Циљ перформанси (прозор ID-212)

Извор: iDempiere srпрозор: Циљ перформанси

опис: Дефинисање циљева перформанси

помоћ: The Performance Goal Window allows you to define performance goals or all, a role or a userTAB: Циљ перформанси

опис: Циљ перформанси


помоћ The Performance Goal Tab defines specific goals for performance.


Датотека:Циљ перформанси - Циљ перформанси - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Note Белешка Optional additional user defined information The Note field allows for optional entry of user defined information regarding this record Note
character varying(2000)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Role Улога Responsibility Role The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Search
Sequence Секвенца Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Summary Level Збирни ниво This is a summary entity A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Color Schema Шема боја Шема боја за индикаторе перформанси Visual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%). PA_ColorSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Parent Goal Parent Goal Parent Goal You can create a hierarchy of goals by linking the sub-goals to the summary goal.

The measures are automatically rolled up

PA_GoalParent_ID
numeric(10)
Table
Measure Target Measure Target Target value for measure The Measure Target indicates the target or goal for this measure. It is used as in comparing against the actual measures MeasureTarget
numeric NOT NULL
Number
Measure Мери Concrete Performance Measurement The Measure identifies a concrete, measurable indicator of performance. For example, sales dollars, prospects contacted. PA_Measure_ID
numeric(10)
Table Direct
Date From Датум од Starting date for a range The Date From indicates the starting date of a range. DateFrom
timestamp without time zone
Date+Time
Date To Датум до End date of a date range The Date To indicates the end date of a range (inclusive) DateTo
timestamp without time zone
Date+Time
Measure Scope Measure Scope Performance Measure Scope The scope of the goal can be broken down for initial display.

Example: Scope is Year, Display is Month - the goal is entered as a yearly number, the display divides the goal by 12

MeasureScope
character(1) NOT NULL
List
Measure Display Measure Display Measure Scope initially displayed null MeasureDisplay
character(1)
List
Chart Type Chart Type Type fo chart to render null ChartType
character varying(2) NOT NULL
List
Measure Actual Measure Actual Actual value that has been measured. The Measure Actual indicates the actual measured value. The measured values are used in determining if a performance goal has been met MeasureActual
numeric
Number
Date last run Датум последњег покретања Date the process was last run. The Date Last Run indicates the last time that a process was run. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
Performance Goal Циљ перформанси Target achievement from 0..1 The Goal Performance indicates the target achievement from 0 to 1. GoalPerformance
numeric
Number
Relative Weight Relative Weight Relative weight of this step (0 = ignored) The relative weight allows you to adjust the project cycle report based on probabilities. For example, if you have a 1:10 chance in closing a contract when it is in the prospect stage and a 1:2 chance when it is in the contract stage, you may put a weight of 0.1 and 0.5 on those steps. This allows sales funnels or measures of completion of your project. RelativeWeight
numeric
Number
TAB: Ограничење

опис: Performance Goal Restriction


помоћ Restriction of the performance measure to the Organization, Business Partner or Product defined. Example: The performance is only measured for HQ The measure must support the data, otherwise it is ignored.


Датотека:Циљ перформанси - Ограничење - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Goal Циљ Циљ перформанси The Performance Goal indicates what this users performance will be measured against. PA_Goal_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Restriction Type Врста ограничења Goal Restriction Type Enter one or more records per Goal Restriction Type (e.g. Org o1, o2) GoalRestrictionType
character(1) NOT NULL
List
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Org_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Group Група пословних партнера Група пословних партнера The Business Partner Group provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Категорија производа Category of a Product Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.