Папир штампања (прозор ID-241)

Извор: iDempiere srпрозор: Папир штампања

опис: Одржавање папира штампе

помоћ: Printer Paper Size, Orientation and MarginsTAB: Папир штампања

опис: Одржавање папира штампе


помоћ Printer Paper Size, Orientation and Margins. The Validation Code contains the Media Size name. The names of the media sizes correspond to those in the IPP 1.1 RFC 2911 - http://www.ietf.org/rfc/rfc2911.txt
If the name is not found, the SizeX/Y with the dimension is used. Size and dimension are ignored, if a valid media size name is used.


Датотека:Папир штампања - Папир штампања - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Подразумеван Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Landscape Положено Положена оријентација null IsLandscape
character(1) NOT NULL
Yes-No
Validation code Код провере Validation Code The Validation Code displays the date, time and message of the error. Code
character varying(2000) NOT NULL
String
Dimension Units Јединице мере Units of Dimension null DimensionUnits
character(1)
List
Size X Size X X (horizontal) dimension size Size of X (horizontal) dimension in Units SizeX
numeric
Number
Size Y Size Y Y (vertical) dimension size Size of Y (vertical) dimension in Units SizeY
numeric
Number
Top Margin Горња маргина Top Space in 1/72 inch Space on top of a page in 1/72 inch MarginTop
numeric(10) NOT NULL
Integer
Bottom Margin Доња маргина Bottom Space in 1/72 inch Space on bottom of a page in 1/72 inch MarginBottom
numeric(10) NOT NULL
Integer
Left Margin Лева маргина Left Space in 1/72 inch Space on left side of a page in 1/72 inch MarginLeft
numeric(10) NOT NULL
Integer
Right Margin Десна маргина Right Space in 1/72 inch Space on right side of a page in 1/72 inch MarginRight
numeric(10) NOT NULL
Integer
Set Print Format Set Print Format Set for all Print Formats with same Landscape/Portrait null Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.