Import Inventory Move (прозор ID-53121)

Извор: iDempiere srпрозор: Import Inventory Move

опис: This window allow import Inventory Move transaction

помоћ: nullTAB: Import Inventory Move

опис: null


помоћ null


Датотека:Import Inventory Move - Import Inventory Move - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Inventory Move Интерна доставница Movement of Inventory The Inventory Movement uniquely identifies a group of movement lines. M_Movement_ID
numeric(10)
Search
Move Line Премештај ставка Inventory Move document Line The Movement Line indicates the inventory movement document line (if applicable) for this transaction M_MovementLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Import Error Message Порука грешке о увозу Messages generated from import process The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Org Key Org Key Key of the Organization null OrgValue
character varying(40)
String
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Movement Date Датум премештања Date a product was moved in or out of inventory The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement. MovementDate
timestamp without time zone
Date
Document No Документ бр Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(40)
String
Document Type Name Назив врсте документа Name of the Document Type null DocTypeName
character varying(40)
String
Document Type Тип документа Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Key Кључ пословног партнера Key of the Business Partner null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Table Direct
ShipperName ShipperName null null ShipperName
character varying(40)
String
Shipper Испоручилац Method or manner of product delivery The Shipper indicates the method of delivering product M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivery Via Испоручено преко How the order will be delivered The Delivery Via indicates how the products should be delivered. For example, will the order be picked up or shipped. DeliveryViaRule
character varying(40)
String
Delivery Rule Правило испоруке Defines the timing of Delivery The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available. DeliveryRule
character varying(40)
String
Priority Приоритет Priority of a document The Priority indicates the importance (high, medium, low) of this document PriorityRule
character varying(40)
String
Freight Cost Rule Правило превознине Method for charging Freight The Freight Cost Rule indicates the method used when charging for freight. FreightCostRule
character varying(40)
String
Project Key Project Key Key of the Project null ProjectValue
character varying(40)
String
Project Пројекат Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
CampaignValue CampaignValue null null CampaignValue
character varying(40)
String
Campaign Кампања Маркетиншка кампања The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Org Key Trx Org Key Key of the Transaction Organization null OrgTrxValue
character varying(40)
String
Trx Organization Транс. организација Извођење или покретање организације Организација која обавља или иницира ову трансакцију (за другу организацију). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table Direct
User List 1 Корисничка листа 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
character varying(10)
String
User List 2 Корисничка листа 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
character varying(10)
String
Product Key Product Key Key of the Product null ProductValue
character varying(40)
String
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Locator Key Кључ локатора Кључ локатора складишта null LocatorValue
character varying(40)
String
Locator Локатор Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Locator To Key Locator To Key null null LocatorToValue
character varying(40)
String
Locator To Локатор ка Локација куда је инвентар премештен The Locator To indicates the location where the inventory is being moved to. M_LocatorTo_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Movement Quantity Количина премештања Quantity of a product moved. The Movement Quantity indicates the quantity of a product that has been moved. MovementQty
numeric
Quantity
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Imported Увежено Has this import been processed The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Import Inventory Move Import Inventory Move null null Processing
character(1) NOT NULL
Button


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.