Банка (прозор ID-158)

Извор: iDempiere srпрозор: Банка

опис: Одржавање банке

помоћ: The Bank Window is used to define the banks and accounts associated with an organization or business partnerTAB: Банка

опис: Одржавање банке


помоћ The Bank Tab defines a bank that is used by an organization or business partner. Each Bank is given an identifying Name, Address, Routing No and Swift Code


Датотека:Банка - Банка - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Адреса Location or Address The Location / Address field defines the location of an entity. C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Own Bank Властита банка Bank for this Organization The Own Bank field indicates if this bank is for this Organization as opposed to a Bank for a Business Partner. IsOwnBank
character(1) NOT NULL
Yes-No
Routing No Routing No Bank Routing Number The Bank Routing Number (ABA Number) identifies a legal Bank. It is used in routing checks and electronic transactions. RoutingNo
character varying(20) NOT NULL
String
Swift code Swift code Swift Code or BIC The Swift Code (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) or BIC (Bank Identifier Code) is an identifier of a Bank. The first 4 characters are the bank code, followed by the 2 character country code, the two character location code and optional 3 character branch code. For details see http://www.swift.com/biconline/index.cfm SwiftCode
character varying(20)
String
TAB: Рачун

опис: Maintain Bank Account


помоћ The Account Tab is used to define one or more accounts for a Bank. Each account has a unique Account No and Currency. The bank account organization is used for accounting.


Датотека:Банка - Рачун - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Кључна реч Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Bank Банка Банка The Bank is a unique identifier of a Bank for this Organization or for a Business Partner with whom this Organization transacts. C_Bank_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account No Број рачуна Број рачуна у банци Број рачуна означава број рачуна додељен ово банкарском рачуну. AccountNo
character varying(20) NOT NULL
String
BBAN BBAN Basic Bank Account Number The Basic (or Domestic) Bank Account Number is used in Bank transfers (see also IBAN). For details see ISO 13616 and http://www.ecbs.org/ BBAN
character varying(40)
String
IBAN IBAN International Bank Account Number If your bank provides an International Bank Account Number, enter it here

Details ISO 13616 and http://www.ecbs.org. The account number has the maximum length of 22 characters (without spaces). The IBAN is often printed with a apace after 4 characters. Do not enter the spaces in Adempiere.

IBAN
character varying(40)
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Подразумеван Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Валута The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Type Bank Account Type Bank Account Type The Bank Account Type field indicates the type of account (savings, checking etc) this account is defined as. BankAccountType
character(1) NOT NULL
List
Credit limit Кредитни лимит Amount of Credit allowed The Credit Limit field indicates the credit limit for this account. CreditLimit
numeric NOT NULL
Number
Payment Export Class Payment Export Class null null PaymentExportClass
character varying(60)
String
Current balance Текуће стање Current Balance The Current Balance field indicates the current balance in this account. CurrentBalance
numeric NOT NULL
Number
TAB: Bank Account Document

опис: Maintain Bank Account Documents


помоћ In this tab, you define the documents used for this bank account. You define your check and other payment document (sequence) number as well as format.


Датотека:Банка - Bank Account Document - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Bank Account Document Bank Account Document Checks, Transfers, etc. Bank documents, you generate or track C_BankAccountDoc_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Рачун банке Рачун у банци The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Правило плаћања How you pay the invoice The Payment Rule indicates the method of invoice payment. PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Current Next Текући следећи The next number to be used The Current Next indicates the next number to use for this document CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer
Check Print Format Формат штампе чекова Print Format for printing Checks You need to define a Print Format to print the document. Check_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
TAB: Bank Account Processor

опис: Maintain Bank Account Payment Processors


помоћ null


Датотека:Банка - Bank Account Processor - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Рачун банке Рачун у банци The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Processor Payment Processor Payment processor for electronic payments The Payment Processor indicates the processor to be used for electronic payments C_PaymentProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Statement Loader

опис: Definition of Bank Statement Loader (SWIFT, OFX)


помоћ The loader definition privides the parameters to load bank statements from EFT formats like SWIFT (MT940) or OFX. The required parameters depend on the actual statement loader class


