Web продавница (прозор ID-350)

Извор: iDempiere srпрозор: Web продавница

опис: Дефинишите веб продавницу

помоћ: Define the web store setup.TAB: Web продавница

опис: Дефинишите веб продавницу


помоћ Define the web store settings. The web server context must be unique and determines the settings used in the actual transaction. The selected warehouse determines the organization. The email settings are tested with the client email settings.


Датотека:Web продавница - Web продавница - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Подразумеван Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
URL URL Full URL address - e.g. http://www.adempiere.org The URL defines an fully qualified web address like http://www.adempiere.org URL
character varying(120) NOT NULL
URL
Web Context Web Context Web Server Context - e.g. /wstore Unique Web Server Context for this Web Store - will set context-root in application.xml.

The web context usually starts with / and needs to be a valid context name (not checked).

WebContext
character varying(20) NOT NULL
String
Stylesheet Stylesheet CSS (Stylesheet) used Base Stylesheet (.css file) to use - if empty, the default (standard.css) is used. The Style sheet can be a URL. Stylesheet
character varying(60)
String
Sales Representative Референт продаје Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Warehouse Складиште Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Ценовник Unique identifier of a Price List Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Term Услови плаћања The terms of Payment (timing, discount) Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Web Store Info Веб продавница информације Web Store Header Information Display HTML Info in the Web Store - by default in the header. WebInfo
character varying(2000)
Text
Web Store EMail Web Store EMail EMail address used as the sender (From) The EMail address is used to send mails to useres of the web store WStoreEMail
character varying(60)
String
Web Order EMail Web Order EMail EMail address to receive notifications when web orders were processed When processig a web order, a confirmation is sent to the EMail addess of the customer from the request EMail address copying this email address when entered. WebOrderEMail
character varying(60)
String
WebStore User WebStore User User ID of the Web Store EMail address User ID to connect to the Mail Server WStoreUser
character varying(60)
String
WebStore Password WebStore Password Password of the Web Store EMail address Password to connect to the Mail Server WStoreUserPW
character varying(20)
String
EMail Header EMail Header Header added to EMails The header is added to every email. EMailHeader
character varying(2000)
Text
EMail Footer EMail Footer Footer added to EMails The footer is added to every email. EMailFooter
character varying(2000)
Text
Menu Orders Мени налози Прикажи мени налога null IsMenuOrders
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Shipments Мени испоруке Прикажи мени испоруке null IsMenuShipments
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Invoices Мени рачуни Прикажи мени рачуна null IsMenuInvoices
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Assets Menu Assets Show Menu Assets null IsMenuAssets
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Payments Menu Payments Show Menu Payments null IsMenuPayments
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu RfQs Menu RfQs Show Menu RfQs null IsMenuRfQs
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Requests Menu Requests Show Menu Requests null IsMenuRequests
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Registrations Menu Registrations Show Menu Registrations null IsMenuRegistrations
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Interests Menu Interests Show Menu Interests null IsMenuInterests
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Contact Menu Contact Show Menu Contact null IsMenuContact
character(1) NOT NULL
Yes-No
Web Parameter 1 Web Parameter 1 Web Site Parameter 1 (default: header image) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam1 - By default, it is positioned on the upper left side with 130 pixel width. WebParam1
character varying(2000)
Text
Web Parameter 2 Web Parameter 2 Web Site Parameter 2 (default index page) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam2 - By default, it is positioned after the header on the web store index page. WebParam2
character varying(2000)
Text
Web Parameter 3 Web Parameter 3 Web Site Parameter 3 (default left - menu) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam3 - By default, it is positioned at the end in the menu column with 130 pixel width. WebParam3
character varying(2000)
Text
Web Parameter 4 Web Parameter 4 Web Site Parameter 4 (default footer left) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam4 - By default, it is positioned on the left side of the footer with 130 pixel width. WebParam4
character varying(2000)
Text
Web Parameter 5 Web Parameter 5 Web Site Parameter 5 (default footer center) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam5 - By default, it is positioned in the center of the footer. WebParam5
character varying(2000)
Text
Web Parameter 6 Web Parameter 6 Web Site Parameter 6 (default footer right) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam6 - By default, it is positioned on the right side of the footer. WebParam6
character varying(2000)
Text
TAB: Store Translation

опис: null


помоћ null


Датотека:Web продавница - Store Translation - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Web Store Web продавница A Web Store of the Client null W_Store_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Језик Језик за овај ентитет Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Преведено This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Web Store Info Веб продавница информације Web Store Header Information Display HTML Info in the Web Store - by default in the header. WebInfo
character varying(2000)
Text
EMail Header EMail Header Header added to EMails The header is added to every email. EMailHeader
character varying(2000)
Text
EMail Footer EMail Footer Footer added to EMails The footer is added to every email. EMailFooter
character varying(2000)
Text
Web Parameter 1 Web Parameter 1 Web Site Parameter 1 (default: header image) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam1 - By default, it is positioned on the upper left side with 130 pixel width. WebParam1
character varying(2000)
Text
Web Parameter 2 Web Parameter 2 Web Site Parameter 2 (default index page) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam2 - By default, it is positioned after the header on the web store index page. WebParam2
character varying(2000)
Text
Web Parameter 3 Web Parameter 3 Web Site Parameter 3 (default left - menu) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam3 - By default, it is positioned at the end in the menu column with 130 pixel width. WebParam3
character varying(2000)
Text
Web Parameter 4 Web Parameter 4 Web Site Parameter 4 (default footer left) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam4 - By default, it is positioned on the left side of the footer with 130 pixel width. WebParam4
character varying(2000)
Text
Web Parameter 5 Web Parameter 5 Web Site Parameter 5 (default footer center) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam5 - By default, it is positioned in the center of the footer. WebParam5
character varying(2000)
Text
Web Parameter 6 Web Parameter 6 Web Site Parameter 6 (default footer right) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam6 - By default, it is positioned on the right side of the footer. WebParam6
character varying(2000)
Text
TAB: Web Store Message

опис: Definine Web Store Messages


помоћ null


Датотека:Web продавница - Web Store Message - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Web Store Web продавница A Web Store of the Client null W_Store_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Message Type Врста поруке Mail Message Type null MailMsgType
character(2) NOT NULL
List
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Subject Тема Email Message Subject Subject of the EMail Subject
character varying(255) NOT NULL
Text
Message Порука EMail Message Message of the EMail Message
character varying(2000) NOT NULL
Text
Message 2 Message 2 Optional second part of the EMail Message Message of the EMail Message2
character varying(2000)
Text
Message 3 Message 3 Optional third part of the EMail Message Message of the EMail Message3
character varying(2000)
Text
TAB: Message Translation

опис: null


помоћ null


Датотека:Web продавница - Message Translation - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Mail Message Mail Message Web Store Mail Message Template null W_MailMsg_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Језик Језик за овај ентитет Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Преведено This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Subject Тема Email Message Subject Subject of the EMail Subject
character varying(255) NOT NULL
Text
Message Порука EMail Message Message of the EMail Message
character varying(2000) NOT NULL
Text
Message 2 Message 2 Optional second part of the EMail Message Message of the EMail Message2
character varying(2000)
Text
Message 3 Message 3 Optional third part of the EMail Message Message of the EMail Message3
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.