Клијент (прозор ID-109)

Извор: iDempiere srпрозор: Клијент

опис: Одржавање клијента

помоћ: The Client is the highest level of an independent business entity. Each Client will have one or more Organizations reporting to it. Each Client defines the accounting parameters (Accounting Schema, Tree definition, Non Monetary UOM's). To create new Clients, run the Initial Client Setup with the System Administrator Role. Do not create a new client in this window, but use "Initial Client Setup" to set up the required security and access rules. If you create a new client here, you will not be able to view it and also the required client infrastructure would not have been set up.TAB: Клијент

опис: Client/Tenant Definition


помоћ The Client Definition Tab defines a unique client. Do not create a new client in this window, but use "Initial Client Setup" (System Administrator Role) to set up the required security and access rules. If you create a new client here, you will not be able to view it and also the required client infrastructure would not have been set up.


Датотека:Клијент - Клијент - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Search Key Кључна реч Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Use Beta Functions Use Beta Functions Enable the use of Beta Functionality The exact scope of Beta Functionality is listed in the release note. It is usually not recommended to enable Beta functionality in production environments. IsUseBetaFunctions
character(1) NOT NULL
Yes-No
Language Језик Језик за овај ентитет Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање AD_Language
character varying(6)
Table
Multi Lingual Documents Multi Lingual Documents Documents are Multi Lingual If selected, you enable multi lingual documents and need to maintain translations for entities used in documents (examples: Products, Payment Terms, ...).

Please note, that the base language is always English.

IsMultiLingualDocument
character(1) NOT NULL
Yes-No
Auto Archive Аутоматско архивирање Enable and level of automatic Archive of documents Adempiere allows to automatically create archives of Documents (e.g. Invoices) or Reports. You view the archived material with the Archive Viewer AutoArchive
character(1) NOT NULL
List
Material Policy Правила робе Правило премештања робе The Material Movement Policy determines how the stock is flowing (FiFo or LiFo) if a specific Product Instance was not selected. The policy can not contradict the costing method (e.g. FiFo movement policy and LiFo costing method). MMPolicy
character(1) NOT NULL
List
Mail Host Mail Host Hostname of Mail Server for SMTP and IMAP The host name of the Mail Server for this client with SMTP services to send mail, and IMAP to process incoming mail. SMTPHost
character varying(60)
String
SMTP Authentication SMTP Authentication Your mail server requires Authentication Some email servers require authentication before sending emails. If yes, users are required to define their email user name and password. If authentication is required and no user name and password is required, delivery will fail. IsSmtpAuthorization
character(1) NOT NULL
Yes-No
SMTP Port SMTP Port SMTP Port Number null SMTPPort
numeric(10)
Integer
SMTP SSL/TLS SMTP SSL/TLS Use SSL/TLS for SMTP null IsSecureSMTP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Request EMail Request EMail EMail address to send automated mails from or receive mails for automated processing (fully qualified) EMails for requests, alerts and escalation are sent from this email address as well as delivery information if the sales rep does not have an email account. The address must be filly qualified (e.g. joe.smith@company.com) and should be a valid address. RequestEMail
character varying(60)
String
Request Folder Request Folder EMail folder to process incoming emails; if empty INBOX is used Email folder used to read emails to process as requests, If left empty the default mailbox (INBOX) will be used. Requires IMAP services. RequestFolder
character varying(20)
String
Request User Request User User Name (ID) of the email owner EMail user name for requests, alerts and escalation are sent from this email address as well as delivery information if the sales rep does not have an email account. Required, if your mail server requires authentification as well as for processing incoming mails. RequestUser
character varying(60)
String
Request User Password Request User Password Password of the user name (ID) for mail processing null RequestUserPW
character varying(20)
String
Server EMail Server EMail Send EMail from Server When selected, mail is sent from the server rather then the client. This decreases availability. You would select this when you do not want to enable email relay for the client addresses in your mail server. IsServerEMail
character(1) NOT NULL
Yes-No
Test EMail Test EMail Test EMail Connection Test EMail Connection based on info defined. An EMail is sent from the request user to the request user. Also, the web store mail settings are tested. EMailTest
character(1)
Button
Model Validation Classes Model Validation Classes List of data model validation classes separated by ; List of classes implementing the interface org.compiere.model.ModelValidator, separaed by semicolon.

The class is called for the client and alows to validate documents in the prepare stage and monitor model changes.

