Уређивање садржаја огласне табле (прозор ID-50007)

Извор: iDempiere srпрозор: Уређивање садржаја огласне табле

опис: null

помоћ: nullTAB: Уреди

опис: null


помоћ null


Датотека:Уређивање садржаја огласне табле - Уреди - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Role Улога Responsibility Role The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(120) NOT NULL
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Column No Column No Dashboard content column number Dashboard content column number, not used by the swing client at the moment. ColumnNo
numeric(10)
Integer
Line No Ставка бр. Јединстена ставка у овом документу Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric
Number
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
HTML HTML null null HTML
text
Text Long
ZUL File Path ZUL File Path Absolute path to zul file Absolute path to zul file that is use to generate dashboard content ZulFilePath
character varying(255)
String
Goal Циљ Циљ перформанси The Performance Goal indicates what this users performance will be measured against. PA_Goal_ID
numeric(10)
Table Direct
Window Прозор Data entry or display window The Window field identifies a unique Window in the system. AD_Window_ID
numeric(10)
Table Direct
Goal Display Goal Display Type of goal display on dashboard Display goal on dashboard as html table or graph. GoalDisplay
character(1)
List
Collapsible Collapsible Flag to indicate the state of the dashboard panel Flag to indicate the state of the dashboard panel (i.e. collapsible or static) IsCollapsible
character(1) NOT NULL
Yes-No
Collapsed By Default Collapsed By Default Flag to set the initial state of collapsible field group. null IsCollapsedByDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Show in Dashboard Show in Dashboard Show the dashlet in the dashboard null IsShowInDashboard
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Процес Process or Report The Process field identifies a unique Process or Report in the system. AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Embed Report Content Embed Report Content Embed report content into dashboard null IsEmbedReportContent
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Parameters Process Parameters Comma separated process parameter list A list of name value pair process parameter separated by comma ProcessParameters
character varying(2000)
String
TAB: Translation

опис: null


помоћ null


Датотека:Уређивање садржаја огласне табле - Translation - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dashboard Content PA_DashboardContent_ID null null PA_DashboardContent_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Језик Језик за овај ентитет Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Преведено This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.