Преглед расподеле (прозор ID-205)

Извор: iDempiere srпрозор: Преглед расподеле

опис: Преглед и повратак расподела

помоћ: The Reverse Allocation Window allows you to view and reverse a payment allocationTAB: Расподела

опис: View and Reverse Allocation


помоћ The Reverse Allocation Tab defines the Payment Allocation to be reversed.


Датотека:Преглед расподеле - Расподела - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Документ бр Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Transaction Date Датум трансакције Датум трансакције The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Датум контирања Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Approved Одобрено Indicates if this document requires approval The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Ручно This is a manual process The Manual check box indicates if the process will done manually. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Валута The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Approval Amount Износ одобрења Document Approval Amount Approval Amount for Workflow ApprovalAmt
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Статус документа The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Allocation Process Allocation null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Књижено Статус књижења The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines Posted
character(1) NOT NULL
Button
Reset Allocation Direct Reset Allocation Direct Reset (delete) allocation of invoices to payments Delete individual allocation. In contrast to "Reverse", the allocation is deleted (no trace), if the period is open. Processing
character(1)
Button
TAB: Allocation Line

опис: View Allocation Lines


помоћ View Allocation Line Details


Датотека:Преглед расподеле - Allocation Line - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Allocation Расподела Payment allocation null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Order Налог Налог The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Фактура Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Cash Journal Line Ставка дневника благајне Ставка дневника благајне The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Payment Уплата Payment identifier The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Charge Потраживање Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Amount Износ Amount in a defined currency The Amount indicates the amount for this document line. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Transaction Date Датум трансакције Датум трансакције The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Discount Amount Изност попуста Calculated amount of discount The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Износ отписа Amount to write-off The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible. WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Претплаћена/потплаћена исплата Over-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment) Amount Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice.

Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.

OverUnderAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.