Процес радног тока (прозор ID-297)

Извор: iDempiere srпрозор: Процес радног тока

опис: Праћење процеса радног тока

помоћ: View and Maintain Workflow Process Instance InformationTAB: Процес

опис: Actual Workflow Process Instance


помоћ Instance of a workflow execution


Датотека:Процес радног тока - Процес - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Process Процес радног тока Actual Workflow Process Instance Instance of a workflow execution AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Радни ток Workflow or combination of tasks The Workflow field identifies a unique Workflow in the system. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Приоритет Indicates if this request is of a high, medium or low priority. The Priority indicates the importance of this request. Priority
numeric(10)
Integer
Created Креирано Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow State Workflow State State of the execution of the workflow null WFState
character(2) NOT NULL
List
Workflow Responsible Одговоран за радни ток Лице одговорно за извршавање радног тока The ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table Табела Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Record ID ИД слога Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Message Порука Системска порука Information and Error messages AD_Message_ID
numeric(10)
Table Direct
Text Message Текстуална порука Текстуална порука null TextMsg
character varying(2000)
Text
Manage Process Manage Process Manage Workflow Process Update or stop Workflow Process Processing
character(1)
Button
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Активност

опис: Workflow Activity


помоћ The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance


Датотека:Процес радног тока - Активност - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process Процес радног тока Actual Workflow Process Instance Instance of a workflow execution AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Чвор Workflow Node (activity), step or process The Workflow Node indicates a unique step or process in a Workflow. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Приоритет Indicates if this request is of a high, medium or low priority. The Priority indicates the importance of this request. Priority
numeric(10)
Integer
Created Креирано Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow State Workflow State State of the execution of the workflow null WFState
character(2) NOT NULL
List
End Wait Крај чекања End of sleep time End of suspension (sleep) EndWaitTime
timestamp without time zone
Date+Time
Workflow Радни ток Workflow or combination of tasks The Workflow field identifies a unique Workflow in the system. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Responsible Одговоран за радни ток Лице одговорно за извршавање радног тока The ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table Табела Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Record ID ИД слога Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Message Порука Системска порука Information and Error messages AD_Message_ID
numeric(10)
Table Direct
Last Alert Последње упозорење Датум када је последње упозорење послато The last alert date is updated when a reminder email is sent DateLastAlert
timestamp without time zone
Date
Text Message Текстуална порука Текстуална порука null TextMsg
character varying(2000)
Text
Manage Activity Manage Activity Manage Workflow Activity Update or stop Workflow Activity Processing
character(1)
Button
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Activity Workflow Activity Workflow Activity The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance AD_WF_Activity_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Резултат

опис: Result of the Workflow Process Activity


помоћ Activity Result of the execution of the Workflow Process Instrance


Датотека:Процес радног тока - Резултат - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Activity Result Workflow Activity Result Result of the Workflow Process Activity Activity Result of the execution of the Workflow Process Instrance AD_WF_ActivityResult_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Activity Workflow Activity Workflow Activity The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance AD_WF_Activity_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Name Назив особине Name of the Attribute Identifier of the attribute AttributeName
character varying(60) NOT NULL
String
Attribute Value Вредност особине Value of the Attribute Adempiere converts the (string) field values to the attribute data type. Booleans (Yes-No) may have the values "true" and "false", the date format is YYYY-MM-DD AttributeValue
character varying(2000)
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
TAB: Event

опис: Workflow Process Activity Event Audit Information


помоћ History of chenges ov the Workflow Process Activity


Датотека:Процес радног тока - Event - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process Процес радног тока Actual Workflow Process Instance Instance of a workflow execution AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Чвор Workflow Node (activity), step or process The Workflow Node indicates a unique step or process in a Workflow. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow State Workflow State State of the execution of the workflow null WFState
character(2) NOT NULL
List
Workflow Responsible Одговоран за радни ток Лице одговорно за извршавање радног тока The ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table Табела Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID ИД слога Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Event Type Врста догађаја Type of Event null EventType
character(2) NOT NULL
List
Attribute Name Назив особине Name of the Attribute Identifier of the attribute AttributeName
character varying(60)
String
New Value Нова вредност New field value New data entered in the field NewValue
character varying(2000)
String
Old Value Стара вредност The old file data Old data overwritten in the field OldValue
character varying(2000)
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Text Message Текстуална порука Текстуална порука null TextMsg
character varying(2000)
Text
Elapsed Time ms Протекло време мс Elapsed Time in mili seconds Elapsed Time in mili seconds ElapsedTimeMS
numeric NOT NULL
Number
Created Креирано Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow Event Audit Workflow Event Audit Workflow Process Activity Event Audit Information History of chenges ov the Workflow Process Activity AD_WF_EventAudit_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Подаци

опис: Workflow Process Context


помоћ Context information of the workflow process and activity


Датотека:Процес радног тока - Подаци - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Process Data Workflow Process Data Workflow Process Context Context information of the workflow process and activity AD_WF_ProcessData_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process Процес радног тока Actual Workflow Process Instance Instance of a workflow execution AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Name Назив особине Name of the Attribute Identifier of the attribute AttributeName
character varying(60) NOT NULL
String
Attribute Value Вредност особине Value of the Attribute Adempiere converts the (string) field values to the attribute data type. Booleans (Yes-No) may have the values "true" and "false", the date format is YYYY-MM-DD AttributeValue
character varying(60)
String


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.