Актива (прозор ID-251)

Извор: iDempiere srпрозор: Актива

опис: Средства коришћена интерно или од стране купаца

помоћ: An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset.TAB: Актива

опис: Средства коришћена интерно или од стране купаца


помоћ An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset.


Датотека:Актива - Актива - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Search Key Кључна реч Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Search
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Пример комплета својстава Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Version No Верзија бр Број верзије null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Шаржа бр Lot number (alphanumeric) The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. Lot
character varying(255)
String
Serial No Серијски бр Product Serial Number The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. SerNo
character varying(255)
String
In Service Date У употреби од датума Date when Asset was put into service The date when the asset was put into service - usually used as start date for depreciation. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Датум гаранције Date when guarantee expires Date when the normal guarantee or availability expires GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
Asset Group Група средства Групе средстава The group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset. A_Asset_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Owned Owned The asset is owned by the organization The asset may not be in possession, but the asset is legally owned by the organization IsOwned
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Possession У поседу The asset is in the possession of the organization Assets which are not in possession are e.g. at Customer site and may or may not be owned by the company. IsInPosession
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lessor Lessor The Business Partner who rents or leases null Lease_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Lease Termination Lease Termination Lease Termination Date Last Date of Lease LeaseTerminationDate
timestamp without time zone
Date
Asset Creation Date A_Asset_CreateDate null null A_Asset_CreateDate
timestamp without time zone
Date
Asset Reval. Date A_Asset_RevalDate null null A_Asset_RevalDate
timestamp without time zone
Date
BPartner (Agent) BPartner (Agent) Business Partner (Agent or Sales Rep) null C_BPartnerSR_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Локација партнера Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Адреса Location or Address The Location / Address field defines the location of an entity. C_Location_ID
numeric(10)
Search
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric
Number
Quantity Количина null null A_QTY_Current
numeric
Number
Project Пројекат Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator Локатор Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Location comment Коментари локације Additional comments or remarks concerning the location null LocationComment
character varying(255)
String
Depreciate Depreciate The asset will be depreciated The asset is used internally and will be depreciated IsDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fully depreciated Fully depreciated The asset is fully depreciated The asset costs are fully amortized. IsFullyDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Usable Life - Years Usable Life - Years Years of the usable life of the asset null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Usable Life - Months Months of the usable life of the asset null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Last Maintenance Last Maintenance Last Maintenance Date null LastMaintenanceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Last Unit Last Unit Last Maintenance Unit null LastMaintenanceUnit
numeric(10)
Integer
Life use Life use Units of use until the asset is not usable anymore Life use and the actual use may be used to calculate the depreciation LifeUseUnits
numeric
Integer
Use units Употреби јединице Currently used units of the assets null UseUnits
numeric
Integer
Last Note Last Note Last Maintenance Note null LastMaintenanceNote
character varying(60)
String
Asset Depreciation Date Asset Depreciation Date Date of last depreciation Date of the last deprecation, if the asset is used internally and depreciated. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Next Maintenance Next Maintenence Next Maintenence Date null NextMaintenenceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Next Unit Next Unit Next Maintenence Unit null NextMaintenenceUnit
numeric(10)
Integer
Disposed Disposed The asset is disposed The asset is no longer used and disposed IsDisposed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Asset Disposal Date Asset Disposal Date Date when the asset is/was disposed null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
TAB: Asset Balances

опис: Asset Balance Report and Adjustments


помоћ null


Датотека:Актива - Asset Balances - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType Врста књижења The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character(1)
List
Asset Cost A_Asset_Cost null null A_Asset_Cost
numeric
Amount
Accumulated Depreciation A_Accumulated_Depr null null A_Accumulated_Depr
numeric
Amount
Quantity Количина null null A_QTY_Current
numeric NOT NULL
Number
Period Posted A_Period_Posted null null A_Period_Posted
numeric(10)
Integer
Asset Depreciation Date Asset Depreciation Date Date of last depreciation Date of the last deprecation, if the asset is used internally and depreciated. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Depreciate Depreciate The asset will be depreciated The asset is used internally and will be depreciated IsDepreciated
character(1)
Yes-No
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Подешавање рачуноводства

