Радни ток (прозор ID-113)

Извор: iDempiere srпрозор: Радни ток

опис: Одржавање радних токова

помоћ: The Workflow Window defines Workflows in the system, the access level for the Workflow and the Nodes or Steps within the Workflow.TAB: Радни ток

опис: Define Workflow


помоћ The Workflow Tab defines Workflows in the system.


Датотека:Радни ток - Радни ток - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Кључна реч Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
text
Text Long
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beta Functionality Бета функционалност This functionality is considered Beta Beta functionality is not fully tested or completed. IsBetaFunctionality
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Type Workflow Type Type of Worflow The type of workflow determines how the workflow is started. WorkflowType
character(1) NOT NULL
List
Table Табела Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10)
Search
Document Value Logic Document Value Logic Logic to determine Workflow Start - If true, a workflow process is started for the document You can enter simple logic using variables like @Created@=@Updated@, which fires, when a record is created. If you need to evaluate also values of other records, you need to use SQL logic and need to prefix this logic with "SQL=". Example: start a Order verify workflow, when a business partner ordered something and is over the credit limit "SQL=EXISTS (SELECT * FROM C_BPartner bp WHERE C_Order. C_BPartner_ID=bp. C_BPartner_ID AND SO_CreditUsed > SO_CreditLimit)".

Note that the SQL based logic checks for duplicate workflows (i.e. a workflow is started only once per record).

DocValueLogic
character varying(2000)
String
Data Access Level Степен присупа подацима Access Level required Indicates the access level required for this record or process. AccessLevel
character(1) NOT NULL
List
Entity Type Врста ентитета Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Workflow Responsible Одговоран за радни ток Лице одговорно за извршавање радног тока The ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Приоритет Indicates if this request is of a high, medium or low priority. The Priority indicates the importance of this request. Priority
numeric(10)
Integer
Valid from Важи од Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Valid to Важи до Valid to including this date (last day) The Valid To date indicates the last day of a date range ValidTo
timestamp without time zone
Date
Publication Status Publication Status Status of Publication Used for internal documentation PublishStatus
character(1) NOT NULL
List
Version Верзија Version of the table definition The Version indicates the version of this table definition. Version
numeric(10) NOT NULL
Integer
Author Аутор Author/Creator of the Entity null Author
character varying(20) NOT NULL
String
Default Подразумеван Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start Node Start Node Workflow Node, step or process The Workflow Node indicates a unique step or process in a Workflow. AD_WF_Node_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Processor Процесор радних токова Workflow Processor Server Workflow Processor Server AD_WorkflowProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Duration Unit Јединица трајања Unit of Duration Unit to define the length of time for the execution DurationUnit
character(1)
List
Duration Limit Duration Limit Maximum Duration in Duration Unit Maximum (critical) Duration for time management purposes (e.g. starting an escalation procedure, etc.) in Duration Units. Limit
numeric(10)
Integer
Duration Трајање Normal Duration in Duration Unit Expected (normal) Length of time for the execution Duration
numeric(10) NOT NULL
Integer
Cost Коштање Cost information null Cost
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Working Time Working Time Workflow Simulation Execution Time Amount of time the performer of the activity needs to perform the task in Duration Unit WorkingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
Waiting Time Waiting Time Workflow Simulation Waiting time Amount of time needed to prepare the performance of the task on Duration Units WaitingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
Validate Workflow Validate Workflow Validate thet the workflos is correct (limited checking) ValidateWorkflow
character(1)
Button
Valid Исправан Element is valid The element passed the validation check IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Workflow Translation

опис: null


помоћ null


Датотека:Радни ток - Workflow Translation - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Радни ток Workflow or combination of tasks The Workflow field identifies a unique Workflow in the system. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Језик Језик за овај ентитет Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Преведено This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
text
Text Long
TAB: Приступ

опис: Workflow Access


помоћ The Workflow Access Tab defines the Roles who have access to this Workflow.


Датотека:Радни ток - Приступ - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Радни ток Workflow or combination of tasks The Workflow field identifies a unique Workflow in the system. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Улога Responsibility Role The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Читање-писање Field is read / write The Read Write indicates that this field may be read and updated. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Блок

опис: Workflow Transaction Execution Block


помоћ A workflow execution block is optional and allows all work to be performed in a single transaction. If one step (node activity) fails, the entire work is rolled back.


Датотека:Радни ток - Блок - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Workflow Block Workflow Block Workflow Transaction Execution Block A workflow execution block is optional and allows all work to be performed in a single transaction. If one step (node activity) fails, the entire work is rolled back. AD_WF_Block_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Радни ток Workflow or combination of tasks The Workflow field identifies a unique Workflow in the system. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Чвор

опис: Define workflow nodes


помоћ The Node Tab defines each Node, Activity or step in this Workflow.
The action (actibity) type determines the execution: "Route" may be used in routing control conditions. "None" identifies manual execution.


