Пример комплета својстава (прозор ID-358)

Извор: iDempiere srпрозор: Пример комплета својстава

опис: View Attribute Set Instance detail and use

помоћ: nullTAB: Instance

опис: Пример комплета својстава


помоћ null


Датотека:Пример комплета својстава - Instance - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Set Instance Пример комплета својстава Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Attribute Set Комплет особина Product Attribute Set Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number tracking. M_AttributeSet_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Lot Шаржа Дефиниција шарже производа The individual Lot of a Product M_Lot_ID
numeric(10)
Search
Lot No Шаржа бр Lot number (alphanumeric) The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. Lot
character varying(40)
String
Guarantee Date Датум гаранције Date when guarantee expires Date when the normal guarantee or availability expires GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
Serial No Серијски бр Product Serial Number The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. SerNo
character varying(40)
String
TAB: Shipment, Receipt

опис: Material Shipment and Receipt Lines


помоћ null


Датотека:Пример комплета својстава - Shipment, Receipt - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Пример комплета својстава Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Receipt Рачун Material Receipt Document The Material Shipment / Receipt M_InOut_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Ставка отпремнице Line on Receipt document null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Ставка бр. Јединстена ставка у овом документу Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10)
Integer
Locator Локатор Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10)
Search
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Movement Quantity Количина премештања Quantity of a product moved. The Movement Quantity indicates the quantity of a product that has been moved. MovementQty
numeric
Quantity
TAB: Movement

опис: Material Movement Lines


помоћ null


Датотека:Пример комплета својстава - Movement - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Пример комплета својстава Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Inventory Move Интерна доставница Movement of Inventory The Inventory Movement uniquely identifies a group of movement lines. M_Movement_ID
numeric(10)
Search
Move Line Премештај ставка Inventory Move document Line The Movement Line indicates the inventory movement document line (if applicable) for this transaction M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Ставка бр. Јединстена ставка у овом документу Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10)
Integer
Locator Локатор Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator To Локатор ка Локација куда је инвентар премештен The Locator To indicates the location where the inventory is being moved to. M_LocatorTo_ID
numeric(10)
Table
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Movement Quantity Количина премештања Quantity of a product moved. The Movement Quantity indicates the quantity of a product that has been moved. MovementQty
numeric
Quantity
TAB: Фактура

опис: AP / AR Invoice Lines


помоћ null


Датотека:Пример комплета својстава - Фактура - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Пример комплета својстава Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Search
Invoice Фактура Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Ставка фактуре Invoice Detail Line The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Quantity Invoiced Фактурисана количина Invoiced Quantity The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Unit Price Цена по јед Стварна цена The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. PriceActual
numeric
Costs+Prices
Lot No Шаржа бр Lot number (alphanumeric) The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. Lot
character varying(40)
String
Lot Шаржа Дефиниција шарже производа The individual Lot of a Product M_Lot_ID
numeric(10)
Table Direct
Serial No Серијски бр Product Serial Number The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. SerNo
character varying(40)
String


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.