only read data (otherwise full access).
If you Exclude Access to a recorf and select Read Only, you can only read data (otherwise no access). Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache. Датотека:Улога - приступ подацима - Record Access - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Улога Responsibility Role The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Табела Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID ИД слога Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Exclude Изостави Exclude access to the data - if not selected Include access to the data If selected (excluded), the role cannot access the data specified. If not selected (included), the role can ONLY access the data specified. Exclude items represent a negative list (i.e. you don't have access to the listed items). Include items represent a positive list (i.e. you only have access to the listed items).


You would usually not mix Exclude and Include. If you have one include rule in your list, you would only have access to that item anyway.

IsExclude
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Само читање Field is read only The Read Only indicates that this field may only be Read. It may not be updated. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Dependent Entities Зависни ентитети Also check access in dependent entities Also dependent entities are included. Please be aware, that enabling this rule has severe consequences and that this is only wanted in some circumstances.

Example Rule: "Include Payment Term Immediate with Dependent Entities"
Primary effect: users with this role can only select the payment term Immediate
Secondary effect (dependent entities): users with this role can see only invoices/orders with the payment term immediate.

IsDependentEntities
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.