Датотека:Радни ток - Чвор - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Радни ток Workflow or combination of tasks The Workflow field identifies a unique Workflow in the system. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Кључна реч Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
text
Text Long
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Centrally maintained Централно одржаван Information maintained in System Element table The Centrally Maintained checkbox indicates if the Name, Description and Help maintained in 'System Element' table or 'Window' table. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Врста ентитета Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Workflow Responsible Одговоран за радни ток Лице одговорно за извршавање радног тока The ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Приоритет Indicates if this request is of a high, medium or low priority. The Priority indicates the importance of this request. Priority
numeric(10)
Integer
Start Mode Start Mode Workflow Activity Start Mode How is the execution of an activity triggered. Automatic are triggered implicitly by the system, Manual explicitly by the User. StartMode
character(1)
List
Finish Mode Finish Mode Workflow Activity Finish Mode How the system operated at the end of an activity. Automatic implies return when the invoked applications finished control - Manual the user has to explicitly terminate the activity. FinishMode
character(1)
List
Join Element Join Element Semantics for multiple incoming Transitions Semantics for multiple incoming Transitions for a Node/Activity. AND joins all concurrent threads - XOR requires one thread (no synchronization). JoinElement
character(1) NOT NULL
List
Split Element Split Element Semantics for multiple outgoing Transitions Semantics for multiple outgoing Transitions for a Node/Activity. AND represents multiple concurrent threads - XOR represents the first transition with a true Transaition condition. SplitElement
character(1) NOT NULL
List
Action Акција Indicates the Action to be performed The Action field is a drop down list box which indicates the Action to be performed for this Item. Action
character(1) NOT NULL
List
Image Слика Image or Icon Images and Icon can be used to display supported graphic formats (gif, jpg, png).

You can either load the image (in the database) or point to a graphic via a URI (i.e. it can point to a resource, http address)

AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Window Прозор Data entry or display window The Window field identifies a unique Window in the system. AD_Window_ID
numeric(10)
Table Direct
Special Form Посебан образац Посебан образац The Special Form field identifies a unique Special Form in the system. AD_Form_ID
numeric(10)
Table Direct
Column Колона Колона у табели Повежи са колоном базе у табели AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Name Назив особине Name of the Attribute Identifier of the attribute AttributeName
character varying(60)
String
Attribute Value Вредност особине Value of the Attribute Adempiere converts the (string) field values to the attribute data type. Booleans (Yes-No) may have the values "true" and "false", the date format is YYYY-MM-DD AttributeValue
character varying(60)
String
EMail Recipient EMail Recipient Recipient of the EMail null EMailRecipient
character(1)
List
EMail Address Имејл адреса Electronic Mail Address The Email Address is the Electronic Mail ID for this User and should be fully qualified (e.g. joe.smith@company.com). The Email Address is used to access the self service application functionality from the web. EMail
character varying(60)
String
Mail Template Шаблони за писма Text templates for mailings The Mail Template indicates the mail template for return messages. Mail text can include variables. The priority of parsing is User/Contact, Business Partner and then the underlying business object (like Request, Dunning, Workflow object).

So, @Name@ would resolve into the User name (if user is defined defined), then Business Partner name (if business partner is defined) and then the Name of the business object if it has a Name.
For Multi-Lingual systems, the template is translated based on the Business Partner's language selection.

R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Duration Limit Duration Limit Maximum Duration in Duration Unit Maximum (critical) Duration for time management purposes (e.g. starting an escalation procedure, etc.) in Duration Units. Limit
numeric(10) NOT NULL
Integer
OS Task ОС Задатак Operation System Task The Task field identifies a Operation System Task in the system. AD_Task_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Радни ток Workflow or tasks The Workflow field identifies a unique workflow. A workflow is a grouping of related tasks, in a specified sequence and optionally including approvals Workflow_ID
numeric(10)
Table
Subflow Execution Subflow Execution Mode how the sub-workflow is executed null SubflowExecution
character(1)
List
Process Процес Process or Report The Process field identifies a unique Process or Report in the system. AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Block Workflow Block Workflow Transaction Execution Block A workflow execution block is optional and allows all work to be performed in a single transaction. If one step (node activity) fails, the entire work is rolled back. AD_WF_Block_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Action Акција документа The targeted status of the document You find the current status in the Document Status field. The options are listed in a popup DocAction
character(2)
List
Wait Time Време чекања Time in minutes to wait (sleep) Time in minutes to be suspended (sleep) WaitTime
numeric(10)
Integer
Dynamic Priority Unit Dynamic Priority Unit Change of priority when Activity is suspended waiting for user Starting with the Process / Node priority level, the priority of the suspended activity can be changed dynamically. Example +5 every 10 minutes DynPriorityUnit
character(1)
List
Dynamic Priority Change Dynamic Priority Change Change of priority when Activity is suspended waiting for user Starting with the Process / Node priority level, the priority of the suspended activity can be changed dynamically. Example +5 every 10 minutes DynPriorityChange
numeric
Number
Duration Трајање Normal Duration in Duration Unit Expected (normal) Length of time for the execution Duration
numeric(10) NOT NULL
Integer
Cost Коштање Cost information null Cost
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Working Time Working Time Workflow Simulation Execution Time Amount of time the performer of the activity needs to perform the task in Duration Unit WorkingTime
numeric(10)
Integer
Waiting Time Waiting Time Workflow Simulation Waiting time Amount of time needed to prepare the performance of the task on Duration Units WaitingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Параметар