ModelValidationClasses
character varying(255)
String
Store Attachments On File System Store Attachments On File System null null StoreAttachmentsOnFileSystem
character(1) NOT NULL
Yes-No
Windows Attachment Path Windows Attachment Path null null WindowsAttachmentPath
character varying(255)
String
Unix Attachment Path Unix Attachment Path null null UnixAttachmentPath
character varying(255)
String
Store Archive On File System Store Archive On File System null null StoreArchiveOnFileSystem
character(1) NOT NULL
Yes-No
Windows Archive Path Windows Archive Path null null WindowsArchivePath
character varying(255)
String
Unix Archive Path Unix Archive Path null null UnixArchivePath
character varying(255)
String
IsUseASP IsUseASP null null IsUseASP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replication Strategy Стратегија репликације Data Replication Strategy The Data Replication Strategy determines what and how tables are replicated AD_ReplicationStrategy_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Client Info

опис: Client Info


помоћ The Client Info Tab defines the details for each client. The accounting rules and high level defaults are defined here. The Calendar is used to determine if a period is open or closed.


Датотека:Клијент - Client Info - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount calculated from Line Amounts Discount calculated from Line Amounts Payment Discount calculation does not include Taxes and Charges If the payment discount is calculated from line amounts only, the tax and charge amounts are not included. This is e.g. business practice in the US. If not selected the total invoice amount is used to calculate the payment discount. IsDiscountLineAmt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calendar Календар Accounting Calendar Name The Calendar uniquely identifies an accounting calendar. Multiple calendars can be used. For example you may need a standard calendar that runs from Jan 1 to Dec 31 and a fiscal calendar that runs from July 1 to June 30. C_Calendar_ID
numeric(10)
Table Direct
Primary Accounting Schema Примарни контни план Primary rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used accounting such as costing method, currency and calendar. C_AcctSchema1_ID
numeric(10)
Table
UOM for Volume ЈМ за запремину Standard Unit of Measure for Volume The Standard UOM for Volume indicates the UOM to use for products referenced by volume in a document. C_UOM_Volume_ID
numeric(10)
Table
UOM for Weight ЈМ за тежину Standard Unit of Measure for Weight The Standard UOM for Weight indicates the UOM to use for products referenced by weight in a document. C_UOM_Weight_ID
numeric(10)
Table
UOM for Length ЈМ за дужину Standard Unit of Measure for Length The Standard UOM for Length indicates the UOM to use for products referenced by length in a document. C_UOM_Length_ID
numeric(10)
Table
UOM for Time ЈМ за време Стандардна јединица мере за време The Standard UOM for Time indicates the UOM to use for products referenced by time in a document. C_UOM_Time_ID
numeric(10)
Table
Template B.Partner Шаблон п.партнера Business Partner used for creating new Business Partners on the fly When creating a new Business Partner from the Business Partner Search Field (right-click: Create), the selected business partner is used as a template, e.g. to define price list, payment terms, etc. C_BPartnerCashTrx_ID
numeric(10)
Search
Product for Freight Product for Freight null null M_ProductFreight_ID
numeric(10)
Search
Days to keep Log Days to keep Log Number of days to keep the log entries Older Log entries may be deleted KeepLogDays
numeric(10)
Integer
Organization Tree Стабло организације Tree to determine organizational hierarchy Trees are used for (finanial) reporting and security access (via role) AD_Tree_Org_ID
numeric(10)
Table
Menu Tree Стабло менија Tree of the menu Menu access tree AD_Tree_Menu_ID
numeric(10)
Table
BPartner Tree П.партнер стабло Tree to determine business partner hierarchy Trees are used for (finanial) reporting AD_Tree_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Product Tree Стабло производа Tree to determine product hierarchy Trees are used for (finanial) reporting AD_Tree_Product_ID
numeric(10)
Table
Project Tree Стабло пројекта Tree to determine project hierarchy Trees are used for (finanial) reporting AD_Tree_Project_ID
numeric(10)
Table
Sales Region Tree Стабло продајног региона Tree to determine sales regional hierarchy Trees are used for (finanial) reporting AD_Tree_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table
Campaign Tree Стабло кампање Tree to determine marketing campaign hierarchy Trees are used for (finanial) reporting AD_Tree_Campaign_ID
numeric(10)
Table
Activity Tree Стабло активности Tree to determine activity hierarchy Trees are used for (finanial) reporting AD_Tree_Activity_ID
numeric(10)
Table
Logo Logo null null Logo_ID
numeric(10)
Image
Logo Report Logo Report null null LogoReport_ID
numeric(10)
Image
Logo Web Logo Web null null LogoWeb_ID
numeric(10)
Image
TAB: Client Share

опис: Force (not) sharing of client/org entities


помоћ Business Partner can be either defined on Client level (shared) or on Org level (not shared). You can define here of Products are always shared (i.e. always created under Organization "*") or if they are not shared (i.e. you cannot enter them with Organization "*").
The creation of "Client and Org" shared records is the default and is ignored.


Датотека:Клијент - Client Share - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Табела Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Share Type Share Type Type of sharing Defines if a table is shared within a client or not. ShareType
character(1) NOT NULL
List


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.