Фактура добављача (прозор ID-183)

Извор: iDempiere srпрозор: Фактура добављача

опис: Ажурирање фактура добављача

помоћ: The Vendor Invoice Window allows you to display and enter Invoices from a Vendor. Vendor Invoices can also be generated from Purchase Orders or Delivery Receipts.TAB: Фактура

опис: Vendor Invoice


помоћ The Invoice Tab defines the parameters of an Invoice generated by a Business Partner. It constitutes an accounts payable.


Датотека:Фактура добављача - Фактура - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Purchase Order Налог за набавку Налог за набавку The Purchase Order is a control document. The Purchase Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Date Ordered Датум наруџбине Датум поручивања Indicates the Date an item was ordered. DateOrdered
timestamp without time zone
Date
Document No Документ бр Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Ознака налога Transaction Reference Number (Sales Order, Purchase Order) of your Business Partner The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. POReference
character varying(20)
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Target Document Type Циљни тип документа Target document type for conversing documents You can convert document types (e.g. from Offer to Order or Invoice). The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Date Invoiced Датум фактурисања Date printed on Invoice The Date Invoice indicates the date printed on the invoice. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Датум контирања Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Локација партнера Identifies the (ship from) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Ценовник Unique identifier of a Price List Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Валута The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Врста валуте Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Company Agent Представник компаније Purchase or Company Agent Purchase agent for the document. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Discount Printed Штампај попуст Print Discount on Invoice and Order The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge Потраживање Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Износ потраживања Charge Amount The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. ChargeAmt
numeric
Amount
Payment Rule Правило плаћања How you pay the invoice The Payment Rule indicates the method of invoice payment. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Услови плаћања The terms of Payment (timing, discount) Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create lines from Креирај ставке од Process which will generate a new document lines based on an existing document The Create From process will create a new document based on information in an existing document selected by the user. CreateFrom
character(1)
Button
Generate Receipt from Invoice Generate Receipt from Invoice Create and process delivery Receipt from this invoice. The invoice should be correct and completed. GenerateTo
character(1)
Button
Project Пројекат Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Активност Пословна активност Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Кампања Маркетиншка кампања The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Транс. организација Извођење или покретање организације Организација која обавља или иницира ову трансакцију (за другу организацију). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Корисничка листа 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Корисничка листа 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Lines Укупан износ ставки Total of all document lines The Total amount displays the total of all lines in document currency TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Укупан салдо Total amount of document The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Статус документа The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Document Type Тип документа Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Pay Schedule valid Распоред плаћања исправан Is the Payment Schedule is valid Payment Schedules allow to have multiple due dates. IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute Спорно Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Копирај ставке Копирај ставке из друге фактуре null CopyFrom
character(1)
Button
Process Invoice Process Invoice null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Књижено Статус књижења The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines Posted
character(1) NOT NULL
Button
Paid Плаћен The document is paid null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Plan Line Cash Plan Line null null C_CashPlanLine_ID
numeric(10)
Search
TAB: Ставка фактуре

опис: Vendor Invoice Line


помоћ The Invoice Line Tab defines the individual items or charges on an Invoice.


Датотека:Фактура добављача - Ставка фактуре - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Фактура Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Purchase Order Line Ставка налога за набавку Ставка налога за набавку The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Ставка бр. Јединстена ставка у овом документу Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Receipt Line Ставка отпремнице Line on Receipt document null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Charge Потраживање Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
Text
Asset Related? Asset Related? null null A_CreateAsset
character(1)
Yes-No
Capital vs Expense Capital vs Expense null null A_CapvsExp
character varying(3)
List
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Asset Group Група средства Групе средстава The group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Количина The Quantity Entered is based on the selected UoM The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM ЈМ Јединице мере The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Фактурисана количина Invoiced Quantity The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Price Цена Price Entered - the price based on the selected/base UoM The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion PriceEntered
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Unit Price Цена по јед Стварна цена The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price Каталошка цена Каталошка цена The List Price is the official List Price in the document currency. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Tax Порез Tax identifier The Tax indicates the type of tax used in document line. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Amount Износ пореза Tax Amount for a document The Tax Amount displays the total tax amount for a document. TaxAmt
numeric
Amount
Project Пројекат Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Активност Пословна активност Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Кампања Маркетиншка кампања The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Транс. организација Извођење или покретање организације Организација која обавља или иницира ову трансакцију (за другу организацију). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Корисничка листа 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Корисничка листа 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Line Amount Износ ставке Ставка укупан износ (количина * актуелна цена) без трошкова превоза и других оптерећења Indicates the extended line amount based on the quantity and the actual price. Any additional charges or freight are not included. The Amount may or may not include tax. If the price list is inclusive tax, the line amount is the same as the line total. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Line Total Ставка укупно Total line amount incl. Порез Total line amount LineTotalAmt
numeric
Amount
Description Only Само опис if true, the line is just description and no transaction If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptional detail lines, e.g. for an Work Order. IsDescription
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Одштампан Indicates if this document / line is printed The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Landed Costs