опис: Enter accounting setup information


помоћ null


Датотека:Актива - Подешавање рачуноводства - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Контни план Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType Врста књижења The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character(1) NOT NULL
List
Period Start Period Start null null A_Period_Start
numeric(10) NOT NULL
Integer
Period End Крај периода null null A_Period_End
numeric(10) NOT NULL
Integer
Depreciation Type Depreciation Type null null A_Depreciation_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Depreciation Manual Amount A_Depreciation_Manual_Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Table Header A_Depreciation_Table_Header_ID null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Manual Period A_Depreciation_Manual_Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Variable Perc. A_Depreciation_Variable_Perc null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Asset Spread A_Asset_Spread_ID null null A_Asset_Spread_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Method_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Convention Type Convention Type null null A_Depreciation_Conv_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric NOT NULL
Amount
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric NOT NULL
Number
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(40)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(40)
Account
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3)
List
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
character varying(22)
Account
TAB: Cost Details

опис: Детаљи трошка


помоћ null


Датотека:Актива - Cost Details - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Документ бр Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType Врста књижења The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character(1)
List
Capital vs Expense Capital vs Expense null null A_CapvsExp
character varying(3)
List
Source of Entry Source of Entry null null A_SourceType
character varying(3)
List
Journal Batch Дневник обрада General Ledger Journal Batch The General Ledger Journal Batch identifies a group of journals to be processed as a group. GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Фактура Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Ставка бр. Јединстена ставка у овом документу Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10)
Integer
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(510)
String
Asset value Asset value Book Value of the asset null AssetValueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Количина null null A_QTY_Current
numeric
Number
TAB: Испорука

опис: Delivery or availability


помоћ Record of delivery or availability


Датотека:Актива - Испорука - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Download Product Download Product downloads Define download for a product. If the product is an asset, the user can download the data. M_ProductDownload_ID
numeric(10)
Table Direct
Movement Date Датум премештања Date a product was moved in or out of inventory The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Search
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Version No Верзија бр Број верзије null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Шаржа бр Lot number (alphanumeric) The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. Lot
character varying(40)
String
Serial No Серијски бр Product Serial Number The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. SerNo
character varying(40)
String
Shipment/Receipt Line Ставка отпремнице Line on Shipment or Receipt document The Shipment/Receipt Line indicates a unique line in a Shipment/Receipt document M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
EMail Address Имејл адреса Electronic Mail Address The Email Address is the Electronic Mail ID for this User and should be fully qualified (e.g. joe.smith@company.com). The Email Address is used to access the self service application functionality from the web. EMail
character varying(60)
String
Message ID Message ID EMail Message ID SMTP Message ID for tracking purposes MessageID
character varying(120)
String
Delivery Confirmation Потврда испоруке EMail Delivery confirmation null DeliveryConfirmation
character varying(120)
String
URL URL Full URL address - e.g. http://www.adempiere.org The URL defines an fully qualified web address like http://www.adempiere.org URL
character varying(120)
URL
Referrer Referrer Referring web address null Referrer
character varying(255)
String
Remote Addr Remote Addr Remote Address The Remote Address indicates an alternative or external address. Remote_Addr
character varying(60)
String
Remote Host Remote Host Remote host Info null Remote_Host
character varying(60)
String
TAB: Asset Usage

опис: Record Asset Usage


помоћ null


Датотека:Актива - Asset Usage - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
UseDate UseDate null null UseDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Use units Употреби јединице Currently used units of the assets null UseUnits
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
TAB: Asset History

