Покретање опомена (прозор ID-321)

Извор: iDempiere srпрозор: Покретање опомена

опис: Управљање покретањем опомена

помоћ: Управљање покретањем опоменаTAB: Покретање опомена

опис: Manage Dunning Run


помоћ Manage Dunning Run


Датотека:Покретање опомена - Покретање опомена - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Dunning Date Датум опомене Date of Dunning null DunningDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Dunning Опомена Dunning Rules for overdue invoices The Dunning indicates the rules and method of dunning for past due payments. C_Dunning_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Level Ниво опомене null null C_DunningLevel_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Create Dunning Run Create Dunning Run Create Dunning Run Entries based on the Dunning Level criteria null Processing
character(1)
Button
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Send Пошаљи null null SendIt
character(1)
Button
TAB: Entry

опис: Dunning Run Entry


помоћ Maintain details of the dunning letter to a business partner


Датотека:Покретање опомена - Entry - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Run Покретање опомена Покретање опомена null C_DunningRun_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Level Ниво опомене null null C_DunningLevel_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Локација партнера Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Валута The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Amount Износ Износ Износ Amt
numeric NOT NULL
Amount
Sales Representative Референт продаје Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Quantity Количина Количина The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Note Белешка Optional additional user defined information The Note field allows for optional entry of user defined information regarding this record Note
character varying(2000)
Text
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Ставка

опис: Dinning Run Line


помоћ Maintain the information of the dunning letter line


Датотека:Покретање опомена - Ставка - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Run Entry Dunning Run Entry Dunning Run Entry null C_DunningRunEntry_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Фактура Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Уплата Payment identifier The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Invoice Payment Schedule Распоред уплата фактура Распоред уплата фактура The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due. C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Amount Износ Износ Износ Amt
numeric NOT NULL
Amount
In Dispute Спорно Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Open Amount Отворен износ Open item amount null OpenAmt
numeric NOT NULL
Amount
Converted Amount Конвертовани износ Конвертовани износ The Converted Amount is the result of multiplying the Source Amount by the Conversion Rate for this target currency. ConvertedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Days due Доспеће број дана Number of days due (negative: due in number of days) null DaysDue
numeric(10) NOT NULL
Integer
Times Dunned Times Dunned Number of times dunned previously null TimesDunned
numeric(10) NOT NULL
Integer
Fee Amount Износ пенала Fee amount in invoice currency The Fee Amount indicates the charge amount on a dunning letter for overdue invoices. This field will only display if the charge fee checkbox has been selected. FeeAmt
numeric NOT NULL
Amount
Interest Amount Interest Amount Interest Amount The Interest Amount indicates any interest charged or received on a Bank Statement. InterestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Total Amount Укупан износ Укупан износ The Total Amount indicates the total document amount. TotalAmt
numeric NOT NULL
Amount
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.