Ревизија сесије (прозор ID-264)

Извор: iDempiere srпрозор: Ревизија сесије

опис: Ревизија корисничких сесија

помоћ: History of Online or Web SessionsTAB: Ревизија сесије

опис: List of User Sessions


помоћ History of Online or Web Sessions


Датотека:Ревизија сесије - Ревизија сесије - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Креирано Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Креирано од User who created this records The Created By field indicates the user who created this record. CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Updated Ажурирано Date this record was updated The Updated field indicates the date that this record was updated. Updated
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Remote Addr Remote Addr Remote Address The Remote Address indicates an alternative or external address. Remote_Addr
character varying(60)
String
Remote Host Remote Host Remote host Info null Remote_Host
character varying(120)
String
Server Name Server Name null Node instance name ServerName
character varying(80)
Text
Web Session Веб сесија Web Session ID null WebSession
character varying(40)
String
Role Улога Responsibility Role The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Login date Датум пријаве null null LoginDate
timestamp without time zone
Date
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
AD_Session_UU AD_Session_UU null null AD_Session_UU
character varying(36)
String
TAB: Ревизија промена

опис: Data Changes


помоћ Log of data changes


Датотека:Ревизија сесије - Ревизија промена - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Session Сесија User Session Online or Web Online or Web Session Information AD_Session_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Трансакција Name of the transaction Internal name of the transcation TrxName
character varying(60)
String
Change Log Change Log Log of data changes Log of data changes AD_ChangeLog_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Updated Ажурирано Date this record was updated The Updated field indicates the date that this record was updated. Updated
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By Ажурирано од User who updated this records The Updated By field indicates the user who updated this record. UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Table Табела Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID ИД слога Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Column Колона Колона у табели Повежи са колоном базе у табели AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customization Прилагођавање The change is a customization of the data dictionary and can be applied after Migration The migration "resets" the system to the current/original setting. If selected you can save the customization and re-apply it. Please note that you need to check, if your customization has no negative side effect in the new release. IsCustomization
character(1) NOT NULL
Yes-No
Event Change Log Event Change Log Type of Event in Change Log null EventChangeLog
character(1)
List
Old Value Стара вредност The old file data Old data overwritten in the field OldValue
character varying(2000)
String
New Value Нова вредност New field value New data entered in the field NewValue
character varying(2000)
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Un-Do Changes Un-Do Changes Undo changes You can undo certain changes. Undo
character(1)
Button
Re-Do Changes Re-Do Changes Reapply changes You can reapply certain changes. Redo
character(1)
Button


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.