Тип документа (прозор ID-135)

Извор: iDempiere srпрозор: Тип документа

опис: Одржавање типова докумената

помоћ: The Document Type Window defines any document to be used in the system. Each document type provides the basis for processing of each document and controls the printed name and document sequence used.TAB: Тип документа

опис: Define a Document Type


помоћ The Document Definition Tab defines the processing parameters and controls for the document. Note that shipments for automatic documents like POS/Warehouse Orders cannot have confirmations!


Датотека:Тип документа - Тип документа - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Print Text Штампани текст The label text to be printed on a document or correspondence. The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Document Note Белешка документа Additional information for a Document The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Подразумеван Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
GL Category Категорија ГК General Ledger Category The General Ledger Category is an optional, user defined method of grouping journal lines. GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Transaction Продајне трансакције This is a Sales Transaction The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document BaseType Документ BaseType Logical type of document The Document Base Type identifies the base or starting point for a document. Multiple document types may share a single document base type. DocBaseType
character(3) NOT NULL
List
SO Sub Type Налог продаје подтип Налог продаје подтип The SO Sub Type indicates the type of sales order this document refers to. This field only appears when the Document Base Type is Sales Order. The selection made here will determine which documents will be generated when an order is processed and which documents must be generated manually or in batches.

The following outlines this process.
SO Sub Type of Standard Order will generate just the Order document when the order is processed.
The Delivery Note, Invoice and Receipt must be generated via other processes.
SO Sub Type of Warehouse Order will generate the Order and Delivery Note.
The Invoice and Receipt must be generated via other processes.
SO Sub Type of Credit Order will generate the Order, Delivery Note and Invoice.
The Reciept must be generated via other processes.
SO Sub Type of POS (Point of Sale) will generate all document

DocSubTypeSO
character(2)
List
Pro forma Invoice Предрачун Indicates if Pro Forma Invoices can be generated from this document The Pro Forma Invoice checkbox indicates if pro forma invoices can be generated from this sales document. A pro forma invoice indicates the amount that will be due should an order be shipped. HasProforma
character(1)
Yes-No
Document Type for ProForma Врста документа за предрачун Document type used for pro forma invoices generated from this sales document he Document Type for Invoice indicates the document type that will be used when an invoice is generated from this sales document. This field will display only when the base document type is Sales Order and the Pro Forma Invoice checkbox is selected C_DocTypeProforma_ID
numeric(10)
Table
Document Type for Invoice Врста документа за рачун Document type used for invoices generated from this sales document The Document Type for Invoice indicates the document type that will be used when an invoice is generated from this sales document. This field will display only when the base document type is Sales Order. C_DocTypeInvoice_ID
numeric(10)
Table
Document Type for Shipment Врста документа за испоруку Document type used for shipments generated from this sales document he Document Type for Shipments indicates the document type that will be used when a shipment is generated from this sales document. This field will display only when the base document type is Sales Order. C_DocTypeShipment_ID
numeric(10)
Table
Document is Number Controlled Документ је контролисан бројевима The document has a document sequence The Document Number Controlled checkbox indicates if this document type will have a sequence number. IsDocNoControlled
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Sequence Секвенца документа Document sequence determines the numbering of documents The Document Sequence indicates the sequencing rule to use for this document type. DocNoSequence_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Sequence on Complete Overwrite Sequence on Complete null null IsOverwriteSeqOnComplete
character(1)
Yes-No
Definite Sequence Definite Sequence null null DefiniteSequence_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Date on Complete Overwrite Date on Complete null null IsOverwriteDateOnComplete
character(1)
Yes-No
Pick/QA Confirmation Pick/QA Confirmation Require Pick or QA Confirmation before processing The processing of the Shipment (Receipt) requires Pick (QA) Confirmation. Note that shipments for automatic documents like POS/Warehouse Orders cannot have confirmations! IsPickQAConfirm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Ship/Receipt Confirmation Потврда испоруке/пријема Require Ship or Receipt Confirmation before processing The processing of the Shipment (Receipt) requires Ship (Receipt) Confirmation. Note that shipments for automatic documents like POS/Warehouse Orders cannot have confirmations! IsShipConfirm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Split when Difference Split when Difference Split document when there is a difference If the confirmation contains differences, the original document is split allowing the original document (shipment) to be processed and updating Inventory - and the newly created document for handling the dispute at a later time. Until the confirmation is processed, the inventory is not updated. IsSplitWhenDifference
character(1) NOT NULL
Yes-No
Difference Document Документ разлике Document type for generating in dispute Shipments If the confirmation contains differences, the original document is split allowing the original document (shipment) to be processed and updating Inventory - and the newly created document for handling the dispute at a later time. Until the confirmation is processed, the inventory is not updated. C_DocTypeDifference_ID
numeric(10)
Table
Prepare Split Document Prepare Split Document Prepare generated split shipment/receipt document null IsPrepareSplitDocument
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Transit У транзиту Movement is in transit Material Movement is in transit - shipped, but not received.

The transaction is completed, if confirmed.

IsInTransit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Counter Document Create Counter Document Create Counter Document If selected, create specified counter document. If not selected, no counter document is created for the document type. IsCreateCounter
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Counter Document Default Counter Document The document type is the default counter document type When using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: when generating a Sales Order, use this Sales Order document type.

This default can be overwritten by defining explicit counter document relationships.

IsDefaultCounterDoc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Charge or Product Mandatory Charge or Product null null IsChargeOrProductMandatory
character(1)
Yes-No
Print Format Формат штампања Data Print Format The print format determines how data is rendered for print. AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Copies Копије документа Number of copies to be printed The Document Copies indicates the number of copies of each document that will be generated. DocumentCopies
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Translation

опис: Translation


помоћ The Translation Tab defines a Document Type in an alternate language.


Датотека:Тип документа - Translation - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Тип документа Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Језик Језик за овај ентитет Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Преведено This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Штампани текст The label text to be printed on a document or correspondence. The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Document Note Белешка документа Additional information for a Document The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. DocumentNote
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.