Секвенца документа (прозор ID-112)

Извор: iDempiere srпрозор: Секвенца документа

опис: Одржавање секвенци документа и система

помоћ: The Sequence Window defines how document numbers will be sequenced. Change the way document numbers are generated. You may add a prefix or a suffix or change the current number.TAB: Секвенца

опис: Sequence Definition


помоћ The Sequence Tab defines the numeric sequencing to use for documents. These can also include a alpha suffix and / or prefix.


Датотека:Секвенца документа - Секвенца - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1)
Yes-No
Auto numbering Аутоматско нумерисање Automatically assign the next number The Auto Numbering checkbox indicates if the system will assign the next number automatically. IsAutoSequence
character(1) NOT NULL
Yes-No
Used for Record ID Коришћено за ID слога The document number will be used as the record key The Used for Record ID checkbox indicates if the document id will be used as the key to the record IsTableID
character(1)
Yes-No
Value Format Формат вредности Format of the value; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" Validation elements:
	(Space) any character

_ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digits NO space A any Letters & Digits NO space converted to upper case c any Letters & Digits or space C any Letters & Digits or space converted to upper case 0 Digits 0..9 NO space 9 Digits 0..9 or space

Example of format "(000)_000-0000"

VFormat
character varying(40)
String
Increment Увећање The number to increment the last document number by The Increment indicates the number to increment the last document number by to arrive at the next sequence number IncrementNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Current Next Текући следећи The next number to be used The Current Next indicates the next number to use for this document CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer
Decimal Pattern Decimal Pattern Java Decimal Pattern Option Decimal pattern in Java notation. Examples: 0000 will format 23 to 0023 DecimalPattern
character varying(40)
String
Prefix Префикс Prefix before the sequence number The Prefix indicates the characters to print in front of the document number. Prefix
character varying(255)
String
Suffix Суфикс Suffix after the number The Suffix indicates the characters to append to the document number. Suffix
character varying(255)
String
Organization level Organization level This sequence can be defined for each organization null IsOrgLevelSequence
character(1) NOT NULL
Yes-No
Org Column Org Column Fully qualified Organization column (AD_Org_ID) The Organization Column indicates the organization to be used in calculating this measurement. OrgColumn
character varying(60)
String
Restart sequence every Year Рестартуј секвенцу на почетак сваке године Restart the sequence with Start on every 1/1 The Restart Sequence Every Year checkbox indicates that the documents sequencing should return to the starting number on the first day of the year. StartNewYear
character(1)
Yes-No
Date Column Колона датум Fully qualified date column The Date Column indicates the date to be used when calculating this measurement DateColumn
character varying(60)
String
Restart sequence every month Restart sequence every month null null StartNewMonth
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start No Старт бр Starting number/position The Start Number indicates the starting position in the line or field number in the line StartNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Activate Audit Activate Audit Activate Audit Trail of what numbers are generated The Activate Audit checkbox indicates if an audit trail of numbers generated will be kept. IsAudited
character(1)
Yes-No
TAB: Sequence No

опис: null


помоћ null


Датотека:Секвенца документа - Sequence No - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Секвенца Секвенца документа The Sequence defines the numbering sequence to be used for documents. AD_Sequence_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
YearMonth YearMonth YYYYMM null CalendarYearMonth
character varying(6) NOT NULL
String
Current Next Текући следећи The next number to be used The Current Next indicates the next number to use for this document CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.