Опомена (прозор ID-159)

Извор: iDempiere srпрозор: Опомена

опис: Одржавање нивоа опомене

помоћ: The Dunning Window defines the parameters that will be used when generating Dunning Letters. Each customer can be associated with a Dunning Code.TAB: Опомена

опис: Maintain Dunning Rules


помоћ The Dunning Tab defines the parameters for a dunning level.


Датотека:Опомена - Опомена - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Подразумеван Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create levels sequentially Креирај нивое секвенцијално Create Dunning Letter by level sequentially If selected, the dunning letters are created in the sequence of the dunning levels. Otherwise, the dunning level is based on the days (over)due. CreateLevelsSequentially
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Степен

опис: Maintain Dunning Level


помоћ The Dunning Level Tab defines the timing and frequency of the dunning notices.


Датотека:Опомена - Степен - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Опомена Dunning Rules for overdue invoices The Dunning indicates the rules and method of dunning for past due payments. C_Dunning_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Days after due date Дана после кашњења Days after due date to dun (if negative days until due) The Days After Due Date indicates the number of days after the payment due date to initiate dunning. If the number is negarive, it includes not the not due invoices. DaysAfterDue
numeric(10) NOT NULL
Number
Show Not Due Прикажи које не касне Show/print all invoices which are not due (yet). The dunning letter with this level incudes all not due invoices. IsShowNotDue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Days between dunning Дана између опомена Days between sending dunning notices The Days Between Dunning indicates the number of days between sending dunning notices. DaysBetweenDunning
numeric(10) NOT NULL
Integer
Show All Due Прикажи све које касне Show/print all due invoices The dunning letter with this level incudes all due invoices. IsShowAllDue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge fee Наплата пенала Indicates if fees will be charged for overdue invoices The Charge Fee checkbox indicates if the dunning letter will include fees for overdue invoices ChargeFee
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fee Amount Износ пенала Fee amount in invoice currency The Fee Amount indicates the charge amount on a dunning letter for overdue invoices. This field will only display if the charge fee checkbox has been selected. FeeAmt
numeric
Amount
Print Text Штампани текст The label text to be printed on a document or correspondence. The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Note Белешка Optional additional user defined information The Note field allows for optional entry of user defined information regarding this record Note
character varying(2000)
Text
Dunning Print Format Формат штампе опомене Print Format for printing Dunning Letters You need to define a Print Format to print the document. Dunning_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Credit Stop Стопирај кредитирање Set the business partner to credit stop If a dunning letter of this level is created, the business partner is set to Credit Stop (needs to be manually changed). IsSetCreditStop
character(1) NOT NULL
Yes-No
Set Payment Term Постави услов продаје Set the payment term of the Business Partner If a dunning letter of this level is created, the payment term of this business partner is overwritten. IsSetPaymentTerm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Term Услови плаћања The terms of Payment (timing, discount) Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Collection Status Collection Status Invoice Collection Status Status of the invoice collection process InvoiceCollectionType
character(1)
List
Is Statement Is Statement Dunning Level is a definition of a statement null IsStatement
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Translation

опис: Dunning Level Translation


помоћ null


Датотека:Опомена - Translation - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Level Ниво опомене null null C_DunningLevel_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Језик Језик за овај ентитет Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Text Штампани текст The label text to be printed on a document or correspondence. The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Note Белешка Optional additional user defined information The Note field allows for optional entry of user defined information regarding this record Note
character varying(2000)
Text
Translated Преведено This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.