Увези конто (прозор ID-248)

Извор: iDempiere srпрозор: Увези конто

опис: Увези вредности природних конта

помоћ: The Import Natural Account Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records.TAB: Увези конто

опис: null


помоћ null


Датотека:Увези конто - Увези конто - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1)
Yes-No
Import Account Увези конто Import Account Value null I_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Увежено Has this import been processed The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Element Контни елемент Контни елемент Account Elements can be natural accounts or user defined values. C_ElementValue_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Порука грешке о увозу Messages generated from import process The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Element Name Назив елемента Name of the Element null ElementName
character varying(60)
String
Element Елемент Accounting Element The Account Element uniquely identifies an Account Type. These are commonly known as a Chart of Accounts. C_Element_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Кључна реч Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40)
String
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60)
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Account Type Врста конта Indicates the type of account Valid account types are A - Asset, E - Expense, L - Liability, O- Owner's Equity, R -Revenue and M- Memo. The account type is used to determine what taxes, if any are applicable, validating payables and receivables for business partners. Note: Memo account amounts are ignored when checking for balancing AccountType
character(1)
List
Account Sign Знак конта Indicates the Natural Sign of the Account as a Debit or Credit Indicates if the expected balance for this account should be a Debit or a Credit. If set to Natural, the account sign for an asset or expense account is Debit Sign (i.e. negative if a credit balance). AccountSign
character(1)
List
Summary Level Збирни ниво This is a summary entity A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. IsSummary
character(1)
Yes-No
Parent Key Parent Key Key if the Parent null ParentValue
character varying(40)
String
Parent Account Parent Account The parent (summary) account null ParentElementValue_ID
numeric(10)
Table
Post Actual Књижи ово Actual Values can be posted The Post Actual indicates if actual values can be posted to this element value. PostActual
character(1)
Yes-No
Post Budget Буџет слање Budget values can be posted The Post Budget indicates if budget values can be posted to this element value. PostBudget
character(1)
Yes-No
Post Statistical Статистика слање Post statistical quantities to this account? null PostStatistical
character(1)
Yes-No
Post Encumbrance Терет слање Post commitments to this account null PostEncumbrance
character(1)
Yes-No
Document Controlled Документ контролисан Control account - If an account is controlled by a document, you cannot post manually to it null IsDocControlled
character(1)
Yes-No
Default Account Default Account Name of the Default Account Column null Default_Account
character varying(30)
String
Column Колона Колона у табели Повежи са колоном базе у табели AD_Column_ID
numeric(10)
Table
Import Accounts Import Accounts Import Natural Accounts Import accounts and their hierarchies and optional update the default accounts.

Updating the Default Accounts changes the natural account segment of the used account, e.g. account 01-240 becomes 01-300). If you create a new combination, the old account (e.g. 01-240) will remain, otherwise replaced. If you select this, make sure that you not multiple default accounts using one natural account and HAVE A BACKUP !!

The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data.

Processing
character(1)
Button
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.