Мерење перформанси (прозор ID-215)

Извор: iDempiere srпрозор: Мерење перформанси

опис: Дефинишите Ваше мерење перформанси

помоћ: The Performance Measure Window allows you to define the rules and restrictions for performance measurement. You can, for example, restrict performance measurement to sales for a certain product category for a defined time frame.TAB: Мери

опис: Мерење перформанси


помоћ The Performance Measure Tab defines the date range and method to be used for measuring performance.


Датотека:Мерење перформанси - Мери - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Measure Data Type Measure Data Type Type of data - Status or in Time Status represents values valid at a certain time (e.g. Open Invoices) - No history is maintained.

Time represents a values at a given time (e.g. Invoice Amount on 1/1) - History is maintained

MeasureDataType
character(1) NOT NULL
List
Measure Type Врста мерења Determines how the actual performance is derived The Measure Type indicates how the actual measure is determined. For example, one measure may be manual while another is calculated. MeasureType
character(1) NOT NULL
List
Manual Actual Manual Actual Manually entered actual value The Manual Active identifies a manually entered actual measurement value. ManualActual
numeric
Number
Note Белешка Note for manual entry The Note allows for entry for additional information regarding a manual entry. ManualNote
character varying(2000)
Text
Measure Calculation Рачуница мерења Calculation method for measuring performance The Measure Calculation indicates the method of measuring performance. PA_MeasureCalc_ID
numeric(10)
Table Direct
Calculation Class Calculation Class Java Class for calculation, implementing Interface Measure The Calculation Class indicates the Java Class used for calculating measures. CalculationClass
character varying(60)
String
Ratio Однос Performace Ratio Calculation instruction set for a perfomance ratio PA_Ratio_ID
numeric(10)
Table Direct
Request Type Врста захтева Type of request (e.g. Inquiry, Complaint, ..) Request Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc. R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Type Врста пројекта Type of the project Type of the project with optional phases of the project with standard performance information C_ProjectType_ID
numeric(10)
Table Direct
Benchmark Бенчмарк Performance Benchmark Data Series to compare internal performance with (e.g. stock price, ...) PA_Benchmark_ID
numeric(10)
Table Direct
Reporting Hierarchy Хиерархија извештавања Optional Reporting Hierarchy - If not selected the default hierarchy trees are used. Reporting Hierarchy allows you to select different Hierarchies/Trees for the report.

Accounting Segments like Organization, Account, Product may have several hierarchies to accomodate different views on the business.

PA_Hierarchy_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Постигнуће

опис: Performance Achievement


помоћ The Performance Achievement Tab defines the Tasks to be achieved. The performance is measured by the percentage of reached achievements.


Датотека:Мерење перформанси - Постигнуће - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Measure Мери Concrete Performance Measurement The Measure identifies a concrete, measurable indicator of performance. For example, sales dollars, prospects contacted. PA_Measure_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Секвенца Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Document Date Датум документа Date of the Document The Document Date indicates the date the document was generated. It may or may not be the same as the accounting date. DateDoc
timestamp without time zone
Date
Note Белешка Optional additional user defined information The Note field allows for optional entry of user defined information regarding this record Note
character varying(2000)
Text
Achieved Постигнут The goal is achieved The Achieved checkbox indicates if this goal has been achieved. IsAchieved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Actual Manual Actual Manually entered actual value The Manual Active identifies a manually entered actual measurement value. ManualActual
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.