опис: Detail asset transaction history


помоћ null


Датотека:Актива - Asset History - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Details Детаљи null null TextDetails
character varying(60) NOT NULL
String
PostingType Врста књижења The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character varying(10)
List
ChangeType ChangeType null null ChangeType
character varying(3) NOT NULL
List
Created Креирано Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By Ажурирано од User who updated this records The Updated By field indicates the user who updated this record. UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Accounting Schema Контни план Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Period Start Period Start null null A_Period_Start
numeric(10)
Integer
Period End Крај периода null null A_Period_End
numeric(10)
Integer
DepreciationType DepreciationType null null DepreciationType
character varying(10)
Table
Depreciation Manual Amount A_Depreciation_Manual_Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Manual Period A_Depreciation_Manual_Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Variable Perc. A_Depreciation_Variable_Perc null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Depreciation Table Header A_Depreciation_Table_Header_ID null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Calc_Type
character varying(10)
Table
Asset Spread Type A_Asset_Spread_Type null null A_Asset_Spread_Type
character varying(10)
Table
ConventionType ConventionType null null ConventionType
character varying(10)
Table
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric
Amount
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric
Number
Owned Owned The asset is owned by the organization The asset may not be in possession, but the asset is legally owned by the organization IsOwned
character(1)
Yes-No
In Possession У поседу The asset is in the possession of the organization Assets which are not in possession are e.g. at Customer site and may or may not be owned by the company. IsInPosession
character(1)
Yes-No
Depreciate Depreciate The asset will be depreciated The asset is used internally and will be depreciated IsDepreciated
character(1)
Yes-No
Fully depreciated Fully depreciated The asset is fully depreciated The asset costs are fully amortized. IsFullyDepreciated
character(1)
Yes-No
Disposed Disposed The asset is disposed The asset is no longer used and disposed IsDisposed
character(1)
Yes-No
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3)
String
ChangeAmt ChangeAmt null null ChangeAmt
numeric
Amount
Asset value Asset value Book Value of the asset null AssetValueAmt
numeric
Amount
Asset Book value amt. AssetBookValueAmt null null AssetBookValueAmt
numeric
Amount
Asset Accum. Depreciation Amt. AssetAccumDepreciationAmt null null AssetAccumDepreciationAmt
numeric
Amount
Market value Amount Market value Amount Market value of the asset For reporting, the market value of the asset AssetMarketValueAmt
numeric
Amount
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric
Number
Quantity Количина null null A_QTY_Current
numeric
Number
Account Date Датум контирања Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Asset Creation Date A_Asset_CreateDate null null A_Asset_CreateDate
timestamp without time zone
Date
In Service Date У употреби од датума Date when Asset was put into service The date when the asset was put into service - usually used as start date for depreciation. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Asset Depreciation Date Asset Depreciation Date Date of last depreciation Date of the last deprecation, if the asset is used internally and depreciated. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Asset Reval. Date A_Asset_RevalDate null null A_Asset_RevalDate
timestamp without time zone
Date
Asset Disposal Date Asset Disposal Date Date when the asset is/was disposed null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
Usable Life - Years Usable Life - Years Years of the usable life of the asset null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Usable Life - Months Months of the usable life of the asset null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Life use Life use Units of use until the asset is not usable anymore Life use and the actual use may be used to calculate the depreciation LifeUseUnits
numeric(10)
Integer
Use units Употреби јединице Currently used units of the assets null UseUnits
numeric(10)
Integer
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Table
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Search
Address Адреса Location or Address The Location / Address field defines the location of an entity. C_Location_ID
numeric(10)
Table
Lot No Шаржа бр Lot number (alphanumeric) The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. Lot
character varying(40)
String
Serial No Серијски бр Product Serial Number The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. SerNo
character varying(40)
String
Version No Верзија бр Број верзије null VersionNo
character varying(40)
String
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Локација партнера Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(22)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
numeric(10)
Integer
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
numeric(10)
Integer
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
numeric(10)
Integer
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
numeric(10)
Integer
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
numeric(10)
Integer
Asset Change A_Asset_Change_ID null null A_Asset_Change_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Издање - пројекат

опис: Automatic Issue Reporting


помоћ null


Датотека:Актива - Издање - пројекат - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Project Пројекат Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
System Status System Status Status of the system - Support priority depends on system status System status helps to prioritize support resources SystemStatus
character(1) NOT NULL
List
Statistics Статистика Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statistics StatisticsInfo
character varying(60)
String
Profile Profile Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics ProfileInfo
character varying(60)
String
TAB: Finance Information

