Коштање производа (прозор ID-344)

Извор: iDempiere srпрозор: Коштање производа

опис: Одржавање коштања производа

помоћ: Maintain Product Cost ElementsTAB: Изабери производ

опис: Select the product


помоћ null


Датотека:Коштање производа - Изабери производ - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Кључна реч Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Product Category Категорија производа Category of a Product Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Type Врста производа Type of product The type of product also determines accounting consequences. ProductType
character(1) NOT NULL
List
UPC/EAN UPC/EAN Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number) Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit The SKU indicates a user defined stock keeping unit. It may be used for an additional bar code symbols or your own schema. SKU
character varying(30)
String
UOM ЈМ Јединице мере The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Stocked Ускладиштено Organization stocks this product The Stocked check box indicates if this product is stocked by this Organization. IsStocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Company Agent Представник компаније Purchase or Company Agent Purchase agent for the document. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
TAB: Коштање производа

опис: Одржавање коштања производа


помоћ null


Датотека:Коштање производа - Коштање производа - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Пример комплета својстава Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Accounting Schema Контни план Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Врста коштања Type of Cost (e.g. Current, Plan, Future) You can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting. M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Елемент коштања Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Методологија трошкова Indicates how Costs will be calculated The Costing Method indicates how costs will be calculated (Standard, Average, Lifo, FoFo). The default costing method is defined on accounting schema level and can be optionally overwritten in the product category. The costing method cannot conflict with the Material Movement Policy (defined on Product Category). CostingMethod
null
List
Current Cost Price Текућа цена коштања The currently used cost price null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Cost Price Lower Level Current Cost Price Lower Level Current Price Lower Level Is the sum of the costs of the components of this product manufactured for this level. Current Price Lower Level is used for get the total costs for lower level the a product manufactured.

The Current Price Lower Level always will be calculated.

You can see the Current Cost Price and Current Cost Price Lower Level with Cost Bill of Material & Formula Detail Report.

The sum the Current Cost Price + Current Cost Price Lower Level is the total cost to a product manufactured.

CurrentCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Будућа цена коштања null null FutureCostPrice
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Lower Level Future Cost Price Lower Level null null FutureCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Percent Проценат Проценат The Percent indicates the percentage used. Percent
numeric(10)
Integer
Current Quantity Текућа количина Текућа количина null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity
Cost Frozen Cost Frozen Indicated that the Standard Cost is frozen null IsCostFrozen
character(1)
Yes-No
Accumulated Amt Accumulated Amt Укупан износ Sum of all amounts CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Accumulated Qty Укупна количина Sum of the quantities CumulatedQty
numeric
Quantity
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
null
Yes-No
TAB: Cost Movement

опис: Show movement of cost by transaction


помоћ null


Датотека:Коштање производа - Cost Movement - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Accounting Schema Контни план Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Type Врста коштања Type of Cost (e.g. Current, Plan, Future) You can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting. M_CostType_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Element Елемент коштања Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Detail Детаљи трошка Cost Detail Information null M_CostDetail_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Пример комплета својстава Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Quantity Количина Количина The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric
Quantity
Amount Износ Износ Износ Amt
numeric
Amount
Delta Amount Delta Amount Difference Amount null DeltaAmt
numeric
Amount
Delta Quantity Delta Quantity Quantity Difference null DeltaQty
numeric
Quantity
Old Current Quantity Old Current Quantity Old current quantity before the processing of M_CostDetail null OldQty
numeric
Quantity
Old Current Cost Price Old Current Cost Price Old current cost price before the processing of M_CostDetail null OldCostPrice
numeric
Costs+Prices
Old Accumulated Qty Old Accumulated Qty Old accumulated qty before the processing of M_CostDetail null OldCQty
numeric
Quantity
Old Accumulated Amt Old Accumulated Amt Old accumulated amt before the processing of M_CostDetail null OldCAmt
numeric
Amount
New Current Quantity New Current Quantity New current quantity after processing of M_CostDetail null NewQty
numeric
Quantity
New Cost Price New Cost Price New current cost price after processing of M_CostDetail null NewCostPrice
numeric
Costs+Prices
New Accumulated Qty New Accumulated Qty New Accumulated Qty after processing of M_CostDetail null NewCQty
numeric
Quantity
New Accumulated Amt New Accumulated Amt Accumulated Amt after processing of M_CostDetail null NewCAmt
numeric
Amount
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Move Line Премештај ставка Inventory Move document Line The Movement Line indicates the inventory movement document line (if applicable) for this transaction M_MovementLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Line Ставка фактуре Invoice Detail Line The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Phys.Inventory Line Ставка пописа залиха Unique line in an Inventory document The Physical Inventory Line indicates the inventory document line (if applicable) for this transaction M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Production Line Ставка производње Document Line representing a production The Production Line indicates the production document line (if applicable) for this transaction M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Issue Пројекат издање Project Issues (Material, Labor) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Purchase Order Line Ставка налога за набавку Ставка налога за набавку The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Receipt Line Ставка отпремнице Line on Receipt document null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Cost Details

опис: View Product Cost Details


помоћ null


Датотека:Коштање производа - Cost Details - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Контни план Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Елемент коштања Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Пример комплета својстава Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Price Цена Цена The Price indicates the Price for a product or service. Price
null
Amount
Quantity Количина Количина The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Amount Износ Износ Износ Amt
numeric NOT NULL
Amount
Delta Quantity Delta Quantity Quantity Difference null DeltaQty
numeric
Quantity
Delta Amount Delta Amount Difference Amount null DeltaAmt
numeric
Amount
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Created Креирано Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Purchase Order Line Ставка налога за набавку Ставка налога за набавку The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Ставка фактуре Invoice Detail Line The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Ставка отпремнице Line on Receipt document null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Move Line Премештај ставка Inventory Move document Line The Movement Line indicates the inventory movement document line (if applicable) for this transaction M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Ставка пописа залиха Unique line in an Inventory document The Physical Inventory Line indicates the inventory document line (if applicable) for this transaction M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Project Issue Пројекат издање Project Issues (Material, Labor) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Search
Production Line Ставка производње Document Line representing a production The Production Line indicates the production document line (if applicable) for this transaction M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Search
Sales Transaction Продајне трансакције This is a Sales Transaction The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Current Cost Price Текућа цена коштања The currently used cost price null CurrentCostPrice
numeric
Costs+Prices
Current Quantity Текућа количина Текућа количина null CurrentQty
numeric
Quantity
Accumulated Amt Accumulated Amt Укупан износ Sum of all amounts CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Accumulated Qty Укупна количина Sum of the quantities CumulatedQty
numeric
Quantity
TAB: Трошкови ред чекања

опис: Cost Queue for Lifo/Fifo


помоћ Note thet the cost queue may not be the same as the physical movement cost queue due to differences in costing level and warehouse priority.


Датотека:Коштање производа - Трошкови ред чекања - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Контни план Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Врста коштања Type of Cost (e.g. Current, Plan, Future) You can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting. M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Елемент коштања Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Пример комплета својстава Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Current Cost Price Текућа цена коштања The currently used cost price null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Quantity Текућа количина Текућа количина null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.