Датотека:Банка - Statement Loader - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Bank Statement Loader Bank Statement Loader Definition of Bank Statement Loader (SWIFT, OFX) The loader definition privides the parameters to load bank statements from EFT formats like SWIFT (MT940) or OFX C_BankStatementLoader_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Рачун банке Рачун у банци The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Financial Institution ID Financial Institution ID The ID of the Financial Institution / Bank Depending on the loader, it might require a ID of the financial institution FinancialInstitutionID
character varying(20)
String
Branch ID Branch ID Bank Branch ID Dependent on the loader, you may have to provide a bank branch ID BranchID
character varying(20)
String
Account No Број рачуна Број рачуна у банци Број рачуна означава број рачуна додељен ово банкарском рачуну. AccountNo
character varying(20)
String
PIN PIN Personal Identification Number null PIN
character varying(20)
String
User ID Кориснички ИД User ID or account number The User ID identifies a user and allows access to records or processes. UserID
character varying(60)
String
Password Лозинка Password of any length (case sensitive) The Password for this User. Passwords are required to identify authorized users. For Adempiere Users, you can change the password via the Process "Reset Password". Password
character varying(60)
String
Host Address Адреса ХОСТА Host Address URL or DNS The Host Address identifies the URL or DNS of the target host HostAddress
character varying(60)
String
Host port Host port Host Communication Port The Host Port identifies the port to communicate with the host. HostPort
numeric(10)
Integer
Proxy address Proxy address Address of your proxy server The Proxy Address must be defined if you must pass through a firewall to access your payment processor. ProxyAddress
character varying(60)
String
Proxy port Proxy port Port of your proxy server The Proxy Port identifies the port of your proxy server. ProxyPort
numeric(10)
Integer
Proxy logon Proxy logon Logon of your proxy server The Proxy Logon identifies the Logon ID for your proxy server. ProxyLogon
character varying(60)
String
Proxy password Proxy password Password of your proxy server The Proxy Password identifies the password for your proxy server. ProxyPassword
character varying(60)
String
File Name Назив датотеке Name of the local file or URL Name of a file in the local directory space - or URL (file://.., http://.., ftp://..) FileName
character varying(120)
String
Statement Loader Class Statement Loader Class Class name of the bank statement loader The name of the actual bank statement loader implementing the interface org.compiere.impexp.BankStatementLoaderInterface StmtLoaderClass
character varying(60)
String
Date Format Формат датума Date format used in the imput format The date format is usually detected, but sometimes need to be defined. DateFormat
character varying(20)
String
Date last run Датум последњег покретања Date the process was last run. The Date Last Run indicates the last time that a process was run. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: Рачуноводство

опис: Maintain Accounting Data


помоћ The Accounting Tab is used to define the accounts used for transactions with this Bank.


Датотека:Банка - Рачуноводство - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Рачун банке Рачун у банци The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Контни план Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Asset Bank Asset Bank Asset Account The Bank Asset Account identifies the account to be used for booking changes to the balance in this bank account B_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank In Transit Bank In Transit Bank In Transit Account The Bank in Transit Account identifies the account to be used for funds which are in transit. B_InTransit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Unallocated Cash Нераспоређена готовина Unallocated Cash Clearing Account Receipts not allocated to Invoices B_UnallocatedCash_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Account The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time. B_Unidentified_Acct
numeric(10)
Account
Payment Selection Одабир плаћања AP Payment Selection Clearing Account null B_PaymentSelect_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Expense Bank Expense Bank Expense Account The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank. B_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Bank Interest Expense Bank Interest Expense Bank Interest Expense Account The Bank Interest Expense Account identifies the account to be used for recording interest expenses. B_InterestExp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Interest Revenue Bank Interest Revenue Bank Interest Revenue Account The Bank Interest Revenue Account identifies the account to be used for recording interest revenue from this Bank. B_InterestRev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Account The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies. B_RevaluationGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Account The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies. B_RevaluationLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Account The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Account The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementLoss_Acct
numeric(10)
Account


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.