Post Imported Assets (прозор ID-53056)

Извор: iDempiere srпрозор: Post Imported Assets

опис: Import Fixed Assets

помоћ: The Import Asset window allow the user to import assets to AdempiereTAB: Import Assets Setup

опис: Review Fixed before Import


помоћ null


Датотека:Post Imported Assets - Import Assets Setup - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Asset I_Asset_ID null null I_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10)
ID
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Integer
Search Key Кључна реч Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40)
String
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60)
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(510)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1)
Yes-No
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Пример комплета својстава Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Version No Верзија бр Број верзије null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Шаржа бр Lot number (alphanumeric) The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. Lot
character varying(20)
String
Serial No Серијски бр Product Serial Number The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. SerNo
character varying(20)
String
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric(10)
Integer
Quantity Количина null null A_QTY_Current
numeric(10)
Integer
In Service Date У употреби од датума Date when Asset was put into service The date when the asset was put into service - usually used as start date for depreciation. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Датум гаранције Date when guarantee expires Date when the normal guarantee or availability expires GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
Asset Group Група средства Групе средстава The group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Owned Owned The asset is owned by the organization The asset may not be in possession, but the asset is legally owned by the organization IsOwned
character(1)
Yes-No
In Possession У поседу The asset is in the possession of the organization Assets which are not in possession are e.g. at Customer site and may or may not be owned by the company. IsInPosession
character(1)
Yes-No
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Integer
Partner Location Локација партнера Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Адреса Location or Address The Location / Address field defines the location of an entity. C_Location_ID
numeric(10)
Search
Locator Локатор Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Location comment Коментари локације Additional comments or remarks concerning the location null LocationComment
character varying(255)
String
Depreciate Depreciate The asset will be depreciated The asset is used internally and will be depreciated IsDepreciated
character(1)
Yes-No
Fully depreciated Fully depreciated The asset is fully depreciated The asset costs are fully amortized. IsFullyDepreciated
character(1)
Yes-No
Usable Life - Years Usable Life - Years Years of the usable life of the asset null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Usable Life - Months Months of the usable life of the asset null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Life use Life use Units of use until the asset is not usable anymore Life use and the actual use may be used to calculate the depreciation LifeUseUnits
numeric(10)
Integer
Use units Употреби јединице Currently used units of the assets null UseUnits
numeric(10)
Integer
Asset Depreciation Date Asset Depreciation Date Date of last depreciation Date of the last deprecation, if the asset is used internally and depreciated. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Disposed Disposed The asset is disposed The asset is no longer used and disposed IsDisposed
character(1)
Yes-No
Asset Disposal Date Asset Disposal Date Date when the asset is/was disposed null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1)
Yes-No
Imported Увежено Has this import been processed The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character(1)
Yes-No
Import Error Message Порука грешке о увозу Messages generated from import process The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Import Asset Import Asset Imports Asset from a file into the application Import Asset will bring a file of Asset in a predefined format into the application.

The Parameters are default values for null import record values they do not overwrite any data.

Processing
character(1)
Button
TAB: Import Accounting Setup

опис: Review Fixed before Import


помоћ null


Датотека:Post Imported Assets - Import Accounting Setup - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Asset I_Asset_ID null null I_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Контни план Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10)
ID
PostingType Врста књижења The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character varying(10)
List
Period Start Period Start null null A_Period_Start
numeric(10)
Integer
Period End Крај периода null null A_Period_End
numeric(10)
Integer
DepreciationType DepreciationType null null DepreciationType
character varying(10)
Table
Depreciation Manual Amount A_Depreciation_Manual_Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Table Header A_Depreciation_Table_Header_ID null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Manual Period A_Depreciation_Manual_Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Variable Perc. A_Depreciation_Variable_Perc null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Asset Spread Type A_Asset_Spread_Type null null A_Asset_Spread_Type
character varying(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Calc_Type
character varying(10)
Table
ConventionType ConventionType null null ConventionType
character varying(10)
Table
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric
Amount
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric
Number
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(22)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(22)
Account
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3)
List
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
character varying(22)
Account
TAB: Import Asset Balances

опис: Review Fixed before Import


помоћ null


Датотека:Post Imported Assets - Import Asset Balances - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Asset I_Asset_ID null null I_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10)
ID
PostingType Врста књижења The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character varying(10)
List
Asset Cost A_Asset_Cost null null A_Asset_Cost
numeric
Amount
Accumulated Depreciation A_Accumulated_Depr null null A_Accumulated_Depr
numeric
Amount
Market value Amount Market value Amount Market value of the asset For reporting, the market value of the asset AssetMarketValueAmt
numeric
Amount
Period Posted A_Period_Posted null null A_Period_Posted
numeric(10)
Integer
A_Life_Period A_Life_Period null null A_Life_Period
numeric(10)
Integer


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.