опис: Finace Information for the Asset


помоћ null


Датотека:Актива - Finance Information - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Finance Method Finance Method null null A_Finance_Meth
character varying(2)
List
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Contract Date Датум уговора null null A_Contract_Date
timestamp without time zone
Date
Contract Expiration Date Contract Expiration Date null null A_Expired_Date
timestamp without time zone
Date
Monthly Payment Monthly Payment null null A_Monthly_Payment
numeric
Amount
Payment Due Date Payment Due Date null null A_Due_On
character varying(22)
List
Purchase Option Purchase Option null null A_Purchase_Option
character(1)
Yes-No
Option Purchase Price Option Purchase Price null null A_Purchase_Price
numeric
Amount
Purchase Option Credit Purchase Option Credit null null A_Purchase_Option_Credit
numeric(10)
Integer
Purchase Option Credit % Purchase Option Credit % null null A_Purchase_Option_Credit_Per
numeric
Number
Text Message Текстуална порука Текстуална порука null TextMsg
character varying(510)
Text
TAB: License Information

опис: License Information for Asset


помоћ null


Датотека:Актива - License Information - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Account State Држава рачуна State of the Credit Card or Account holder The State of the Credit Card or Account holder A_State
character varying(60)
String
Issuing Agency Issuing Agency null null A_Issuing_Agency
character varying(22)
String
License No License No null null A_License_No
character varying(120)
String
License Fee License Fee null null A_License_Fee
numeric
Amount
Policy Renewal Date Policy Renewal Date null null A_Renewal_Date
timestamp without time zone
Date
Text Текст null null Text
character varying(510)
String
TAB: Insurance Information

опис: Insurance Information for asset


помоћ null


Датотека:Актива - Insurance Information - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Insurance Company Insurance Company null null A_Insurance_Co
character varying(22)
String
Policy Number Policy Number null null A_Policy_No
character varying(100)
String
Policy Renewal Date Policy Renewal Date null null A_Renewal_Date
timestamp without time zone
Date
Insurance Premium Insurance Premium null null A_Ins_Premium
numeric
Amount
Replacement Costs Replacement Costs null null A_Replace_Cost
numeric
Amount
Insured Value Insured Value null null A_Ins_Value
numeric
Amount
Text Текст null null Text
character varying(510)
String
TAB: Tax Information

опис: Tax information for asset


помоћ null


Датотека:Актива - Tax Information - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Tax Entity Tax Entity null null A_Tax_Entity
character varying(22)
String
Account State Држава рачуна State of the Credit Card or Account holder The State of the Credit Card or Account holder A_State
character varying(60)
String
Purchased New? Purchased New? null null A_New_Used
character(1)
Yes-No
Finance Method Finance Method null null A_Finance_Meth
character varying(2)
List
Investment Credit Investment Credit null null A_Investment_CR
numeric(10)
Integer
Text Message Текстуална порука Текстуална порука null TextMsg
character varying(510)
String
TAB: Other Information

опис: Other information associated with asset


помоћ null


Датотека:Актива - Other Information - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
User 1 A_User1 null null A_User1
character varying(3)
String
User 10 A_User10 null null A_User10
character varying(3)
String
User 2 A_User2 null null A_User2
character varying(3)
String
User 11 A_User11 null null A_User11
character varying(10)
String
User 3 A_User3 null null A_User3
character varying(3)
String
User 12 A_User12 null null A_User12
character varying(10)
String
User 4 A_User4 null null A_User4
character varying(3)
String
User 13 A_User13 null null A_User13
character varying(10)
String
User 5 A_User5 null null A_User5
character varying(3)
String
User 14 A_User14 null null A_User14
character varying(10)
String
User 6 A_User6 null null A_User6
character varying(3)
String
User 15 A_User15 null null A_User15
character varying(10)
String
User 7 A_User7 null null A_User7
character varying(3)
String
User 8 A_User8 null null A_User8
character varying(3)
String
User 9 A_User9 null null A_User9
character varying(3)
String
Text Текст null null Text
character varying(510)
Memo


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.