опис: Workflow Node Parameter


помоћ Parameter for the execution of the Workflow Node


Датотека:Радни ток - Параметар - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Workflow Node Parameter Workflow Node Parameter Workflow Node Execution Parameter Parameter for the execution of the Workflow Node AD_WF_Node_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Чвор Workflow Node (activity), step or process The Workflow Node indicates a unique step or process in a Workflow. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Parameter Параметар процеса null null AD_Process_Para_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Name Назив особине Name of the Attribute Identifier of the attribute AttributeName
character varying(60)
String
Attribute Value Вредност особине Value of the Attribute Adempiere converts the (string) field values to the attribute data type. Booleans (Yes-No) may have the values "true" and "false", the date format is YYYY-MM-DD AttributeValue
character varying(60)
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Entity Type Врста ентитета Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: Node Translation

опис: Node Translation


помоћ null


Датотека:Радни ток - Node Translation - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Чвор Workflow Node (activity), step or process The Workflow Node indicates a unique step or process in a Workflow. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Језик Језик за овај ентитет Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Преведено This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
text
Text Long
TAB: Transition

опис: Workflow Node Transition


помоћ The Next Nodes Tab defines the order or Nodes or Steps in a Workflow.


Датотека:Радни ток - Transition - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Node Transition Node Transition Workflow Node Transition The Next Nodes Tab defines the order or Nodes or Steps in a Workflow. AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Чвор Workflow Node (activity), step or process The Workflow Node indicates a unique step or process in a Workflow. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Next Node Следећи чвор Next Node in workflow The Next Node indicates the next step or task in this Workflow. AD_WF_Next_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Sequence Секвенца Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Std User Workflow Std User Workflow Standard Manual User Approval Workflow If selected, only documents with an open status (drafted, in progress, approved, rejected, invalid) and standard user actions (prepare, complete, approve, reject) are allowed to continue. Use this to prevent having to define details on how automatic processes (unlock, invalidate, post, re-activate) and when the document is closed for normal user action (completed, waiting, closed, voided, reversed). IsStdUserWorkflow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transition Code Transition Code Code resulting in TRUE of FALSE The transition is executed, if the code results in TRUE (or is empty) TransitionCode
character varying(2000)
Text
Entity Type Врста ентитета Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: Previous Node

опис: null


помоћ null


Датотека:Радни ток - Previous Node - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Node Transition Node Transition Workflow Node Transition The Next Nodes Tab defines the order or Nodes or Steps in a Workflow. AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Чвор Workflow Node (activity), step or process The Workflow Node indicates a unique step or process in a Workflow. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Next Node Следећи чвор Next Node in workflow The Next Node indicates the next step or task in this Workflow. AD_WF_Next_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Sequence Секвенца Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Transition Code Transition Code Code resulting in TRUE of FALSE The transition is executed, if the code results in TRUE (or is empty) TransitionCode
character varying(2000)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Std User Workflow Std User Workflow Standard Manual User Approval Workflow If selected, only documents with an open status (drafted, in progress, approved, rejected, invalid) and standard user actions (prepare, complete, approve, reject) are allowed to continue. Use this to prevent having to define details on how automatic processes (unlock, invalidate, post, re-activate) and when the document is closed for normal user action (completed, waiting, closed, voided, reversed). IsStdUserWorkflow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Врста ентитета Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: Услов

опис: Workflow Node Transition Condition


помоћ Optional restriction of transition of one node to the next. The (string) value is converted to the datatype. Booleans (Yes-No) are represented by "true" and "false", the date format is YYYY-mm-DD


Датотека:Радни ток - Услов - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Transition Condition Transition Condition Workflow Node Transition Condition Optional restriction of transition of one node to the next AD_WF_NextCondition_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Transition Node Transition Workflow Node Transition The Next Nodes Tab defines the order or Nodes or Steps in a Workflow. AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Секвенца Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
And/Or И/Или Логићка операција: И или ИЛИ null AndOr
character(1) NOT NULL
List
Column Колона Колона у табели Повежи са колоном базе у табели AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Operation Операција Compare Operation null Operation
character(2) NOT NULL
List
Value Вредност Condition Value null Value
character varying(40) NOT NULL
String
Value To Value To Value To null Value2
character varying(40)
String
Entity Type Врста ентитета Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.