опис: Landed cost to be allocated to material receipts


помоћ Landed costs allow you to allocate costs to previously received material receipts. Examples are freight, excise tax, insurance, etc.
Select either a Receipt, Receipt Line or a specific Product to allocate the costs to.


Датотека:Фактура добављача - Landed Costs - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Ставка фактуре Invoice Detail Line The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Cost Distribution Дистрибуција трошкова Дистрибуција зависних трошкова How landed costs are distributed to material receipts LandedCostDistribution
character(1) NOT NULL
List
Cost Element Елемент коштања Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Receipt Рачун Material Receipt Document The Material Shipment / Receipt M_InOut_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Ставка отпремнице Line on Receipt document null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
TAB: Зависни трошкови расподела

опис: Allocation of Landed Costs to Product


помоћ Calculated when preparing the Invoice


Датотека:Фактура добављача - Зависни трошкови расподела - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Ставка фактуре Invoice Detail Line The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Пример комплета својстава Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Amount Износ Износ Износ Amt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Количина Количина The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Base Основа Calculation Base null Base
numeric NOT NULL
Number
Cost Element Елемент коштања Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Matched POs

опис: Purchase Order Lines matched to this Invoice Line


помоћ null


Датотека:Фактура добављача - Matched POs - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Ставка фактуре Invoice Detail Line The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Document No Документ бр Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Датум трансакције Датум трансакције The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Purchase Order Line Ставка налога за набавку Ставка налога за набавку The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order. C_OrderLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Receipt Line Ставка отпремнице Line on Receipt document null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Quantity Количина Количина The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
TAB: Усаглашени рачуни

опис: Material Receipt Lines matched to this Invoice Line


помоћ null


Датотека:Фактура добављача - Усаглашени рачуни - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Ставка фактуре Invoice Detail Line The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Document No Документ бр Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Датум трансакције Датум трансакције The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Receipt Line Ставка отпремнице Line on Receipt document null M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quantity Количина Количина The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Пример комплета својстава Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Posted Књижено Статус књижења The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Порез фактуре

опис: Vendor Invoice Tax


помоћ The Invoice Tax Tab displays the total tax due based on the Invoice Lines.


Датотека:Фактура добављача - Порез фактуре - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Фактура Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Tax Порез Tax identifier The Tax indicates the type of tax used in document line. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Amount Износ пореза Tax Amount for a document The Tax Amount displays the total tax amount for a document. TaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax base Amount Основица за порез Base for calculating the tax amount The Tax Base Amount indicates the base amount used for calculating the tax amount. TaxBaseAmt
numeric NOT NULL
Amount
Price includes Tax Цена укључује порез Tax is included in the price The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Payment Schedule

опис: Invoice Payment Schedule


помоћ null


Датотека:Фактура добављача - Payment Schedule - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Invoice Payment Schedule Распоред уплата фактура Распоред уплата фактура The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due. C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Фактура Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Распоред плаћања Распоред плаћања шаблон Information when parts of the payment are due C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Due Date Date when the payment is due Date when the payment is due without deductions or discount DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Amount due Amount of the payment due Full amount of the payment due DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Датум попуста Last Date for payments with discount Last Date where a deduction of the payment discount is allowed DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Изност попуста Calculated amount of discount The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Провери Провери распоред плаћања null Processing
character(1)
Button
Valid Исправан Element is valid The element passed the validation check IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Расподела

опис: Allocation of the Invoice to Payments or Cash


помоћ null


Датотека:Фактура добављача - Расподела - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Фактура Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Allocation Расподела Payment allocation null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Date Датум трансакције Датум трансакције The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Payment Уплата Payment identifier The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Cash Journal Line Ставка дневника благајне Ставка дневника благајне The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Amount Износ Amount in a defined currency The Amount indicates the amount for this document line. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Изност попуста Calculated amount of discount The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Износ отписа Amount to write-off The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible. WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Претплаћена/потплаћена исплата Over-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment) Amount Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice.

Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.

OverUnderAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.