Процесирање ревизије (прозор ID-332)

Извор: iDempiere sr



прозор: Процесирање ревизије

опис: Audit process use

помоћ: Process Instance Information



TAB: Процесирање ревизије

опис: Audit Process use


помоћ null


Датотека:Процесирање ревизије - Процесирање ревизије - прозор (iDempiere 1.0.0).png




име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Created Креирано Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated Ажурирано Date this record was updated The Updated field indicates the date that this record was updated. Updated
timestamp without time zone
Date+Time
Process Процес Process or Report The Process field identifies a unique Process or Report in the system. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID ИД слога Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Integer
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Error Msg Порука грешке null null ErrorMsg
character varying(2000)
String
Result Резултат Result of the action taken The Result indicates the result of any action taken on this request. Result
numeric(10)
Integer
Processing Обрада null null IsProcessing
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Parameter Audit

опис: Audit Process Parameter Values


помоћ null


Датотека:Процесирање ревизије - Parameter Audit - прозор (iDempiere 1.0.0).png




име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Process Instance Инстанца процеса Instance of the process null AD_PInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Секвенца Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
ID
Parameter Name Назив параметра null null ParameterName
character varying(60)
String
Info Информације Информација The Information displays data from the source document line. Info
character varying(60)
String
Info To Информације ка null null Info_To
character varying(60)
String
Process String Процес стринг Параметар процеса null P_String
character varying(255)
String
Process String To Процес стринг до Параметар процеса null P_String_To
character varying(255)
String
Process Date Процес датум Параметар процеса null P_Date
timestamp without time zone
Date+Time
Process Date To Процес датум до Параметар процеса null P_Date_To
timestamp without time zone
Date+Time
Process Number Process Number Параметар процеса null P_Number
numeric
Number
Process Number To Process Number To Параметар процеса null P_Number_To
numeric
Number




TAB: Log

опис: Process Log


помоћ null


Датотека:Процесирање ревизије - Log - прозор (iDempiere 1.0.0).png




име име опис помоћ Спецификације
Process Instance Инстанца процеса Instance of the process null AD_PInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Log Log null null Log_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Process ID ИД процеса null null P_ID
numeric(10)
ID
Process Date Процес датум Параметар процеса null P_Date
timestamp without time zone
Date
Process Number Process Number Параметар процеса null P_Number
numeric
Number
Process Message Process Message null null P_Msg
character varying(2000)
String
Table Табела Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Record ID ИД слога Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10)
Button


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.