Promotion (прозор ID-53074)

Извор: iDempiere srпрозор: Promotion

опис: Setup promotion rule

помоћ: nullTAB: Promotion

опис: null


помоћ null


Датотека:Promotion - Promotion - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Relative Priority Релативан приоритет Which promotion should be apply to a product The relative priority indicate the promotion to use when a product exists in more than one promotion. Promotion with the highest priority take precedence. PromotionPriority
numeric(10) NOT NULL
Integer
Campaign Кампања Маркетиншка кампања The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Pre Condition

опис: null


помоћ null


Датотека:Promotion - Pre Condition - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Promotion Promotion null null M_Promotion_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Секвенца Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Group Група пословних партнера Група пословних партнера The Business Partner Group provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Ценовник Unique identifier of a Price List Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Warehouse Складиште Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10)
Table Direct
Promotion Code Купон промоције User entered promotion code at sales time If present, user entered the promotion code at sales time to get this promotion PromotionCode
character varying(30)
String
Usage Counter Usage Counter Usage counter Counter to record how many times this promotion have been used PromotionCounter
numeric(10)
Integer
Usage Limit Usage Limit Maximum usage limit Maximum number of time this promotion can be use PromotionUsageLimit
numeric(10)
Integer
Start Date Почетни датум First effective day (inclusive) The Start Date indicates the first or starting date StartDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
End Date Последњи датум Last effective date (inclusive) The End Date indicates the last date in this range. EndDate
timestamp without time zone
Date+Time
Activity Активност Пословна активност Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Promotion Line

опис: null


помоћ null


Датотека:Promotion - Promotion Line - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Promotion Promotion null null M_Promotion_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Promotion Group Promotion Group null null M_PromotionGroup_ID
numeric(10)
Table Direct
Minimum Amt Minimum Amt Minumum Amout in Document Currency null MinimumAmt
numeric
Amount
Mandatory Promotion Line Mandatory Promotion Line Order must have this promotion line The mandatory promotion check box indicates that the order must have this promotion line IsMandatoryPL
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Quantity Distribution

опис: null


помоћ null


Датотека:Promotion - Quantity Distribution - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Promotion Promotion null null M_Promotion_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Секвенца Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Promotion Line Promotion Line null null M_PromotionLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Operation Операција Compare Operation null Operation
character varying(2) NOT NULL
List
Quantity Количина Количина The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Distribution Type Distribution Type Type of quantity distribution calculation using comparison qty and order qty as operand null DistributionType
character(1) NOT NULL
List
Distribution Sorting Distribution Sorting Quantity distribution sorting by unit price null DistributionSorting
character(1)
List
TAB: Reward

опис: null


помоћ null


Датотека:Promotion - Reward - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Promotion Promotion null null M_Promotion_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Секвенца Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
For all distribution For all distribution This reward is for all distribution null IsForAllDistribution
character(1) NOT NULL
Yes-No
Promotion Distribution Promotion Distribution null null M_PromotionDistribution_ID
numeric(10)
Table Direct
Same distribution for source and target Same distribution for source and target Use the same distribution for source and target Use the same distribution for source and target. Source distribution is for the entitlement of the reward, target distribution is the distribution to get the product to apply the reward to IsSameDistribution
character(1)
Yes-No
Target distribution Target distribution Get product from target distribution to apply the promotion reward null M_TargetDistribution_ID
numeric(10)
Table
Reward Type Reward Type Type of reward which consists of percentage discount, flat discount or absolute amount null RewardType
character(1) NOT NULL
List
Amount Износ Amount in a defined currency The Amount indicates the amount for this document line. Amount
numeric
Amount
Quantity Количина Количина The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric
Quantity
Distribution Sorting Distribution Sorting Quantity distribution sorting by unit price null DistributionSorting
character(1)
List
Charge Потраживање Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.